Medalje

Medalje – Stara vojna tradicija

Vojne medalje su stara tradicija koja se vekovima koristi za odavanje počasti i priznanja hrabrosti, požrtvovanja i dostignuća vojnog osoblja. Ove medalje služe kao simbol časti i poštovanja za one koji su odlično služili svojoj zemlji. A često se dodeljuju za dela herojstva, hrabrosti ili izuzetne službe.

Postoji mnogo različitih vrsta vojnih medalja, od kojih svaka ima svoj jedinstveni dizajn i značenje. Neke od najpoznatijih medalja su Ljubičasto srce, Bronzana zvezda, Srebrna zvezda i Medalja časti. Svaka od ovih medalja predstavlja drugačiji nivo hrabrosti i požrtvovanja i veoma su poštovana u vojnoj zajednici.

Ljubičasto srce se dodeljuje onima koji su ranjeni ili poginuli u borbi. Dok se bronzana zvezda dodeljuje onima koji su pokazali izuzetnu hrabrost ili junaštvo u borbi. Srebrna zvezda se dodeljuje za hrabrost u akciji. Dok je Medalja časti najviša nagrada koja se može dodeliti pripadniku vojske za hrabra dela iznad i van službe.

Vojne medalje nisu samo simbol individualnih dostignuća, već i odraz vrednosti i tradicije vojske. Oni služe kao podsetnik na žrtve koje su podneli oni koji su služili svojoj zemlji. I inspirišu buduće generacije vojnih lica da teže izvrsnosti i da otelotvore vrednosti dužnosti, časti i zemlje.

Pored svoje simbolične vrednosti, vojne medalje imaju i praktičnu upotrebu. Mogu se koristiti za identifikaciju čina, grane službe i godina službe. A često se prikazuju na vojnim uniformama ili u ličnim kolekcijama kao način odavanja počasti i sećanja na žrtve onih koji su služili.

Medalje

Istorija vojnih medalja u Srbiji

Istorija vojnih medalja u Srbiji je duga i priča, sa bogatom tradicijom priznavanja hrabrosti, požrtvovanosti i izuzetne službe njenih vojnih lica. Od prvih dana srpske države do danas, vojne medalje su imale važnu ulogu u odavanju počasti onima koji su odlično služili svojoj zemlji. U ovom članku ćemo istražiti istoriju vojnih ordena u Srbiji, od njihovog nastanka do danas.

 • Rane medalje i ordeni u Srbiji
  Najranije zabeleženo vojno ordenje u Srbiji je Orden Karađorđeve zvezde, koji je ustanovio kralj Milan Obrenović 1883. godine. Ovaj orden je nazvan po osnivaču moderne srpske države Karađorđu Petroviću. Odlikovanje je za hrabrost u borbi i druge izuzetne zasluge državi. Među ostalim ranim vojnim odličjima u Srbiji bili su Orden belog orla, koji je ustanovljen 1882. godine. I Orden Svetog Save, koji je ustanovljen 1914. godine.
 • Medalje dodeljene tokom Prvog svetskog rata
  Tokom Prvog svetskog rata, Srbiju su napale austrougarske i nemačke snage. A srpski vojnici su se hrabro borili za odbranu svoje zemlje. Kao priznanje za njihovu hrabrost i požrtvovanost, Vlada Srbije je odlikovala nekoliko vojnih ordena. Među kojima su Orden Karađorđeve zvezde sa mačevima, Orden belog orla sa mačevima i Medalja za hrabrost. Ove medalje su dodeljivane vojnicima koji su u borbi pokazali izuzetnu hrabrost i hrabrost.
 • Medalje dodeljene tokom Drugog svetskog rata
  Tokom Drugog svetskog rata Srbiju su okupirale nemačke snage, a mnogi Srbi su se borili kao partizani u pokretu otpora. U znak priznanja za njihovu hrabrost i požrtvovanost, jugoslovenska vlada je odlikovala nekoliko vojnih medalja. Među kojima su Orden narodnog heroja, Medalja za hrabrost i Medalja za partizansku pobedu. Ove medalje dodeljivane su vojnicima koji su pokazali izuzetnu hrabrost i hrabrost u borbi protiv okupacionih snaga.

