Pasoš

Pasoš – Službena putna isprava

Pasoš je službena putna isprava koju izdaje vlada i koja sadrži identitet osobe. Osoba sa pasošem može lakše da putuje u i iz inostranstva i pristupa konzularnoj pomoći. Pasoš potvrđuje lični identitet i nacionalnost njegovog nosioca. Tipično je da pasoš sadrži puno ime, fotografiju, mesto i datum rođenja, potpis i datum isteka pasoš-a. Dok pasoše obično izdaju nacionalne vlade, određene podnacionalne vlade[a] su ovlašćene da izdaju pasoše građanima koji borave unutar njihovih granica.

Mnoge zemlje izdaju (ili planiraju da izdaju) biometrijske pasoš-e koji sadrže ugrađeni mikročip. Što ih čini mašinski čitljivim i teškim za falsifikovanje. Od januara 2019. godine, bilo je preko 150 jurisdikcija koje su izdavale e-pasoše. Prethodno izdati nebiometrijski mašinski čitljivi pasoši obično ostaju važeći do odgovarajućeg datuma isteka.

Nosilac pasoš-a obično ima pravo da uđe u zemlju koja je izdala pasoš. Iako neki ljudi koji imaju pravo na pasoš možda nisu punopravni građani sa pravom boravka (npr. američki državljani ili britanski državljani). Pasoš sam po sebi ne stvara nikakva prava u zemlji koja se posećuje niti obavezuje državu koja ga je izdala na bilo koji način. Kao što je pružanje konzularne pomoći. Neki pasoš-i potvrđuju da nosilac ima status diplomate ili drugog zvaničnika. Koji ima pravo i privilegije kao što je imunitet od hapšenja ili krivičnog gonjenja.

Pasoš

Pasos – Cena

Cena pasoš-a zavisi od države u kojoj se izdaje i vrste pasoš-a koji se izdaju. U većini država, cena običnog pasoša za odrasle iznosi između 50 i 150 dolara, dok se za decu može naplaćivati nešto manje.

Postoje i druge vrste pasoš-a koje možete dobiti, poput hitnih pasoš-a ili pasoš-a s više stranica, a cene za ove vrste pasoša mogu biti više. Takođe, neke države naplaćuju dodatne takse za brzo izdavanje pasoša ili za izdavanje pasoša izvan redovnog radnog vremena.

Važno je napomenuti da neke države takođe mogu naplaćivati dodatne naknade ili takse za vize ili druge dokumente koji su potrebni za putovanje u određene zemlje. Pre putovanja u inostranstvo, preporučuje se da proverite koje dokumente su vam potrebni i koja su pravila za ulazak u zemlju koju posećujete.

Dokumenta za pasos

Da biste dobili pasoš potrebno je podneti zahtev za izdavanje istog. Ta procedura određena je Zakonom o putnim ispravama i predstavlja jedini legalan način kojim podnosilac dolazi do pasoš-a. Kao i sva druga dokumenta, pasoš ima ograničeno vreme validnosti i treba ga produžavati u određenom vremenskom roku. Kako bismo vam olakšali celu proceduru, u daljem tekstu možete naći sve bitne informacije vezane za vađenje pasoša.

Kako biste izvadili biometrijski pasoš za punoletno lice potrebno je lično podneti zahtev u policijskoj upravi ili stanici prema mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva. Pri samom podnošenju zahteva potrebna su vam određena dokumenta:

 1. Važeća lična karta iz koje se može pouzdano utvrditi identitet podnosioca zahteva
 2. Pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni, ukoliko menjate svoj stari pasoš
 3. dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje pasoša
  Pored gore navedenih obaveznih stavki može se priložiti:
 4. Fotografija veličine 50X50mm („en face“, na jednobojnoj sivoj pozadini) – nije obavezno
 5. Dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka (u pisanoj formi) – za hitne slučajeve

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata: uverenja o državljanstvu Republike Srbije, izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige venčanih i izvoda iz matične knjige umrlih.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije. Odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije. A koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Uplata

Uplata za pasoš

Određene uplatnice za pasoš, odnosno njegovo izdavanje, predstavljaju jednu od stvari koja se obavezno mora naći kod vas prilikom podnošenja zahteva za vađenje pasoša.

