Fotografije

Fotografije su medij dobijen delovanjem svetlosti

Fotografije su medij dobijen delovanjem svetlosti na svetlosno osetljivu površinu. Fotografije mogu postojati u fizičkom obliku na papiru, staklu, limu. Ili u elektronskom obliku na zaslonu ekrana, projektovanjem na određenom podlogu, itd. Istim nazivom se označavaju tehnička delatnost i umetnička disciplina.

Fotografija je grana umetnosti u kojoj fotograf koristi kameru da zaustavi trenutak stvarnog života.

Fotografija hvata samo fragment i trenutak beskrajnog prostora i vremena. Ona zaustavlja sliku života i stvarnosti, koji su u neprekidnom pokretu i trajno se menjaju. Od horizonta od 360°, kamera obično može da uhvati 60° (to jest, šestinu), a trenutak od stotine sekunde (a ponekad i manje) se zabeleži i oduzima od neizmernog proticanja vremena. Umetnička fotografija ne zaustavlja nijedan trenutak, već upravo onaj odlučujući u kome radnja otkriva svoj dublji smisao i suštinu. A ljudsko lice izražava prirodu ličnosti. Kompozicija zavisi od umetničkog dara autora, tačke gledišta iz koje posmatra okolinu i njegovog raspoloženja. Kao i stepena ugla iz kojeg posmatra predmet, koncept ili ideju. Odnosno onoga šta autor želi da nam kaže fotografija.

Fotografije su čudesni, dokumentarni fenomen, ušle su i u porodicu umetnosti kao artefakt sui generis. Da bi, u okviru neoavangardnih stremljenja i različitih autorskih interesovanja, postala instrument različitih tipova i modela prakse. Slika u srebru, izgleda jednostavna, ali je mukotrpno rađana, i isto tako stasavala. Doprinela je nauci, otkrila nevidljivo, približila daleke narode i omogućila pogled na skrivene kutke čovečanstva. Taj neprekidni hod u svet ikonosfere više ništa nije moglo zaustaviti.

Oblasti stvaranja u fotografije su:

 • Umetničke fotografije (umetnički izraz kroz fotografiju)
 • Novinske fotografije (fotožurnalizam)
 • Reklamne fotografije (uglavnom studijska fotografija za reklamiranje određenih proizvoda)
 • Naučne fotografije (medicinska fotografija, astronomska, naučne analize, forenzika, …)
 • Svadbene fotografije (snimanje mladenaca u posebnimim enterijerima i pozama)
 • Amaterske fotografije (hobi i porodična fotografija)
Fotografije

Istorija

Fotografija je rezultat kombinovanja nekoliko tehničkih otkrića. Mnogo pre nego što su napravljene prve fotografije, kineski filozof Mo Di je opisao pinhole kameru u 5. veku pre nove ere. e. Vizantijski matematičar Anthemius of Tralles koristio je „camera obscura“ u svojim eksperimentima. Ibnul-Hejsem (Alhazen) (965–1040) je proučavao „camera obscura“ i pinhole kameru. Albertus Magnus (1193–1280) otkrio je srebrni nitrat, a Georges Fabricius (1516–1571) otkrio srebrni hlorid. Danijel Barbaro je opisao dijafragmu kamere 1568. godine, a Vilhelm Homberg je opisao kako svetlost potamnjuje neke hemikalije (fotohemijski efekat) 1694. godine.

Knjiga fantastike ,,Giphantie“, koju je 1760. godine objavio francuski pisac Tiphaigne de la Roche, opisuje nešto što bi se moglo nazvati fotografijom.

Otkrivena u prvim decenijama 19. veka, fotografija (zajedno sa kamerom) izgleda da je mogla da uhvati više detalja i informacija od tradicionalnih medija. Kao što su slikarstvo i skulptura.

Fotografije kao koristan proces datiraju iz 1820-ih godina i razvoja hemijske fotografije. Prvi trajni fotobakar bila je slika koju je 1822. godine napravio francuski inovator Nicefor Niep. Ali je uništena u kasnijim pokušajima da se umnožava.