Medalje dodeljene nakon formiranja Jugoslavije

Nakon formiranja Jugoslavije 1945. godine, vlada je nastavila da dodeljuje vojne medalje kao priznanje za hrabrost i izuzetnu službu njenih vojnih lica. Ove medalje su uključivale Medalju za vojne zasluge, Medalju za zasluge za narod i Medalju za zasluge za odbranu i bezbednost. Ove medalje su dodeljene za hrabrost, izuzetnu službu i zasluge.

Istorija vojnih medalja u Srbiji je svedočanstvo o hrabrosti i požrtvovanju njenih vojnih lica. Od ranih dana srpske države do danas, vojne medalje su imale značajnu ulogu u prepoznavanju izuzetne zasluge njenih vojnika, a one su i dalje simbol časti i poštovanja prema onima koji su odličnu službu služili svojoj zemlji.

Vojne spomen-medalje

Vojne spomen-medalje podrazumevaju posebna vojna priznanja koja se dodeljuju profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije na dužnosti u Vojsci Srbije. U Ministarstvu odbrane kao i drugim državnim organima i pravnim licima. Komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama u kojima se ne obavljaju poslovi iz nadležnosti Ministarstva odbrane. One su funkcionalno i organizaciono vezane za Ministarstvo odbrane za ostvarene rezultate u vojnoj službi. Kao i za uspešno realizovane određene aktivnosti vojnog karaktera i ukupan doprinos sistemu odbrane Republike Srbije.

 • Vojne spomen-medalje za revnosnu vojnu službu za: 10 godina, 20 godina i 30 godina;
 • Vojne spomen-medalje za ranjavanje u borbenim dejstvima za: jedno ranjavanje, dva ranjavanja i tri ranjavanja;
 • Vojne spomen-medalje za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i na teritoriji Republike Srbije;
 • Vojne spomen-medalje za učešće u multinacionalnim operacijama na: opštim, logističkim i komandno-štabnim dužnostima;
 • Vojne spomen-medalje za izuzetne rezultate u vojnoj službi za: oficira, podoficira, profesionalnog vojnika, vojnog odnosno državnog službenika i vojnog nameštenika odnosno nameštenika;
 • Vojne spomen-medalje za dostignuća u sportu;
 • Vojne spomen-medalje za doprinos sistemu odbrane Republike Srbije;
 • Vojne spomen-medalje za izuzetan doprinos sistemu odbrane Republike Srbije.

Medalja časti

Medalja časti najviše je vojno odličje koje dodjeljuje Vladi Sjedinjenih Američkih Država. Dodeljuje se pripadnik Oružanih snaga Sjedinjenih Država koji je istakao u „dužnosti pod rizikom njegovog (njezinog) života iznad ili ispod poziva dužnosti sudjelujući u akciji protiv neprijatelja Sjedinjenih Država“. Zbog kriterijuma po kojem se dodjeljuje, ovo odlikovanje se često dodijeli i posmrtno.

Pripadnici svih rodova Američkih oružanih snaga mogu primiti ovo odličje, a svaki rod je posebno dizajniran sa iznimkom za Marince i Obalsku stražu, koji koriste dizajn Mornarice. Medalju čast lično dodjeljuje predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država primatelju, ili izuzetno, ako se dodjeljuje postumno, obitelji primatelja. Zbog njenog časnog statusa, Medalja časti je pod posebnom zaštitom SAD-a. Svi pripadnici američkih Oružanih snaga, uključujući i predsednika države kao Vrhovnog komandanta, dužni su pozdraviti nosioca Medalje časti. Na primer, general je dužan pozdraviti u stavu mirno običnog narednika, koji je nosilac te medalje.

Medalja časti je jedna od dva odličja koja imaju oblik ogrlice. Drugo takvo odličje je Legion of Merit, zapovjednog stupnja, a dolazi se i američkom i stranom vojnom osoblju.