Dve uplatnice za pasoš su vam, prema propisima koja se važe u ovom trenutku na teritoriji Republike Srbije, potrebna:

 • Uplatnica za pasoš za obrazac putne isprave i
 • Uplatnica za pasoš za administrativnu taksu

Uplatnica za obrazac pasoša NBS:

 • Svrha uplate : Obrazac putne isprave
 • Primalac :NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
 • Iznos: 3.000,00 dinara
 • Žiro račun: 980-333-07
 • Poziv na broj : 090501

Uplatnica za administrativnu taksu:

 • Svrha uplate:Obrazac pasoš-a
 • Primalac: Budžet Republike Srbije
 • Iznos:600,00 dinara
 • Žiro račun:840-30413845-91
 • Poziv na broj Šifra opštine prebivališta

Produženje pasoša

U Srbiji je moguće produžiti pasoš koji je istekao ili će uskoro isteći. Postupak produženja pasoša obavlja se u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici koja je nadležna za mesto prebivališta podnosioca zahteva.

Da bi se produžio pasoš u Srbiji, potrebno je podneti zahtev za produženje u pisanoj formi i priložiti sledeće dokumente:

 • Važeći pasoš koji se produžava
 • Dokaz o plaćenoj taksi za produženje pasoš-a
 • Dve fotografije u boji formata 3,5 x 4,5 cm (fotografije se mogu napraviti i na licu mesta)
 • Dokument koji potvrđuje razlog produženja pasoš-a (na primer, potvrda o putovanju u inostranstvo)

Nakon što se podnese zahtev za produženje pasoš-a i prilože svi potrebni dokumenti, policijska stanica obavlja proveru podataka i utvrđuje da li je podnosilac zahteva ispunio sve uslove za produženje pasoš-a. Ako je sve u redu, novi pasoš se izdaje u roku od pet do deset radnih dana.

Važno je napomenuti da produženi pasoš važi pet godina, kao i da se produženje pasoš-a ne može obaviti više puta. Već je nakon toga potrebno podneti zahtev za novi pasoš.

Cena pasosa

Uplatnicu za plaćanje taksi za izdavanje pasoša možete kreirati putem eUprave ili u najbližoj pošti gde ova usluga košta 100 dinara.

Taksa za izdavanje pasoša iznosi 3.600 dinara, dok je taksa za dobijanje ovog dokumenta po hitnom postupku iznos 8.600 dinara.

Za izdavanje novog pasoša iako u datom trenutku posedujete pasoš čiji je rok važenja duži od sedam meseci, taksa iznosi 4.200 dinara ili 9.200 dinara kada je u pitanju izadavanje ovog dokumenta po hitnom postupku.

Taksa za prijavu nestanka pasoš-a je 900 dinara.

Potrebna dokumenta za pasos

Dokumenta koja su potrebna za dobijanje pasoš-a mogu varirati od zemlje do zemlje, ali uglavnom su potrebni sledeći dokumenti:

 1. Lična karta ili drugi lični identifikacioni dokument – to može biti važeća lična karta, vozačka dozvola ili bilo koji drugi dokument koji potvrđuje vaš identitet.
 2. Dokaz o državljanstvu – Ovo je dokument koji potvrđuje da ste državljanin te zemlje, što može biti rodnim listom, državnim udžbenikom, izvodom iz matične knjige rođenih ili državnim sertifikatom o državljanstvu.
 3. Fotografije – U većini slučajeva, potrebno je dostaviti dve ili više fotografija koje ispunjavaju specifične zahteve, kao što su dimenzije, pozadina, kvalitet i drugo.
 4. Dokaz o uplati takse – većina zemalja naplaćuje taksu za izdavanje pasoš-a, a naknada se može platiti u određenoj banci, pošti ili online.
 5. Zahtev za izdavanje pasoša – ovo je obrazac koji morate popuniti i potpisati. U nekim zemljama, ovaj obrazac možete preuzeti i popuniti online pre nego što dođete u nadležnu instituciju za izdavanje pasoša.