Niepce je ponovo bio uspešan 1825. Prvu trajnu fotografiju prirode snimio je sa „camera obscura“ 1826. Međutim, pošto je ekspozicija trajala osam sati, tražio je bolje metode. Radeći sa Lujem Dagerom, eksperimentisao je sa mešavinama srebra na osnovu otkrića Johana Hajnriha Šulca iz 1816. o mešavini srebra i krede, koja potamni kada je izložena svetlosti.

Niepce je umro 1833. godine, ali je Dager nastavio da radi i konačno je došlo do kulminacije u razvoju tzv. dagerotipije 1837. Dager je fotografisao prvu osobu 1839. godine, kada je, dok je razgovarao o dagerotipi, pešak na ulicama Pariza stao da očisti cipele, dovoljno dugo za dugu ekspoziciju od nekoliko minuta.

Konačno, Francuska je pristala da Dageru da penziju za formulu, u zamenu za njegovo obećanje da će svoje otkriće otkriti svetu, kao poklon Francuske. Učinio je to 1839. godine.

Fotografije

Fotografija

Umetničke fotografije

Umetničke fotografije su one koje su stvorene u skladu sa vizijom umetnika kao fotografa. On koristi fotografiju kao medij da oživi svoju maštu i zamisao. Cilj umetničke fotografije je da izrazi ideju, poruku ili emociju. Ovo je u suprotnosti sa reprezentativnom fotografijom. Kao što je fotožurnalizam, koja pruža dokumentarni vizuelni prikaz određenih tema i događaja. Doslovno predstavljajući objektivnu stvarnost, a ne subjektivnu nameru fotografa. I komercijalne fotografije, čiji je primarni fokus oglašavanje proizvoda ili usluga.

Novinske fotografije

Novinske fotografije (fotorepoterstvo) su poseban oblik novinarstva. To je sakupljanje, uređivanje i predstavljanje vesti za objavljivanje ili emitovanje. Oni koriste slike da bi ispričali priču. Danas se obično podrazumeva da se to odnosi samo na fotografije. Ali se u nekim slučajevima ovaj termin odnosi se i na video koji se koristi u televizijskom novinarstvu. Fotografija vesti razlikuje se od drugih usko povezanih grana fotografije (npr. dokumentarne fotografije, društvene dokumentarne fotografije, ulične fotografije ili fotografije slavnih). Po pridržavanju strogog etičkog okvira koji zahteva da rad bude podjednako pošten i nepristrasan dok priča priču u strogo novinarskim terminima i uslovima. Fotoreporteri stvaraju slike koje doprinose mediju informacija.

Reklamne fotografije

Reklamne fotografije su vrsta fotografija koje se koriste za promociju proizvoda, brenda ili usluge u reklamne svrhe. Cilj je da privuku pažnju potencijalnih kupaca na konkretni proizvod ili uslugu. Reklamne fotografije obično sadrže atraktivne slike proizvoda u pogodnom okruženju. Često sa značajnim detaljima, koji upućuju na prednosti proizvoda.

Naučne fotografije

Naučne fotografije su tip fotografija koje se koriste u naučnim istraživanjima i ispitivanjima. One pomažu u vizuelnom predstavljanju i dokumentovanju naučnih procesa i istraživanja. Takođe se koriste u oblastima kao što su botanika, entomologija, mikrobiologija, geologija, astronomija, itd. Naučne fotografije moraju da budu tačne i precizne. Kako bi omogućile dovoljno jasno predstavljanje naučnih podataka i zaključaka.

Svadbene fotografije

Svadbena fotografija je fotografija aktivnosti vezanih za venčanje. Uključuje fotografije: para pre i posle venčanja, ceremonije venčanja i venčanja, gostiju i događaja koji su obeležili dan. Za mnoge fotografske studije i nezavisne fotografe, to je posao koji zahteva mnogo truda.