Medalja časti

Medalja za vojne zasluge (Republika Srpska)

Medalja za vojne zasluge je ustanovljena 1993. godine sistemom odlikovanja Republike Srpske definisanim Ustavom Republike Srpske. U kome se kaže: „medalje su javno državno priznanje Republike Srpske koje se dodjeljuju licima ili kolektivima za jednokratne izuzetne zasluge i djela, koja su po svojoj prirodi neponovljiva i jedinstvena, odnosno za dobro obavljenu dužnost ili službu ili za učestvovanje u određenom događaju.“

Medalja za vojne zasluge ima jednu klasu, koja se dodjeljuje pripadnicima oružanih snaga Republike Srpske za polet u ostvarivanju zadataka ili primjernosti u vojničkim i starješinskim osobinama. Medaljom za vojne zasluge se mogu odlikovati i građanska lica za primjeran rad i doprinos značajan za državu.

Natpis na medalji glasi: „(Prikaz četiri ocila), Za vojne zasluge, Republika Srpska“.

Medalja za ranjavanje u borbenim dejstvima

Medalja za ranjavanje u borbenim dejstvima sadrži tri medalje, u zavisnosti od broja ranjavanja (jedno, dva ili tri ranjavanja).

Vojne spomen-medalje su posebna vojna priznanja koja se dodeljuju za ostvarene rezultate u vojnoj službi, uspešno realizovane određene aktivnosti vojnog karaktera i ukupan doprinos sistemu odbrane Republike Srbije.

Opis

 • Motiv na vojnoj spomen-medalji za ranjavanje u borbenim dejstvima su dva ukrštena mača, čiji vrhovi i drške prelaze ivicu medalje. A preko njih je štit u bojama državne zastave.
 • Medalje su izrađene u boji patiniranog zlata, oivičene stilizovanim prikazom hrastovog venca.
 • Na aversu vojne spomen-medalje za ranjavanje u borbenim dejstvima nalaze se dva ukrštena mača, čiji vrhovi i drške prelaze ivicu medalje. A preko njih je štit u bojama državne zastave.
 • Na reversu medalje nalazi se natpis: „ZA RANjAVANjE U BORBENIM DEJSTVIMA“.
 • Traka je tamnocrvene boje, oivičena žutom bojom sa obe strane i protkana vertikalnim linijama crvene boje.
 • Na vrpce se postavlja aplikacija – metalni hrastov list u boji patiniranog zlata, zavisno od kate-gorije. Za jedno ranjavanje – jedan hrastov list, za dva ranjavanja – dva hrastova lista i za tri ranjavanja – tri hrastova lista.

Spomen-medalje JNA

Spomen-medalje JNA bile su jubilarne spomen-medalje koje su dodeljivane povodom obeležavanja desetogodišnjica Jugoslovenske narodne armije (JNA) — desete (1951), dvadesete (1961), tridesete (1971), četrdesete (1981) i pedesete (1991). Dodeljivane su svim aktivnim oficirima i podoficirima JNA na svečanostima povodom Dana armije, 22. decembra.

Pored ovih medalja, povodom Dana pobede nad fašizmom, ustanovljena je 1975. spomen-medalja za 30 godina pobede nad fašizmom.

Sve spomen-medalje su kao i druga odlikovanja SFR Jugoslavije imala zamenske trake, koja su se prilikom postavljanja na uniformu stavljale iza zamenskih traka odlikovanja. Poput ostalih odlikovanja na vrpcu, nosila su se na levoj strani grudi.

Spomen-medalje JNA

Medalja za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije

Medalja za obeležavanje jubilarnih godišnjica vojske Srbije dodeljuje Republika Srbija usled obeležavanja jubilarnih godišnjica. Ova vojna spomenica može se dodeliti najviše tri puta: jedna vertikalna linija – prvi put dodeljena, dve vertikalne linije – drugi put i tri vertikalne linije – treći put dodeljena.