Osim ovih osnovnih dokumenata, u nekim slučajevima možda će biti potrebni i drugi dokumenti. Kao što su potvrda o vakcinaciji, dokaz o radnom mestu ili studentska legitimacija. Pre podnošenja zahteva, preporučujemo vam da proverite koje su tačne potrebne dokumentacije u zemlji u kojoj želite da izvadite pasoš.

Dokumenti potrebni za produzenje pasosa

Pasoš vam je istekao ili uskoro ističe? Želite da produžite pasoš? Evo šta treba za produženje pasoša.

Pre svega: nemoguće je produžiti biometrijski pasoš – možete samo izvaditi novi. Procedura vađenja novog pasoš-a identična je kao procedura za “produžavanje pasoša” (jer se i u ovom slučaju zapravo vadi novi pasoš). 

Jedina razlika je ta što u slučaju da prvi put vadite pasoš – stari ne morate da priložite. A u slučaju da zamenjujete stari – obavezno je da ga priložite uz ostale dokumente i uplatnice.

Zahtev za izdavanje pasoša

Zahtev za izdavanje biometrijskog pasoš-a podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici prema mestu prijavljenog prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, odnosno u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu, pri čemu je neophodno sledeće:

 1. važeća lična karta ili ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, druga javna isprava iz koje se može pouzdano utvrditi identitet podnosioca zahteva;
 2. pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni;
 3. uplatnica generisana na portalu eUprave;
 4. nije obavezno, ali po želji podnosioca zahteva može priložiti i fotografija veličine 50x50mm („en face“ na jednobojnoj sivoj pozadini);
 5. za hitne slučajeve- dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka (u pisanoj formi).

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige venčanih, izvoda iz matične knjige umrlih.
Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije. Odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije. A koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Pasoš

Pasos po hitnom postupku

Molba za hitno izdavanje pasoš-a daje mogućnost da svoju putnu ispravu dobijete u najkraćem vremenskom roku, a ovu mogućnost donela je izmena u zakonu, koja omogućava regulisanu proceduru za sve one kojima je hitno potreban pasoš. Razlozi za hitno izdavanje pasoš-a mogu biti različiti, ali svi se svode na putovanje u inostranstvo koje će se realizovati pre nego uspete da izvadite novi pasoš uz regularnu proceduru.

Standardna procedura za izdavanje pasoš-a obično podrazumeva minimum 7 dana čekanja. Dok kada se pošalje molba za hitno izdavanje pasoš-a, najvažniji putni dokument se dobija za 48 sati.

Šta je sve potrebno da bi se poslala molba za hitno izdavanje pasoša 

Procedura za hitno izdavanje pasoš-a sadrži gotovo sve segmente regularne procedure za dobijanje najvažnijeg putnog dokumenta. 

Naime, potrebno je dostaviti: 

 • važeću ličnu kartu 
 • pasoš čiji je rok važenja istekao 
 • uplatnicu koja je potvrda o plaćanju takse
 • dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi) 
 • vaša fotografija (nije obavezno)

Dakle, molba za hitno izdavanje pasoš-a zapravo se podnosi kao dokaz o razlogu hitnosti postupka. U odnosu na vaš slučaj, kontaktirajte nadležne kako bi saznali šta je sve potrebno da prikupite kao dokaz.

U hitne slučajeve kada takođe morate podneti zahtev za hitno vađenje pasoš-a ukoliko planirate putovanje u kratkom vremenskom periodu. Ubraja se i krađa odnosno gubitak pasoša. Ukoliko je krađa, baš kao i za svaki lični dokument neophodno je prijaviti krađu dokumenta. A potom i podneti zahtev za važeći dokument. 

Koliko košta molba za hitno izdavanje pasoša?

Imajući u vidu da je zakonski rok za izdavanje pasoš-a u regularnoj proceduri do 30 dana, i da u nekim opštnama možete čekati gotovo do kraja roka (dok je neki prosek 7 do 10 dana), ne treba da čudi što je taksa za hitno izdavanje pasoš-a veća od regularne. 

