Diploma

Diploma kao svedočanstvo nečijeg znanja

Diploma je dokument koji dodeljuje obrazovna institucija koji potvrđuje da je primalac diplomirao uspešno završivši svoje studije. Istorijski gledano, to se takođe odnosi na povelju ili zvanični dokument diplomatije.

Diploma (kao dokument koji potvrđuje kvalifikaciju) se takođe može nazvati testamur, latinski za „svedočimo“ ili „overavamo“ (testari). Tako nazvana od reči kojom sertifikat počinje, ovo se obično koristi u Australija da se pozove na dokument koji potvrđuje dodelu diplome. Alternativno, ovaj dokument se jednostavno može nazvati sertifikatom o stepenu ili diplomom ili pergamentom. Sertifikat koji dobija nobelovac naziva se i diploma.

Termin diploma se takođe koristi u nekim istorijskim kontekstima, da se odnosi na dokumente koje je potpisao kralj koji potvrđuju davanje ili zakup određenog zemljišta i njegove uslove (videti anglosaksonske povelje i diplomatiju).

diploma

Istorija

Istorija diplome seže duboko u prošlost, sve do vremena antičke Grčke i Rima. Međutim, koncept i oblik diploma su se tokom vekova menjali i evoluirali u skladu sa društvenim, kulturnim i obrazovnim promenama. Evo kratak pregled istorije diplome:

 1. Antička Grčka i Rim: U antičkoj Grčkoj i Rimu, diplomu su primali vojnici kao priznanje za hrabrost ili vojne podvige. Ove diplome su bile ploče od metala ili pergamenta koje su nosili sa sobom kao dokaz svog vojnog znanja i iskustva.
 2. Srednji vek: Tokom srednjeg veka, crkvene institucije su imale ključnu ulogu u obrazovanju. Diplome su se uglavnom dodeljivale u okviru verskih ustanova kao priznanje za završene teološke studije ili monaški život. Ove diplome su često bile pisane na latinskom jeziku i bile su vrlo svedene u dizajnu.
 3. Moderna era: Sa razvojem univerziteta i modernog obrazovnog sistema, diplome su postale sve više standardizovane. U 18. veku, univerziteti su počeli da dodeljuju diplome kao dokaz da je osoba uspešno završila određeni studijski program. Ove diplome su često bile oblikovane kao sertifikati sa detaljima o akademskom dostignuću i pečatima univerziteta.
 4. Digitalna era: Sa napretkom tehnologije i digitalizacijom, pojavljuju se i digitalne diplome. Ove diplome su elektronski dokumenti koji se mogu lako deliti putem interneta i čuvati u digitalnom formatu. Digitalne diplome omogućavaju brži i jednostavniji pristup dokazima o obrazovanju.

Danas, diplome se izdaju u raznim oblastima i nivoima obrazovanja, od osnovnih i srednjih škola do univerziteta i stručnih programa. One su postale važan deo procesa zapošljavanja i profesionalnog razvoja, pružajući zvanično priznanje postignutim obrazovnim ili stručnim dostignućima.

Ukratko, istorija diplome odražava razvoj obrazovanja i društva tokom vekova, sa sve većim priznavanjem i standardizacijom dostignuća u različitim oblastima. Diplome su postale simbol znanja, veština i stručnosti, dokaz o ostvarenim ciljevima i temelj za dalji profesionalni rast.

Vrste

Diploma je službeni dokument koji se dodeljuje osobama kao priznanje za uspešno završene studije ili obuku u određenom području. Ova akademska ili stručna diploma ima značajnu vrednost i predstavlja dostignuće i stručnost nosioca diplome. Evo nekoliko ključnih informacija o diplomama:

 1. Vrste diploma: Postoje različite vrste diploma, uključujući diplomu osnovnih studija, diplomu mastera, diplomu doktorata, stručne diplome, sertifikate i diplome zanatskih ili tehničkih škola.
 2. Akademske diplome: Akademske diplome se dodeljuju na univerzitetima ili visokoškolskim institucijama i potvrđuju da je osoba uspešno završila određeni studijski program. Ove diplome mogu biti u raznim oblastima kao što su medicina, inženjerstvo, humanističke nauke, prirodne nauke i druge.
 3. Profesionalne diplome: Profesionalne diplome se dodeljuju za uspešno završen stručni ili profesionalni program. To mogu biti programi obuke u oblasti računovodstva, menadžmenta, informacionih tehnologija, turizma, umetnosti i slično. Ove diplome pružaju specijalizovana znanja i veštine za određeno zanimanje.
 4. Sertifikati: Sertifikati su kraći programi obuke ili kursa koji se fokusiraju na specifične veštine ili znanja. Oni se često dodeljuju nakon završenih radionica, seminara ili online obuka. Sertifikati mogu biti korisni za profesionalno usavršavanje i poboljšanje karijere.
 5. Značaj diplome: Diploma ima nekoliko značajnih prednosti. Ona potvrđuje sticanje određenog nivoa obrazovanja ili stručnosti, što može poboljšati šanse za zapošljavanje i napredovanje u karijeri. Diploma takođe pruža osobi veće samopouzdanje i ugled u određenoj oblasti.
 6. Proces sticanja diplome: Proces sticanja diplome uključuje uspešno završavanje svih potrebnih kurseva, ispita, projekata ili istraživanja, u skladu sa zahtevima programa studija. Nakon završetka programa, institucija izdaje diplomu kao zvaničan dokaz o postignutim rezultatima.

Diploma je važan dokument koji nosi priznanje za postignuća i stručnost u određenoj oblasti. Bez obzira na vrstu diplome koju neko stekne, ona predstavlja simbol znanja.

Bachelor diploma

Diploma bačelor (od srednjeg latinskog baccalaureus) ili baccalaureate (od modernog latinskog baccalaureatus) je akademska diploma dodiplomskog studija. Koju dodeljuju koledži i univerziteti po završetku studija u trajanju od tri do šest godina (u zavisnosti od institucije i akademske discipline). Dve najčešće diplome prvostupnika su diplomirani inženjer umetnosti (BA) i diplomirani inženjer nauka (BS ili BSc). U nekim institucijama i obrazovnim sistemima, određene diplome prvostupnika mogu se polagati samo kao diplomske ili postdiplomske studije. Nakon što je prvi stepen završen. Iako je češće uspešan završetak diplome preduslov za dalje kurseve kao što su master ili doktorat .

U zemljama sa okvirima kvalifikacija, diplome prvostupnika su obično jedan od glavnih nivoa u okviru (ponekad dva nivoa gde se diplome bez časti i diplome sa počastima razmatraju odvojeno). Međutim, neke kvalifikacije pod nazivom diploma prvostupnika mogu biti na drugim nivoima (npr. MBBS), a neke kvalifikacije sa titulama koje nisu diplomirani mogu biti klasifikovane kao diplome prvostupnika (npr. škotski MA i kanadski doktor medicine).

Prema britanskom sistemu i onima na koje utiče, akademske diplome dodiplomskih studija razlikuju se između diploma sa počastima. I diploma bez časti (poznatih na različite načine kao diplome sa počastima, obične diplome ili opšte diplome). Diploma sa počastima generalno zahteva viši akademski standard od prolazne diplome. A u nekim sistemima i dodatnu godinu studija osim diplomiranih bez diploma. Neke zemlje, kao što su Australija, Novi Zeland, Južna Afrika i Kanada, imaju postdiplomsku diplomu „bachelor vith honors“. Ovo se može uzeti kao uzastopna akademska diploma, koja se nastavlja nakon završetka diplomskog programa u istoj oblasti. Ili kao deo integrisanog programa počasti. Programi poput ovih obično zahtevaju završetak celogodišnjeg istraživačkog projekta.

diploma

Master diploma

Master diploma predstavlja profesionalno (studijsko) zvanje, koje izdaje univerzitet. Master diploma podrazumeva određeno polje studijskog (univerzitetskog) procesa ili oblast u profesionalnom usavršavanju. Studenti nakon završetka (diplomiranja) master programa predstavljaju širok raspon stručnih veština. Uključujući napredna znanja o specifičnim teorijskim i praktičnim temama, kao i profesionalno analitičko rešavanje složenih problema.

Reč master je latinskog porekla i prevodi se kao učitelj ili nastavnik.

