Pošta

Pošta kao grana komunikacije

Pošta je grana komunikacija koja obezbeđuje transport svih vrsta poruka i raznih vrsta pošiljaka uz pomoć tehničke baze. Koju čine pošta, sandučići i kuriri. Ovaj pojam takođe uključuje zgradu u kojoj se pružaju poštanske usluge ili zbirku poštanskih pošiljaka.

Pošta je sistem koji omogućava slanje pisama, paketa, novčanih uplata i drugih oblika komunikacije između ljudi. Kao i kompanija i organizacija širom sveta. Osnovna svrha pošte je da prenosi informacije i predmete sa jednog mesta na drugo. Bilo unutar iste zemlje ili preko međunarodnih granica.

Tradicionalno, pošta se oslanjala na fizičku dostavu pisama i paketa putem poštanskih radnika. Međutim, sa razvojem tehnologije, pošta se razvila i uključuje i druge načine prenosa informacija. Poput elektronske pošte (e-pošte) i elektronskih servisa za slanje i primanje dokumenata.

Glavne usluge koje pruža :

 1. Pisanu komunikaciju: To uključuje slanje pisama, razglednica, kartica i drugih pisanih poruka. Ta pisma mogu biti domaća ili međunarodna.
 2. Dostavu paketa: Pošta takođe prenosi pakete različitih veličina i težina. Ova usluga je posebno korisna za online trgovinu i isporuku robe.
 3. Preporučene pošiljke: Preporučene pošiljke pružaju praćenje i potvrdu prijema. Ove usluge su važne kada je potrebno osigurati da vaša pošiljka stigne na odredište i imate trag o svakom koraku isporuke.
 4. Finansijske usluge: Poštanske institucije često pružaju usluge kao što su novčane uplate, isplate i štedni računi. Ove usluge omogućavaju siguran i pouzdan način prenosa novca.
 5. Poslovne poštanske usluge: Mnoge poštanske institucije pružaju specijalizovane usluge za kompanije, kao što su slanje računa, marketinških materijala i masovne pošte.

Danas, pošta nije samo fizička institucija. Mnoge poštanske usluge sada nude online platforme i mobilne aplikacije kako bi korisnicima omogućile lak pristup slanju i primanju pošiljki, kao i upravljanje njima.

Važno je napomenuti da se poštanske usluge razlikuju od zemlje do zemlje. Svaka zemlja ima svoj poštanski sistem koji može varirati u pogledu cena, brzine isporuke, usluga i dostupnosti. Lokalne poštanske uprave obično regulišu ove usluge i osiguravaju njihovu kvalitet i pouzdanost.

Pošta

Istorija

Istorija pošte datira hiljadama godina unazad i odnosi se na različite načine komunikacije i prenosa pisama i poruka. Evo pregleda ključnih tačaka u istoriji pošte:

 1. Drevne civilizacije: Već u drevnim civilizacijama kao što su egipatska, persijska i rimsko carstvo postojali su organizovani sistemi komunikacije. Koristili su se kuriri koji su prenosili pisma i poruke na konjima, pešice ili pomoću golubova pismonoša.
 2. Srednji vek: Tokom srednjeg veka, posebno u Evropi, vladari su uspostavljali kurirske službe i sistem poštanskih stanica koje su obezbeđivale redovno prenošenje pisama između gradova. Poštanske stanice su bile mesta gde su se kuriri menjali i gde su putnici mogli preuzeti ili poslati pisma.
 3. Poštanske službe u razvoju: Tokom 15. i 16. veka, poštanske službe su se širile u Evropi. Na primer, u Engleskoj je 1516. osnovana Kraljevska pošta (Royal Mail) koja je postala poznata po brzim i pouzdanim uslugama prenosa pisama.
 4. Razvoj poštanskih marki: U 19. veku, pojavile su se poštanske marke kao način identifikacije plaćene usluge slanja pisama. Prva poštanska marka, Penny Black, izdata je 1840. u Velikoj Britaniji. Ovo je označilo početak upotrebe maraka širom sveta.
 5. Industrijska revolucija i unapređenje poštanske mreže: Industrijska revolucija u 18. i 19. veku donela je velike promene u poštanskim uslugama. Razvoj železnica i parnih brodova omogućio je brži prenos pisama na veće udaljenosti. Pošte su se modernizovale, otvarajući sve veći broj poštanskih ureda i pružajući širi spektar usluga.
 6. Elektronska komunikacija i digitalna era: U 20. veku, razvoj telegrafije, telefona i kasnije interneta dramatično je promenio način komunikacije. Elektronska pošta (e-pošta) postala je popularna, omogućavajući brz i trenutan prenos pisama putem elektronskih uređaja.