Naime, svi troškovi za regularnu proceduru izdavanja pasoš-a iznose 3600 dinara. Dok za hitno izdavanje pasoš-a treba dodati još 5000 dinara na ovu sumu. Ovo važi za situacije kada se predaje molba za hitno izdavanje pasoša bez dokaza. 

Molba za hitno izdavanje pasoša daje mogućnost da svoju putnu ispravu dobijete u najkraćem vremenskom roku, a ovu mogućnost donela je izmena u zakonu, koja omogućava regulisanu proceduru za sve one kojima je hitno potreban pasoš. Razlozi za hitno izdavanje pasoša mogu biti različiti, ali svi se svode na putovanje u inostranstvo koje će se realizovati pre nego uspete da izvadite novi pasoš uz regularnu proceduru. 

Standardna procedura za izdavanje pasoša obično podrazumeva minimum 7 dana čekanja, dok kada se pošalje molba za hitno izdavanje pasoša, najvažniji putni dokument se dobija za 48 sati. 

Sve o tome kako da podnesete molbu, kako izgleda procedura za hitno izdavanje pasoša, koliko košta i šta sve treba dostaviti – pišemo u redovima koji slede. 

lična karta i pasoš

Kada se može tražiti molba za hitno izdavanje pasoša?

Ako u poslednjem trenutku vidite da vam je pasoš istekao, ili da važi manje od 3 meseca u odnosu na termin kada se vraćate sa putovanja (što je propis Evropske unije), a neophodno je da napustite državu, evo kada vam može pomoći molba za hitno izdavanje pasoša. 

Naime, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama navodi sledeće: 

 • hitni slučajevi: potrebe za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje  o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put
 • drugi opravdani razlozi: pored zahteva za hitno izdavanje potrebno je priložiti i dokaz koji potvrđuje razloge hitnosti

U navedenim situacijama pasoš mora biti izdat u roku od 48 sati od trenutka salanja molbe za hitno izdavanje. 

Šta je sve potrebno da bi se poslala molba za hitno izdavanje pasoša 

Procedura za hitno izdavanje pasoša sadrži gotovo sve segmente regularne procedure za dobijanje najvažnijeg putnog dokumenta. 

Naime, potrebno je dostaviti: 

 • važeću ličnu kartu 
 • pasoš čiji je rok važenja istekao 
 • uplatnicu koja je potvrda o plaćanju takse
 • dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi) 
 • vaša fotografija (nije obavezno)

Dakle, molba za hitno izdavanje pasoša zapravo se podnosi kao dokaz o razlogu hitnosti postupka. U odnosu na vaš slučaj, kontaktirajte nadležne kako bi saznali šta je sve potrebno da prikupite kao dokaz.

U hitne slučajeve kada takođe morate podneti zahtev za hitno vađenje pasoša ukoliko planirate putovanje u kratkom vremenskom periodu, ubraja se i krađa odnosno gubitak pasoša. Ukoliko je krađa, baš kao i za svaki lični dokument neophodno je prijaviti krađu dokumenta, a potom i podneti zahtev za važeći dokument. 

Koliko košta molba za hitno izdavanje pasoša?

Imajući u vidu da je zakonski rok za izdavanje pasoša u regularnoj proceduri do 30 dana, i da u nekim opštnama možete čekati gotovo do kraja roka (dok je neki prosek 7 do 10 dana), ne treba da čudi što je taksa za hitno izdavanje pasoša veća od regularne. 

Naime, svi troškovi za regularnu proceduru izdavanja pasoša iznose 3600 dinara, dok za hitno izdavanje pasoša treba dodati još 5000 dinara na ovu sumu. Ovo važi za situacije kada se predaje molba za hitno izdavanje pasoša bez dokaza. 

Taksu platite online 

Još jedan način da uštedite vreme i “skratite sebi muke” prilikom vađenja pasoša, jeste da takse platite unapred na sajtu eUprave. Takođe, postoji i opcija online zakazivanja svog termina, ali budite oprezni: tokom leta i sezone godišnjih odmora može se dogoditi da svi termini budu popunjeni par meseci unapred. 