U srpskom jeziku, kao i u mnogim drugim jezicima koji imaju osnovu latinskog porekla, za osobu koja poseduje master diplomu se kaže da je diplomirani master. Skraćenica u srpskom jeziku za ovo zvanje je msr.

Bolonjskom deklaracijom, u zemljama Evrope, uvodi se diploma bačelor u trajanju od tri i/ili četiri godine osnovnih akademskih studija. Kao i master diploma, koja podrazumeva studije u trajanju od jedne ili dve godine. Pod uslovom da ste prethodno stekli bečelor diplomu, ili u ukupnom trajanju od 5 godina za integrisane studije.

Master studije (diplome), kao studije drugog stepena, izjednačene su sa VII-1 stepenom stručne spreme. Koji se sticao po prethodnim nastavnim programima (studije upisane pre 2005.god.). Na osnovnim studijama na fakultetu u minimalnom trajanju od 4-6 godina.

Vukova diploma

Vukova diploma je prestižno priznanje koje se dodeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola u Srbiji za izuzetne rezultate u učenju. Evo nekih opštih karakteristika Vukove diplome:

 1. Akademsko priznanje: Vukova diploma se smatra jednim od najviših akademskih priznanja koje učenik može dobiti tokom svog školovanja. Ona se dodeljuje za izuzetno visoke ocene, znanje i angažovanje u određenim predmetima ili oblastima, kao što su srpski jezik, književnost i matematika.
 2. Više nivoa: Vukova diploma se dodeljuje na osnovu postignutih rezultata u određenom razdoblju školovanja. Na osnovnom nivou, učenici mogu dobiti Vukovu diplomu za izuzetan uspeh tokom osnovne škole, dok na srednjem nivou postoji Vukova diploma za izuzetan uspeh tokom srednje škole.
 3. Selektivnost: Dodela Vukove diplome je selektivna i zahteva izuzetne rezultate. Učenici moraju imati visok prosečan uspeh u svim predmetima, ali se posebna pažnja posvećuje srpskom jeziku, književnosti i matematici. Takođe se može zahtevati da učenici učestvuju na takmičenjima iz ovih oblasti.
 4. Svečana ceremonija: Dodela Vukove diplome često se obavlja na svečanoj ceremoniji, koja može biti organizovana na nivou škole, grada ili regiona. Tokom ceremonije, učenici koji su dobili diplomu se posebno ističu i čestitaju im na njihovom izuzetnom dostignuću.
 5. Značaj za dalje obrazovanje: Vukova diploma može imati pozitivan uticaj na dalje obrazovanje učenika. Mnoge visokoškolske institucije, uključujući univerzitete, priznaju Vukovu diplomu i mogu je uzeti u obzir prilikom prijema učenika. Ona može poslužiti kao dodatna potvrda o akademskoj izvrsnosti i povećati šanse učenika za upis na željeni fakultet ili program.

Vukova diploma je simbol priznanja za izuzetne učeničke rezultate i predstavlja dostignuće koje se ističe u obrazovnom sistemu. Ona podstiče učenike da teže visokim standardima i motiviše ih da nastave da razvijaju svoje znanje i veštine.

Diploma srednje skole

U Srbiji sistem obrazovanja obuhvata osnovno obrazovanje (8 godina) i srednjoškolske obrazovanje (3 ili 4 godine). Diploma svake četvorogodišnje državne srednje škole u Srbiji daju pristup za upis na fakultete u Srbiji i inostranstvu. Upis na fakultete je podjednako moguć za učenike stručnih srednjih škola i učenike gimnazija.

Ono što je dobra strana srpskih državnih diploma je što je relativno lako završiti srednju školu u Srbiji (za razliku od IB programa ili A levels) i retko se desi da neko završi 4.razred srednje škole a ne dobije Maturu. Jer maturski ispiti i dalje nisu tako teški. Druga dobra strana srpske diplome jer što obuhvata minimum 10 predmeta. Te studenti najčešće imaju sve tražene predmete bez obzira da li upisuju fakultet koji se odnosi na prirodne ili društvene nauke.