Danas, pošta se prilagođava modernim tehnologijama, pružajući širok spektar usluga. Uključujući slanje pisama, paketa, novčanih uplata, e-poštu, e-trgovinu i još mnogo.

Ukoliko posedujete antikvitete koje želite da prodate, možete pogledati koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.

Pracenje posiljke – Posta

Da biste pratili pošiljku koju ste poslali putem pošte, potrebno je da imate broj za praćenje (tracking number) koji vam je dodijeljen prilikom slanja. Evo nekoliko koraka koje možete slijediti kako biste pratili svoju pošiljku:

 1. Pronađite broj za praćenje: Potražite broj za praćenje na potvrdi ili priznanici koju ste dobili prilikom slanja pošiljke. Taj broj je jedinstven i omogućava praćenje statusa pošiljke.
 2. Posetite veb stranicu pošte: Posetite zvaničnu veb stranicu poštanskog operatera preko kojeg ste poslali pošiljku. Obično imaju odeljak za praćenje pošiljki ili polje za unos broja za praćenje.
 3. Unesite broj za praćenje: U odgovarajuće polje na veb stranici unesite broj za praćenje koji ste dobili. Zatim pritisnite dugme za pretragu ili sličnu opciju.
 4. Pregledajte rezultate: Nakon unosa broja za praćenje, prikazaće se informacije o statusu vaše pošiljke. To može uključivati trenutnu lokaciju pošiljke, vremenski okvir isporuke i sve prethodne ili buduće tačke praćenja.
 5. Ažuriranje praćenja: Redovno proveravajte status svoje pošiljke kako biste videli ažuriranja. U zavisnosti od poštanskog operatera i vrste pošiljke, mogu se pružiti dodatne informacije o isporuci ili potrebni potpis prilikom dostave.

Ako imate bilo kakve probleme ili pitanja u vezi praćenja pošiljke, preporučuje se da kontaktirate korisničku službu. Kao i poštanskog operatera preko kojeg ste poslali pošiljku. Oni će vam moći pružiti dodatne informacije i podršku u vezi sa vašom pošiljkom.

Posta – Pracenje

Da biste pratili pošiljku putem Pošte, koristite sledeće korake:

 1. Posetite zvaničnu veb stranicu Pošte: Otvorite internet pretraživač i unesite adresu zvanične veb stranice Pošte u pretraživaču.
 2. Pronađite odeljak za praćenje pošiljki: Na veb stranici Pošte, potražite odeljak ili opciju koja se odnosi na praćenje pošiljki. Obično će biti naznačeno kao „Praćenje pošiljki“, „Track & Trace“ ili slično.
 3. Unesite broj za praćenje: Unesite broj za praćenje koji ste dobili prilikom slanja pošiljke. Ovaj broj je jedinstven identifikator vaše pošiljke i može se nalaziti na potvrdi o slanju ili priznanici koju ste dobili.
 4. Pokrenite pretragu: Nakon unosa broja za praćenje, kliknite na dugme za pretragu ili sličnu opciju kako biste pokrenuli proces praćenja.
 5. Pregledajte rezultate praćenja: Veb stranica će prikazati informacije o statusu vaše pošiljke. Možete videti trenutnu lokaciju pošiljke, vremenski okvir isporuke i sve relevantne detalje o praćenju.