Amaterske fotografije

Amaterske fotografije su zanimanje koje zahteva kreativnost i strast za stvaranjem slika. To uključuje korišćenje digitalnih fotoaparata ili tradicionalnih filmova za snimanje svakodnevnih situacija i događaja. Amateri se često fokusiraju na učenje osnova kompozicije, osvetljenja i izbora motiva. Dok profesionalci često razvijaju svoj stil i koriste tehnike za postizanje željenih efekata. Amaterska fotografija može biti izvor zadovoljstva i ispunjenja, a takođe može pomoći u poboljšanju fotografskog znanja i veština.

Stock fotografije

Kod fotografisanja portreta u stock fotografijama najčešće se primjenjuju tehnike:

 • high-key (tehnika visokih tonova) podrazumeva prevladavanje svetlih tonova, pri kojoj se detalji često izdvajaju jakim kontrastom.
 • low-key (tehnika niskih tonova) podrazumeva prevladavanje tamnih tonova
 • close-up (tehnika krupnog plana) postiže vrlo dramatične rezultate naglašavajući najzanimljivije delove tela (uglavnom lica) koji nose određenu poruku (ili samo dobro izgledaju)

Silueta nastaje kada je svetlost usmerena od pozadine objekta prema objektivu aparata. Time se gube svi detalji modela i sva pažnja se usmerava na oblik spoljnog obrisa.

U fotografisanju pokreta na stock fotografijama najčešće se koriste tehnike:

 • Panning je metoda fotografisanja objekta u pokretu pri kojoj se fotoaparat kreće uporedno s objektom. Te tako stvara jak utisak kretanja beležeći objekat oštro, a okolinu zamućeno u pravcu njegovog kretanja.
 • 1st curtain (prednja svetlosna zavesa) je efekat dobijen aktiviranjem blica na početku duge ekspozicije. Kod kog objekat na početku ekspozicije bude zabeležen oštro, a do kraja ekspozicije je zamućen u pravcu kretanja.
 • 2nd curtain (zadnja svetlosna zavesa) je efekat dobijen aktiviranjem blica na kraju duge ekspozicije. Kod kog objekat tokom ekspozicije bude zamućen u pravcu kretanja. A na kraju ekspozicije je zabeležen oštro.

Stock fotografija

Kod fotografisanja pejzaža na stock fotografijama najčešće se obraća pažnja na zlatnu svetlost. Odnosno vatreni sunčev sjaj u ranim jutarnjim i kasnim večernjim minutima. Tada su senke objekata duge i tamne, a osvetljeni delovi su okupani toplim tonovima. Ti činioci stvaraju oku vrlo ugodan ambijent.

Panorama fotografije prikazuju područje veće od onog što stane na fotografiju snimljenu objektivom srednje fokusne dužine. Zato se za panoramsku fotografiju koriste super-široki objektivi ili se nekoliko fotografija spaja u jednu. Kojoj je širina višestruko veća nego visina.

Makro fotografije su metoda fotografisanja uz pomoć posebnih objektiva s malom fokusnom dužinom ili dodatnih sočiva – predsočiva za povećavanje objekta fotografiranja. Takav način snimanja rezultira višestrukim uvećavanjem snimljenog objekta uz pregršt detalja, od kojih se neki ne vide golim okom.

Kurs fotografije

U svojoj skoro dvestogodišnjoj istoriji ova je grana umetnosti interesovala mnoge kreativne pojedince i dala im dar zaustavljanja vremena, radi kasnijeg prisećanja na značajna mesta, ljude i događaje. Zahvaljujući čovekovoj večnoj potrebi za napredovanjem, s vremenom su se fotografi prestali zadovoljavati jednostavnim, portretima i dokumentarističkim pristupom fotografisanju. Tako su, verovatno inspirisani slikarstvom, započeli novu vrstu umetnosti – umetničku fotografiju.

Za različite izražaje potrebne su različite tehnike fotografiranja a to vas može naučiti kurs fotografije. Služeći se mogućnostima fotoaparata i vlastitom veštinom, fotograf može jednostavan i beživotan kadar pretvoriti u umetničko delo. Uporedivo sa tvorevinama velikih majstora slikarstva ili vajarstva.