Jedino treba obratiti pažnju sa prestižnim britanskim i američkim univerzitetima koji traže visok nivo matematike (AA, High Level Math) jer to ima samo Matematičke gimnazije, prirodni smer gimnazije. Kao i pojedini smerovi stručnih škola, koji imaju minimum 5 časova matematike nedeljno. Na kraju školovanja dobijate 4 svedočanstva (transkript ocena – transcripts) i jednu diplomu. Svih 5 dokumenata su vam potrebni za finalni upis, a na studije se možete prijaviti sa 3 svedočanstava u toku četvrtog razreda, pa na kraju godine dostavljate 4.svedočanstvo i diplomu srednje škole. 

diploma
Processed with VSCO with a6 preset

Diploma MBA

Diploma MBA (Master of Business Administration) je napredni diplomski program iz oblasti poslovanja i upravljanja koji pruža studentima sveobuhvatno znanje i veštine potrebne za uspešnu karijeru u svetu biznisa. Evo nekih opštih karakteristika diplome MBA:

 1. Napredni akademski program: MBA program je dizajniran da pruži studentima dubinsko razumevanje različitih aspekata poslovanja. U okviru ovog programa, studenti se upoznaju sa širokim spektrom disciplina kao što su menadžment, marketing, finansije, preduzetništvo, ljudski resursi, strategija i operacije.
 2. Fokus na praktičnim veštinama: MBA programi često imaju naglasak na razvoju praktičnih veština koje su relevantne za poslovni svet. Studenti se suočavaju sa stvarnim poslovnim scenarijima kroz studije slučaja, timski rad, simulacije i projekte koji im omogućavaju da primene teoriju na konkretnim situacijama.
 3. Raznovrsnost programa: Postoje različiti tipovi MBA programa, uključujući puno radno vreme, polu-radno vreme, online i izvršne MBA programe. Ovi programi se mogu prilagoditi potrebama studenata koji žele da kombinuju studiranje sa radom ili imaju posebne zahteve u pogledu fleksibilnosti.
 4. Mreža profesionalnih kontakata: MBA programi često okupljaju studente iz različitih industrija, kultura i pozadina, pružajući im priliku da stvore mrežu profesionalnih kontakata. Ova mreža može biti dragocena tokom karijere, pružajući mogućnosti za saradnju, razmenu ideja, pronalaženje poslovnih prilika i mentorske odnose.
 5. Karijerne mogućnosti: Diploma MBA otvara vrata širokom spektru karijernih mogućnosti. Diplomci MBA programa mogu se kvalifikovati za visoke menadžerske pozicije u različitim industrijama, preduzetništvo, konsultantske uloge ili čak pokretanje sopstvenih biznisa. MBA diploma se često ceni i priznaje kao simbol stručnosti i liderstva u poslovnom svetu.

Diploma MBA predstavlja akademsku potvrdu specijalizovanih znanja i veština iz oblasti poslovanja. Ona je često tražena u korporativnom svetu i može imati značajan uticaj na napredovanje u karijeri i profesionalni razvoj.

Izgubljena diploma srednje škole

Ako ste izgubili diplomu srednje škole, možete preduzeti određene korake kako biste pokušali da je zamenite. Evo nekoliko saveta koji vam mogu pomoći:

 1. Kontaktirajte svoju srednju školu: Prvi korak je da kontaktirate školu u kojoj ste završili srednju školu. Obratite se administraciji škole ili odeljenju zaduženom za izdavanje diploma i objasnite situaciju. Oni će vam pružiti informacije o postupku zamene izgubljene diplome i moguće zahteve koje treba da ispunite.
 2. Pripremite potrebne dokumente: Škola će verovatno tražiti određenu dokumentaciju kako bi potvrdila vaš identitet i dokazala da ste stvarno pohađali tu školu i dobili diplomu. To može uključivati kopiju vaše lične karte, rodni list, izvode iz matične knjige ili bilo koje druge relevantne dokumente koje škola zatraži.
 3. Plaćanje takse: Neke škole naplaćuju administrativnu taksu za izdavanje zamenske diplome. Proverite sa školom da li postoji takva taksa i kako možete izvršiti plaćanje.
 4. Proces zamene diplome: Nakon što ste prikupili potrebne dokumente i izvršili eventualno plaćanje takse, škola će vas uputiti u proces zamene diplome. Ovo može uključivati popunjavanje određenog obrasca ili zahteva, koji će biti prosleđen nadležnim institucijama ili arhivama koje čuvaju podatke o diplomama.
 5. Vreme potrebno za zamenu: Važno je imati na umu da proces zamene diplome može potrajati određeno vreme. To zavisi od procedura škole i drugih institucija koje su uključene. Budite strpljivi i redovno komunicirajte sa školom kako biste bili informisani o napretku i očekivanom vremenskom okviru.