Opis medalja

 • Motiv na vojnim spomenicama za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije je stilizovaniprikaz grba Vojske Srbije, u skladu sa Pravilom o grbu Vojske Srbije, vojnim zastavama, vojnim oznakama i drugim simbolima i obeležjima Vojske Srbije.
 • Medalja je izrađena u boji patiniranog zlata, oivičena stilizovanim prikazom lovorovog venca.
 • Na aversu medalje je stilizovani prikaz grba Vojske Srbije.
 • Na reversu medalje je natpis: „JUBILEJ VOJSKE SRBIJE“.
 • Traka je tamnoplave boje koja je od sredine oivičena sa obe strane žutom i crvenom bojom.
 • Na vrpcu se postavlja aplikacija – vertikalna linija u boji patiniranog zlata.

Novo idejno rešenje vojne spomenice za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije definiše se svake naredne desete godine povodom obeležavanja jubileja Vojske Srbije.

Medalja za učešće u multinacionalnim operacijama

Medalja za učešće u multinacionalnim operacijama jeste medalja koju dodeljuje Republika Srbija za vojne uspehe u multinacionalnim operacijama.

Opis medalja

 • Motiv na vojnoj spomen-medalji za učešće u multinacionalnim operacijama je stilizovani prikaz simbola misije – opštih, logističkih i komandno-štabnih dužnosti.
 • Medalje su izrađene u boji patiniranog srebra, oivičene stilizovanim prikazom maslinovog venca.
 • Traka je svetloplave boje, oivičena zelenom, plavom i tamnocrvenom bojom sa obe strane, zavisno od kategorije. Za komandno-štabne dužnosti, traka je po sredini protkana vertikalnom linijom zelene, plave i tamnocrvene boje, zavisno od kategorije.
 • Na vrpce se postavljaju aplikacije – metalne maslinove grančice u boji patiniranog srebra za opšte i logističke dužnosti. Jedna do četiri maslinove grančice koje predstavljaju broj misija. A aplikacija za petu misiju je metalna maslinova grančica u boji patiniranog zlata.
 • Na vrpce se postavljaju aplikacije. Po jedna vertikalna linija zelene, plave i tamnocrvene boje preko kojih su metalne maslinove grančice u boji patiniranog srebra za komandno-štabne dužnosti. Jedna do četiri maslinove grančice koje predstavljaju broj misija. A aplikacija za petu misiju je metalna maslinova grančica u boji patiniranog zlata.
Medalja za učešće u multinacionalnim operacijama

Na aversu i reversu medalje nalazi se :

 • Na aversu medalje za učešće u multinacionalnim operacijama koje se dodeljuju za opšte dužnosti je stilizovani prikaz Zemljine kugle iznad koje je goluba mira sa maslinovom grančicom u kljunu.
 • Na reversu medalje nalaze se naziv misije i godina učešća.
 • Traka je svetloplave boje, oivičena zelenom bojom, a za komandno-štabne dužnosti po sredini je protkana vertikalnom linijom zelene boje.
 • Na aversu medalje za učešće u multinacionalnim operacijama koje se dodeljuju za logističke dužnosti je stilizovani prikaz mača i zmije – vojne oznake sanitetske službe.
 • Na reversu medalje nalaze se naziv misije i godina učešća.
 • Traka je svetloplave boje, oivičena plavom bojom, a za komandno-štabne dužnosti po sredini je protkana vertikalnom linijom plave boje.
 • Na aversu medalje za učešće u multinacionalnim operacijama koje se dodeljuju za komandno-štabne dužnosti je stilizovani prikaz Zemljine kugle preko koje se nalazi krst sa četiri ocila.
 • Na reversu medalje nalaze se naziv misije i godina učešća.
 • Traka je svetloplave boje, oivičena tamnocrvenom bojom, a za komandno-štabne dužnosti po sredini je protkana vertikalnom linijom tamnocrvene boje.

Medalja za učešće u borbenim dejstvima

Medalja za učešće u borbenim dejstvima jesu medalje koje se dobijaju za učešće u borbenim dejstvima.