Neke od tehnika koje fotografija deli sa slikarstvom i koje obučavaju na kursevima su :

 • Pravilo zlatne sredine to je pravilo kadriranja koje se uprkos svom nazivu zasniva na geometrijskom rasporedu elemenata, koji se ne bazira u središtu kadra. Naime, na dijagonalu kadra povlači se visina te time dobijaju tri područja u koje treba smestiti zanimljive objekte, radi postizanja skladnosti.
 • Pravilo trećine je pravilo kadriranja po kojem se pomoću dve horizontalne i dve vertikalne linije deli kadar na vodoravne i vertikalne trećine. Tehniku su davno otkrili slikari, a primenjuje se za naglašavanje određenih objekata na slici i uravnoteživanje kompozicije.
 • Uokvirivanje je metoda kojom se fotografisani objekat izdvaja homogenim sadržajem, što različitijim od samog objekta. Kako bi se u potpunosti izdvojio od ostatka fotografije.
 • Stvaranje geometrijskih likova je metoda kojom se fotografija kadrira na način da elementi čine prepoznatljive geometrijske likove, od kojih su najčešći trougao i krug. Jer najviše odskaču od samog oblika fotografije.

Digitalna fotografija

Digitalna fotografija, za razliku od klasične, ne koristi film već sliku „vidi“ preko elektronskog senzora, kao skup brojčanih podataka. To omogućava spremanje i uređivanje slika na računaru. Danas su digitalni foto-aparati prodavaniji od klasičnih, a najverovatnije će ih potpuno zameniti. Osim snimanja fotografija, oni često omogućavaju i snimanje videa i zvuka. Razvoj tehnologije je omogućio spajanje više različitih uređaja u jedan. Te su danas digitalni foto-aparati vrlo često sastavni deo mobilnih telefona.

Slika nastaje pomoću elektronskog senzora. Kad svetlost padne na senzor (prethodno prošavši kroz objektiv, kao kod klasične fotografije), ćelije senzora pretvaraju spektralne sastojke svetlosti u brojčane vrednosti, koje se zatim snimaju u obliku fajla. On se iz aparata može preneti na štampanje ili dalju obradu. U zavisnosti od mogućnosti aparata i želje snimatelja, na karticu se slika može snimiti u sirovom formatu (RAW – pandan klasičnom negativu) ili u suženom RGB (Red, Blue, Green) prostoru (jpeg, tif, bmp komprimovani formati). RAW format je pogodan za dalju obradu u grafičkim programima. Jer u sebi čuva više informacija, ali su ovakve datoteke veće. Danas su u upotrebi dva tipa senzora:

 • CCD
 • CMOS

Mane i prednosti digitalne fotografije 

Digitalne fotografije – Prednosti

Digitalni foto-aparati omogućavaju pregled snimaka na licu mjesta (bez razvijanja). Što znači da fotograf može lako uočiti greške kod snimanja i ispraviti ih dok još nije prekasno. Pošto se slike mogu i brisati, može se snimati mnogo uzastopnih slika s malim razlikama, izbrisati loše i sačuvati samo uspele. Kod klasičnih foto-aparata to bi bilo preskupo. Možete i odabrati samo neke fotografije, koje ćete odštampati na papir (ako ih uopšte želite štampati). Ako imate računar sa štampačem, nije potrebno fotografije nositi u foto-studio. One se mogu odštampati i kod kuće.

Takođe, fotografije se na računaru mogu i obraditi te poboljšati (npr. pooštriti, kontrolisati kontrast, jačinu svjetlosti, intenzitet boje…). Na jednu memorijsku karticu moguće je snimiti hiljade fotografija (zavisno o kapacitetu kartice i kvalitetu slike). Dok se na jedan film može snimiti oko 36 fotografija najviše, pod uslovom da je reč o kupovnom pakovanju filma. Jer postoje filmovi na metar, koje sami možete da ubacite u kaseticu predviđenu za to i upakujete mnogo više od standardnih 36 snimaka.