Ukoliko navedeni koraci ne daju rezultate ili vam škola nije u mogućnosti da izda zamensku diplomu, možda ćete morati da se konsultujete sa nadležnim obrazovnim vlastima ili ministarstvom prosvete kako biste pronašli alternativna rešenja.

Agencija za nostrifikaciju diploma

Agencija za nostrifikaciju diploma je organizacija koja se bavi procesom nostrifikacije odnosno priznavanja stranih diploma u zemlji u kojoj se diploma želi koristiti. Ova agencija obično radi u okviru Ministarstva prosvete ili Ministarstva nauke i tehnologije.

Proces nostrifikacije podrazumeva proveru i utvrđivanje ekvivalentnosti strane diplome sa diplomom iz zemlje u kojoj se želi koristiti. To obično uključuje upoređivanje nastavnog programa, broja sati i kvaliteta obrazovanja. Nakon što se utvrdi da je diploma ekvivalentna, agencija izdaje nostrifikacioni akt, što omogućava vlasniku diplome da koristi svoju diplomu u zemlji u kojoj želi.

Agencije za nostrifikaciju diploma igraju važnu ulogu u olakšavanju migracije i stranog obrazovanja, jer omogućavaju pojedincima da koriste svoje kvalifikacije u novoj zemlji i smanjuju potrebu za ponovnim obrazovanjem.

Koje diplome su priznate u inostranstvu?

Priznavanje diploma u inostranstvu zavisi od različitih faktora, uključujući zemlju u kojoj se želi koristiti diploma, vrstu obrazovnog sistema, regulative i politike te zemlje. Neke diplome su široko priznate i cenjene širom sveta, dok druge mogu biti podložne većoj ili manjoj proceduri nostrifikacije ili evaluacije. Evo nekoliko diploma koje su često priznate u inostranstvu:

 1. Univerzitetske diplome: Diplome koje se izdaju od strane akreditovanih univerziteta, posebno onih koji imaju dobar reputaciju i rangiranje, često su priznate u inostranstvu. To uključuje diplome iz različitih oblasti kao što su medicina, inženjerstvo, ekonomija, umetnost i druge.
 2. Diplome iz akreditiranih institucija: Diplome iz akreditiranih institucija, kao što su tehničke škole, više škole ili strukovne škole, mogu biti priznate u zavisnosti od njihove reputacije, kvaliteta obrazovanja i relevantnosti programa za određenu profesiju ili industriju.
 3. Međunarodno priznate diplome: Postoje međunarodno priznate diplome koje su osmišljene da budu prihvaćene u više zemalja. To uključuje diplome kao što su International Baccalaureate (IB) Diploma Program, Cambridge International Examinations (CIE) diplome i diplome koje izdaju međunarodne obrazovne organizacije.
 4. Profesionalne diplome i sertifikati: Diplome iz oblasti profesionalnog usavršavanja i sertifikati, kao što su diplome iz poslovnog menadžmenta, računovodstva, informacionih tehnologija, marketinga i drugih stručnih oblasti, mogu biti priznate u inostranstvu, posebno ako su izdate od strane priznatih profesionalnih udruženja ili institucija.

Važno je napomenuti da postoji velika varijabilnost u priznavanju diploma širom sveta. Pre nego što koristite diplomu u inostranstvu, preporučuje se da se informišete o specifičnim zahtevima i procedurama u ciljanoj zemlji. Uvek je korisno proveriti sa relevantnim institucijama, kao što su obrazovne vlasti, univerziteti ili agencije za nostrifikaciju diploma, kako biste dobili precizne informacije i savete.

Kako najbrze do diplome srednje skole?