Može li se pasoš izdati po hitnom postupku bez dokaza o hitnosti?

Procedura izdavanja pasoša po kratkom postupku bez konkretnih dokaza za neke od navedenih slučajeva je moguća. Tada se zapravo, kao što smo već napomenuli, plaća veća taksa u iznosu od 8600 dinara. Takođe, uz to treba platiti i naknadu za fotokopiranje dokumentacije iz službenih evidencija, po zahtevu stranke koja iznosi 324 dinara.

Uplata Republičke administrativne takse uvek se vrši na isti način, na račun: 840-742221843-57. Broj modela je 97, a poziv na broj zavisi od policijske uprave, opštine ili policijske stanice gde se taksa uplaćuje.

Pasoš

Zamena pasosa

Najveći broj slučajeva kada se šalje molba za hitno izdavanje pasoša beleži se tokom sezone godišnjih odmora, i posete različitim evropskim i svetskim letovalištima. Ovo ne treba da čudi jer većina ljudi upravo u ovom periodu vadi svoje pasoše iz fioka. 

Tada obično nastaje problem jer ljudi uvide da im je pasoš pred istekom ili ima manje od 3 meseca pre isteka (što nije dozvoljeno za putovanje u zemlje Evropske unije). 

To dovodi do drugog problema, a to je velika gužva na šalterima za izdavanje pasoša. Naime, velika zainteresovanost i potražnja, rezultira produžetkom čekanja. Čeka se i na šalteru za predaju dokumenata, ali i na samu izradu pasoša (koja, podsetićemo vas, može da traje i do mesec dana). 

To je za ljude koji su već uplatili aranžaman prava noćna mora, jer bojazan da pasoš neće stići stoji. 

Zato je najtoplija preporuka da svoj putni dokument proveravate na vreme. Zapamtite okrivrno godinu, a kada se ona približi stavite podsetik u telefon minimum 3 meseca unapred kako biste se na vreme organizovali, pogotovo ako porodično produžavate pasoš

Koji period je najbolji za izdavanje pasoša tokom godine? 

Dugački redovi za izdavanje i produžavanje različitih dokumenata su ono na šta se svako od nas sprema kada dođe trenutak da se uputi u državne ustanove tim povodom. Kada su pasoši u pitanju, ovo se najčešće dešava zato što većina ljudi izrađuje pasoš u isto vreme, kao što smo i rekli, zbog toga savetujemo da odaberete period kada se najmanje ide na odmore. 

To je uglavnom jesen, ali i zima, sa izuzetkom onih koji idu na skijanje i praznični odmor inostranstvo. Ipak, hladniji period godine je definitivno pogodan za produžetak pasoša uz značajno manje gužve. Zato, ako vam je ovakva ušteda vremena važna i možete da planirate svoje vreme, ovo je dobro rešenje. 

Zaključak

U zaključku, pasoš predstavlja ključni dokument za međunarodna putovanja i prelazak granica. Bez pasoša, ne bismo mogli da putujemo iz jedne zemlje u drugu, što bi ograničilo našu slobodu kretanja i mogućnost da upoznamo nove kulture i ljude.

Da biste dobili pasoš, morate da podnesete zahtev i priložite potrebnu dokumentaciju u skladu sa procedurama koje su definisane zakonom u vašoj zemlji. To obično uključuje dokaz o identitetu, dokaz o državljanstvu, fotografiju, popunjen obrazac i uplatu takse.

Važno je da vodite računa o vašem pasošu i da ga čuvate na sigurnom mestu. Redovno proveravajte kada ističe vaš pasoš i podnesite zahtev za novi na vreme, kako biste izbegli nepotrebne probleme i komplikacije pri putovanjima.

Uz pravilno održavanje i pažnju prema ovom važnom dokumentu, možete da se upustite u avanture putovanja širom sveta bez brige o pasošu.

Dokumentacija

Ukoliko posedujete antikvite koje bi želeli da prodate po najboljim cenama otkupa u Beogradu, možete pogledati koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.