Vrlo korisna činjenica kod digitalnih foto-aparata je ta da oni beleže dodatne podatke o fotografiji uz samu sliku (npr. upotreba blica, ekspozicija, blenda, ISO osjetljivost, vrijeme fotografisanja, datum, model foto-aparata…). To je korisno kod organizacije fotografija na računaru ili kod dodatne analize snimaka. Neki klasični aparati takođe omogućavaju beleženje datuma ili vremena fotografisanja, ali taj podatak se ispisuje na samu sliku. Fotografija se može kopirati bezbroj puta bez narušavanja kvaliteta.

Digitalne fotografije – Mane 

Digitalni aparati brzo troše bateriju, pa je potrebno ili često puniti bateriju ili često kupovati nove baterije. Filmovi velikih ISO osetljivosti daju manje zrnastu sliku nego digitalni senzori iste osetljivosti (mada se i to menja i zavisi od kvaliteta DFA). Takođe, postoje tipovi filmova za koje nema ekvivalent kod digitalnih foto-aparata (npr. film za infra crvenu svjetlost). Zatim, filmovi imaju mnogo veću razlučivost od digitalnih foto-aparata. Procenjene ekvivalentne vrednosti su:

 • 35mm film ~ 19 megapiksela
 • 120 film ~ 69 megapiksela
 • veliki format ~ 1135 megapiksela

Za poređenje, moderni kompaktni digitalni foto-aparati imaju 4-7 megapiksela. Profesionalni digitalni SLP aparati 6-17 megapiksela. A ekstremni i vrlo skupi digitalni aparati imaju do 297 megapiksela (uzmite u obzir da je nemoguće precizno uporediti film i digitalnu sliku). Slike na filmu su pouzdane za dokumentaciju. Mogu se lako smestiti u ormar dok su digitalne slike izgubljene u slučaju kvara hard diska. Takođe, na filmu se lako i pouzdano mogu uočiti sve naknadne promene, dok ne postoji softver koji može otkriti što je promijenjeno na digitalnoj slici.

Digitalne fotografije

Dimenzije fotografija na društvenim mrežama

Svaka društvena mreža ima svoje standarde kada su u pitanju veličine fotografija koje delite na mreži.

Prateći ove standarde, slike na vašim društvenim profilima će biti prikazane u potpunosti i neće biti isečene na jednoj strani. Ne možete da isečete sliku i koristite jednu dimenziju na svim društvenim mrežama – svaka od njih ima svoje dimenzije, koje se takođe, često menjaju. Zato, setite se mnogo puta ponovljene rečenice: „Treba stalno pratiti promene i pratiti ih”.

Twitter

 • Profilna fotografija – 400 x 400 piksela.
 • Cover fotografija – 1.500 x 500 piksela.
 • Formati fotografija su: JPG, GIF ili PNG (s time da Twitter ne podržava animirane GIF-ove).
 • Fotografije u postu — 440 x 220 piksela (omjer 2:1).
 • Kako biste bili sigurni da Twitter prikazuje deo fotografije koji želite da vaši pratitelji vide, pobrinite se da se širina uklapa u minimalne zahteve koje Twitter traži. Kao i to da je vaš sadržaj centriran horizontalno.
 • Maksimalna dimenzija fotografije je 1.024 x 512 piksela, a veličina fotografije ne može biti veća od 5MB.

Facebook

Jedna stvar koju trebate zapamtiti prilikom odabira svoje fotografije je ta da postoji razlika između toga kako se fotografija prikazuje na vašem profilu i na korisnikovoj naslovnoj strani.