Najbrži način da se stigne do diplome srednje škole je završiti sve potrebne kurseve i ispite kako biste ispunili sve akademske zahteve za diplomu. Evo nekoliko koraka koji mogu pomoći da se ovaj proces ubrza:

 1. Pregledajte svoj akademski plan: Pregledajte sve kurseve koje treba da položite kako biste stekli uslove za diplomu. Proverite da li ispunjavate sve zahteve u pogledu broja kredita, određenih predmeta i slično. Ako postoje neki zahtevi koje još niste ispunili, raspitajte se da li postoji mogućnost da ih završite na brži način, kao što su intenzivni kursevi, letnje škole ili testiranja za kredit.
 2. Komunicirajte sa školom: Razgovarajte sa školskim savetnikom ili administracijom kako biste saznali da li postoji mogućnost ubrzanog završetka studija. Oni vam mogu pružiti informacije o alternativnim programima ili strategijama koje škola može ponuditi, poput ubrzanih kurseva ili samostalnog učenja.
 3. Razmotrite online kurseve: Ako je moguće, istražite mogućnost pohađanja online kurseva koji vam omogućavaju fleksibilnost u rasporedu i brži napredak. Online kursevi često omogućavaju da radite u svom tempu i da brže završite gradivo.
 4. Prijavite se za ispune za više predmeta: U nekim slučajevima, škole mogu vam omogućiti da prijavite ispite za više predmeta u isto vreme. Ako imate dobro znanje iz određenih predmeta, možda ćete moći da prijavite ispit za više predmeta istovremeno, što vam može uštedeti vreme.
 5. Posvetite se učenju: Ubrzavanje procesa sticanja diplome zahteva posvećenost učenju i angažovanje na predavanjima, kursevima i ispitima. Budite organizovani, držite se rasporeda učenja i iskoristite sve resurse dostupne za svoj uspeh.

Važno je napomenuti da brže završavanje diploma može zavisiti od specifičnih pravila i politika škole u kojoj se nalazite. Zato je najbolje da se konsultujete sa školskim savetnikom ili administracijom kako biste dobili precizne informacije o tome kako najbrže doći do diplome u vašem slučaju.

Zaključak

Diploma je važan dokument koji potvrđuje završetak određenog obrazovnog programa i predstavlja formalno priznanje postignutih akademskih dostignuća. U zaključku, želimo naglasiti nekoliko ključnih tačaka u vezi sa diplomom:

 • Vrednost diplome: Diploma ima značajan značaj u obrazovnom i profesionalnom kontekstu. Ona potvrđuje da je pojedinac uspešno završio određeni nivo obrazovanja i stekao određene veštine i znanja. Diploma je često uslov za dalje školovanje, zapošljavanje i napredovanje u karijeri.
 • Simbol dostignuća: Diploma predstavlja simbol ličnih dostignuća i truda uloženog u obrazovanje. Predstavlja rezultat dugogodišnjeg rada, učenja i napora koje je pojedinac uložio kako bi postigao svoje ciljeve. Diplomu treba posmatrati kao dokaz sopstvene sposobnosti i motivacije za sticanje znanja.
 • Otvaranje vrata mogućnostima: Diploma otvara vrata različitim mogućnostima i pruža veću šansu za uspeh u životu. Omogućava pristup daljem obrazovanju, specijalizaciji u određenim oblastima ili napredovanju u karijeri. Takođe, diploma može povećati samopouzdanje i samoverovanje pojedinca, što može imati pozitivan uticaj na sve aspekte života.
 • Kontinuirano učenje: Diploma ne predstavlja kraj obrazovnog puta, već samo jednu od etapa. Važno je shvatiti da je obrazovanje kontinuiran proces, a diploma je samo jedan korak u tom procesu. Nakon sticanja diplome, treba težiti daljem usavršavanju, praćenju promena u određenoj oblasti i razvoju novih veština.

U zaključku, diploma ima veliki značaj u životu pojedinca, kako sa obrazovne, tako i sa profesionalne strane. Ona potvrđuje postignuća, otvara vrata novim mogućnostima i podstiče kontinuirano učenje. Važno je ceniti i ponositi se svojom diplomom, ali takođe biti svestan da je obrazovanje proces koji traje čitavog života.

diploma

Ukoliko posedujete antikvitete ili starine koje bi želeli da prodate po najboljim cenama otkupa u Beogradu, možete da pogledate koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.