Opis medalje

Na aversu vojne spomen-medalje za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i na teritoriji Republike Srbije nalazi se stilizovani prikaz statue koja predstavlja personifikaciju Srbije. To je rad vajara Đorđa Jovanovića, u vidu devojke s vencem na glavi koja u desnoj ruci drži visoko podignutu baklju, a levom rukom pridržava štit na kojem je u plitkom reljefu prikazan srpski grb (krst sa ocilima). Pored devojke, s desne strane, u polukrugu je lovorova grančica, u boji patiniranog zlata.

Na reversu medalje je stilizovani prikaz jednog para ukrštenih mačeva – za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Dva para ukrštenih mačeva – za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. I tri para ukrštenih mačeva u boji patiniranog zlata – za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srbije. Okružen s desne strane lovorovom grančicom, a s leve strane hrastovom grančicom.

Traka je tamnocrvene boje, oivičena tamnoplavom bojom sa obe strane.

Na vrpce se postavlja aplikacija – metalna dva ukrštena mača u boji patiniranog zlata, zavisno od kategorije. Jedan par ukrštenih mačeva – za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Dva para ukrštenih mačeva – za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. I tri para ukrštenih mačeva – za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Republike Srbije.

Medalja pobede i slobode 1945

Medalja Pobede i Slobode 1945 –poljski vojni orden propisan uredbom, Saveta Ministara. Koji je odobren KRN od dana 26. januara 1945 . godine.“ …u znak sećanja na pobedu Poljskog Naroda i Njegovih Saveznika nad varvarskim nemačko-fašističkim snagama i slaveljenje ideja demokratske slobode, kao i za nagrađivanje pojedinaca, koji su svojim delovanjem ili žrtvom u zemlji ili inostranstvu u periodu do 9. maja 1945. godine doprineli ovoj pobedi …“.

Karakteristike

Prema propisima, razvijen od strane komisije za medalje, njome je trebalo da budu odlikovani:

 • vojnici narodne Vojske Poljske,
 • vojnici, koji su uključeni u ratu odbrane u 1939. godini,
 • vojnici Poljskih Oružanih Snaga na Zapadu nakon povratka u Poljsku,
 • Poljaci, koji su se borili protiv Nemaca u redovima vojski saveznika,
 • gerilci su učestvovali u borbama u zemlji i inostranstvu,
 • učesnici partizanske sovjetske, jugoslovenske i francuskog pokreta otpora
 • takođe, ljudi koji su do 9. maja 1945 . godine, u roku od tri meseci svoje službe u pomoćnim jedinicam doprineli zajedničkoj pobedi.
 • Medalju je dodeljivao Predsednik Saveta Ministara, u ime Predsedništva Nacionalnog Saveta, koji je preneo deo nadležnosti Ministra Odbrane i Glavni odbor Saveza Boraca za Slobodu i Demokratiju. Od 1958 . godine, medalju dodeljuje Državni Savet.

Medalja je prvobitno nosila naslov: Medalja Pobede i Slobode 1945. godine. U zakonu od 17. februara 1960. godine medalja je odobrena u poljskom sistemu nagrada, kao Medalja Pobede i Slobode 1945, navodeći da je nagrada za ljude, koji su doprineli pobedi nad fašizmom u periodu rata 1939-1945[2].

Novim zakonom o ordenju od 23. decembra 1992. više se ne dodeljuje ova medalja (kao i većina medalja i odlikovanja vojske za nekadašnje zasluge).

Prvi nosioci medalje, odlikovani su na dan 9. maja 1946 . godine, i tada medalju dobili, posebno, Boleslav Bjerut, maršal Poljske Mihal Žimjerski, Stanislav Mikolajčik i Edvard Osubka-Moravski.

Kriterijumi za dodelu vojnih medalja u Srbiji

Vojne medalje u Srbiji se dodeljuju na osnovu nekoliko kriterijuma koji prepoznaju hvale, izuzetnu službu, hrabrost u borbi i zaslugu. U ovom članku ćemo istražiti četiri glavna kriterijuma za dodelu vojnih medalja u Srbiji.