 • Profilna fotografija – 180 x 180 piksela (prikazuje se kao 160 x 160 px)
 • Fotografija koja će se pojavljivati na Facebooku (komentari i ostale aktivnosti) biće dimenzije 32 x 32 piksela.
 • Cover fotografija – 851 x 315 piksela.
 • Fotografija u postu – 1. 200 x 1 200 piksela.
 • Na profilu će se prikazivati maksimalne širine do 504 piksela, a na naslovnici 472 x 394 piksela.
 • Na mobilnom telefonu će se prikazivati u dimenzijama 618 x 618 piksela.
 • Fotografije na linku – 1.200 x 627 piksela
 • Na naslovnoj će se prikazivati u dimenzijama 484 x 252 piksela.
 • Na mobilnom će se prikazivati u dimenzijama 560 x 292 piksela.
 • Fotografije u videu – 504 x 283 piksela.
 • Na mobilnom će se prikazivati u dimenzijama 560 x 560 piksela

Google

Pristutnost na Google je bitna ne samo iz društvenog aspekta, već i zbog činjenice da je Google+ račun vezan i za sam Googlov pretraživač. Kada u Google pretraživaču tražite svoj brend ili firmu, Google povlači informacije iz vašeg Google računa, uključujući profilnu sliku i nedavne postove.
Profilne fotografije – 250 x 250 piksela.
Cover fotografije – 2. 120 x 1 192 piksela.
Minimalne dimenzije cover fotografije moraju biti veće od 480 x 270 piksela.

Youtube

 • YouTube ima više od milijardu jedinstvenih korisnika mesečno, dostupan je na stotinama miliona uređaja, a više od milion firmi i brandova već je shvatilo da je YouTube odličan za širenje baze fanova.
 • Cover fotografija – 2.560 x 1 440 piksela. Kao i kod Google+, dimenzije se prilagođavaju različitim uređajima.
 • Profilna fotografija je povezana sa Google+ nalogom pa se automatski prilagođava na dimenzije 98 x 98 piksela.
 • Video upload -2.560 x 1 440 piksela.
 • Naziv videa ne može sadržatii više od 100 znakova, a opis videa do 5.000 znakova.
Fotografije

Pinterest

 • Profilna slika: 165×165 piksela.
 • Pinovanje slika: 600px širina, visina neograničena.
 • Profilna slika na pinu 49x49px.
 • Pregled pina:192x širina, i skalirana visina.
 • Tabla:
 • Veliki tumbnail: 22x150px.
 • Mali tumbnail: 55x55px.
 • Izvor:surfujpametno

Formati fotografija

Digitalna fotografija je slika koja se sastoji od sićušnih elemenata, koji se nazivaju pikseli. Oni se na određeni način čuvaju u memoriji računara. Postoje različiti načini čuvanja fotografije u računaru, a oni se na određeni način čuvaju u memoriji potrebnoj za čuvanje slike: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF.

BMP format fotografije

BMP ili Bitmap format je format bez kompresije, tako da nema gubitka podataka. Međutim, mnogo je veći i radi samo na Windovs operativnom sistemu. Ne koristi se za web.

JPEG (ili JPG) format fotografije

JPEG (ili JPG) ili Joint Photographic Experts Group format je format kompresije sa gubitkom. To znači da se sa smanjenjem veličine slike, smanjuje i njen kvalitet. Ovaj format se može koristi za web, i u MO dokumentima koji se štampaju u visokoj rezoluciji.

GIF format fotografije

GIF ili Graphic Interchange Format je format sa kompresijom bez gubitaka podataka. Podržava animacije, ali je ograničen na samo 256 boja.

PNG format fotografije

PNG ili Portable Network Graphics format je tip formata koji je možda najbolji izbor za slike koje je potrebno editovati. Format bez gubitka u kompresiji, smatra se zamenom i poboljšanjem GIF formata kada je u pitanju web dizajn. Nije ograničen na 256 boja. Može se koristiti na transparentnim pozadinama, baš kao i GIF i za razliku od JPEG-a. Zauzima nekoliko puta više prostora od JPEG-a.

TIFF format fotografije

TIFF ili Tagged Image File Format primenjuje isti algoritam kompresije bez gubitaka kao i GIF. Ranije se koristio za čuvanje skeniranih slika. Ya web se treba izbegavati, jer se veoma sporo učitava.

Ako posedujete antikvitete ili stare fotografije koje želite da prodate pogledajte koje sve predmete otkupljujemo.