 • Dela hrabrosti
  Prvi kriterijum za dodelu vojnih odličja u Srbiji su hrabri postupci. To su izuzetna dela hrabrosti i hrabrosti koja se izvode u opasnosti ili u borbenim situacijama. Vojna lica koja ispolje hrabrost dobijaju medalje za iskazanu hrabrost, poput Medalje za hrabrost, koja se dodeljuje pripadnicima Vojske Srbije koji su pokazali izuzetnu hrabrost u opasnosti ili u borbi.
 • Izuzetna služba
  Drugi kriterijum za dodelu vojnih ordenja u Srbiji je izuzetna služba. Vojnim licima koja su dala značajan doprinos Vojsci Srbije ili pokazala izuzetan rukovodstvo, profesionalizam i posvećenost dužnosti odlikuju se medalje poput Medalje za vojne zasluge, koja se dodeljuje pripadnicima Vojske Srbije koji su pokazali izuzetne vojne zasluge, vođstvo i profesionalizam.
 • Hrabrost u borbi
  Treći kriterijum za dodelu vojnih ordenja u Srbiji je borbena hrabrost. Vojnim licima koji su pokazali izuzetnu hrabrost i hrabrost u borbenim situacijama odlikuju se medalje za hrabrost, poput Medalje za hrabrost. Ove medalje dodeljuju se vojnicima koji su pokazali izuzetnu hrabrost i hrabrost u borbi protiv neprijateljske vatre, u izvršavanju zadataka i zaštiti svojih saboraca.
 • Zaslužna služba
  Četvrti kriterijum za dodelu vojnih ordenja u Srbiji je zaslužna služba. Vojnim licima koji su dali značajan doprinos u odbrani i bezbednosti Srbije ili koji su tokom svoje vojne karijere odslužili izuzetne rezultate, odlikuju se medalje poput Medalje za zasluge za odbranu i bezbednost. Ova medalja se dodeljuje pripadnicima Vojske Srbije i drugih snaga bezbednosti koji su dali izuzetan doprinos u odbrani i bezbednosti Srbije.
beli orao

Zaključak

Vojne medalje imaju poseban značaj u Srbiji i služe kao podsećanje na žrtve koje su srpski vojnici podneli u službi svoje zemlje. U ovom članku istražili smo istoriju i kriterijume za dodelu vojnih ordenja u Srbiji, au ovom završnom delu osvrnućemo se na značaj ovih medalja i žrtvu onih koji su služili.

Vojne medalje u Srbiji služe kao simbol hrabrosti, hrabrosti i služenja zemlji. Dodeljuju se vojnim licima koji su dali značajan doprinos u odbrani i bezbednosti Srbije i pokazali izuzetnu hrabrost i hrabrost u opasnosti. Ove medalje nisu samo priznanje za individualnu službu vojnih lica, već predstavljaju posvećenost i posvećenost Vojske Srbije zaštiti svoje zemlje i svog naroda.

Srpski vojnici podneli su velike žrtve da bi zaštitili svoju zemlju, često suočeni sa opasnim i životno opasnim situacijama. Dodelom vojnih medalja odaje se priznanje za hrabrost i nesebičnost ovih pojedinaca. Koji su svoje živote stavili na kocku za bezbednost i sigurnost svojih sugrađana. Važno je razmišljati o njihovim žrtvama i odati počast njihovom sećanju, tako što ćemo nastaviti da podržavamo i priznajemo doprinose onih koji služe u vojsci.

Razmišljajući o značaju vojnih medalja u Srbiji i žrtvama srpskih vojnih lica, važno je odati počast i pamtiti njihovu hrabrost i žrtvu. To možemo učiniti tako što ćemo pokazati našu podršku vojsci, prepoznati doprinose onih koji su služili i osigurati da se njihova služba nikada ne zaboravi. Čineći to, možemo odati počast hrabrim muškarcima i ženama koji su služili svojoj zemlji i inspirisati buduće generacije da služe sa istom hrabrošću i posvećenošću.

Ukoliko posedujete stare medalje ili ordenje koje bi želeli da prodate po najboljim cenama otkupa u Beogradu, možete pogledati koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.