Važno je napomenuti da će dostupnost usluge praćenja pošiljke zavisiti od vrste pošiljke i nivoa usluge koji ste odabrali prilikom slanja. Takođe, u nekim slučajevima može biti potrebno određeno vreme da se ažuriraju informacije o statusu pošiljke.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja ili probleme u vezi sa praćenjem pošiljke, preporučuje se da kontaktirate korisničku podršku Pošte putem telefona ili e-pošte. Oni će vam pružiti potrebnu pomoć i informacije u vezi sa vašom pošiljkom.

poštansko sanduče

Posta – Pracenje posiljke

Praćenje pošiljke je važan deo procesa slanja i prijema pošte. Omogućava vam da pratite kretanje i status vaše pošiljke od trenutka slanja do isporuke. Evo nekoliko ključnih informacija o praćenju pošiljke:

 1. Broj za praćenje: Svaka pošiljka koja se šalje putem pošte dobija jedinstveni broj za praćenje, poznat i kao tracking number. Ovaj broj je ključan za praćenje vaše pošiljke i može se pronaći na potvrdi o slanju ili priznanici koju ste dobili prilikom slanja.
 2. Poštanske službe i veb stranice: Većina poštanskih službi ima svoje veb stranice na kojima možete pratiti pošiljke. Posetite veb stranicu poštanske službe preko koje ste poslali pošiljku i potražite sekciju za praćenje pošiljki.
 3. Unos broja za praćenje: Na veb stranici za praćenje, unesite broj za praćenje koji ste dobili prilikom slanja pošiljke. Potom pritisnite dugme za pretragu ili sličnu opciju kako biste pokrenuli proces praćenja.
 4. Prikaz statusa pošiljke: Nakon unosa broja za praćenje, veb stranica će vam prikazati informacije o statusu pošiljke. To može uključivati trenutnu lokaciju pošiljke, datum i vreme prethodnih i budućih tačaka praćenja, kao i očekivani datum isporuke.
 5. Ažuriranje statusa: Status pošiljke se obično ažurira redovno tokom procesa isporuke. Možete pratiti napredak pošiljke i videti kada je napustila poštanski centar, stigla u odredišni grad ili bila na carinskom pregledu. Ažuriranja mogu biti u realnom vremenu ili sa određenim vremenskim kašnjenjem, u zavisnosti od poštanske službe i vrste pošiljke.
 6. Dodatne usluge praćenja: Pored osnovnog praćenja, neke poštanske službe pružaju dodatne usluge praćenja, kao što su obaveštenja putem SMS-a ili e-pošte o promenama statusa pošiljke. Ove opcije vam omogućavaju da budete obavešteni o svakoj važnoj promeni ili prepreci u isporuci.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa praćenjem pošiljke, preporučuje se da kontaktirate korisničku podršku poštanske službe.

Konkurs Posta – RS

Konkursi za posao u Pošti obično se sprovode kako bi se popunile otvorene radne pozicije ili kako bi se formirale liste kandidata za buduće zapošljavanje. Evo općeg pregleda kako obično funkcioniše konkurs za posao u Pošti:

 1. Objavljivanje oglasa: Pošta će objaviti oglas za radno mesto na svojoj veb stranici, oglasnim tablama ili drugim relevantnim platformama. Oglas će sadržavati informacije o poziciji, kvalifikacijama koje su potrebne, radnim obavezama, uslovima zaposlenja i rokovima za prijavu.
 2. Prijava: Kandidati koji su zainteresovani za posao u Pošti treba da podnesu prijavu u skladu s uputstvima navedenim u oglasu. To obično uključuje slanje CV-ja, motivacionog pisma i drugih relevantnih dokumenata koji se traže. Ponekad se prijave podnose putem elektronske pošte ili putem posebnog obrasca za prijavu na veb stranici Pošte.
 3. Selekcija prijava: Nakon isteka roka za prijavu, poštanska služba vrši selekciju pristiglih prijava. Proces selekcije može uključivati pregledanje CV-jeva, ocenjivanje kvalifikacija i iskustva kandidata kako bi se odabrali najbolje kvalifikovani kandidati.
 4. Testiranje i intervju: Kandidati koji su odabrani u prvom krugu selekcije mogu biti pozvani na testiranje ili intervju. Testiranje može obuhvatati različite vrste testova, kao što su testovi opšteg znanja, testovi ličnosti ili testovi veština relevantnih za radno mesto. Intervju se obično sprovodi kako bi se bolje upoznali sa kandidatima, ocenili njihove komunikacijske veštine, motivaciju i odgovarajućnost za radno mesto.
 5. Evaluacija i odabir: Nakon testiranja i intervjua, poštanska služba će oceniti sve kandidate i doneti odluku o odabiru. Kandidati koji su uspešno prošli sve faze selekcije biće obavešteni o svom statusu.
 6. Zapošljavanje: Konačni korak je proces zapošljavanja, gde se s kandidatima koji su odabrani dogovara ugovor o radu, uslovi zaposlenja i sve potrebne administrativne formalnosti.

Posta posiljke

U poštanskom sistemu postoje različite vrste pošiljki koje se koriste za slanje različitih vrsta materijala i dokumenata. Evo nekoliko uobičajenih vrsta pošiljki:

 1. Pismo: Pismo je osnovna vrsta pošiljke koja se koristi za slanje pisanih poruka, dokumenata ili malih predmeta. Pisma se obično stavljaju u kovertu i mogu se slati unutar zemlje ili međunarodno.
 2. Preporučeno pismo: Preporučeno pismo je vrsta pošiljke koja se koristi kada je potrebno pratiti isporuku i dobiti potvrdu o prijemu. Pošiljalac dobija potvrdu o slanju i primaocu se traži potpis prilikom preuzimanja.
 3. Paket: Paketi se koriste za slanje većih predmeta ili pošiljki koje ne mogu stati u običnu kovertu. Mogu se slati unutar zemlje ili međunarodno. Paketi obično imaju veću težinu i zahtevaju odgovarajuću ambalažu kako bi se osigurala sigurna isporuka.
 4. Kurirski paket: Kurirske pošiljke su brze i sigurne pošiljke koje se obično prenose putem kurirskih službi. Kurirski paketi pružaju praćenje u realnom vremenu i obično se isporučuju na određenu adresu.
 5. EMS (Express Mail Service): EMS je brza međunarodna poštanska usluga koja omogućava brzu i sigurnu isporuku pošiljki u inostranstvo. EMS pruža praćenje u realnom vremenu, potpisivanje prilikom preuzimanja i osiguranje.
 6. Diplomatska pošta: Diplomatska pošta se koristi za slanje pošiljki između diplomatskih misija, konzulata i međunarodnih organizacija. Ove pošiljke imaju poseban status i podležu diplomatskom imunitetu i posebnim pravilima.

Ove su samo neke od uobičajenih vrsta pošiljki koje se koriste u poštanskom sistemu. U zavisnosti od zemlje i poštanskog provajdera, mogu postojati i druge specifične vrste pošiljki ili dodatne usluge koje se nude.

Pismo

Posta – Slanje paketa

Pošta pruža uslugu slanja paketa, što vam omogućava da sigurno i pouzdano pošaljete veće ili teže predmete koji ne mogu stati u običnu kovertu. Evo nekoliko ključnih informacija o slanju paketa putem pošte:

 1. Priprema paketa: Pre slanja paketa, trebate ga pravilno pripremiti kako bi bio zaštićen tokom transporta. To uključuje odgovarajuću ambalažu koja je dovoljno jaka da zaštiti sadržaj paketa. Koristite adekvatne kutije, jastučiće za punjenje ili zaštitne materijale kako bi se izbegla oštećenja tokom manipulacije i transporta.
 2. Adresa pošiljaoca i primaoca: Na paketu trebate jasno i tačno napisati adresu pošiljaoca (vašu adresu) i adresu primaoca (adresu osobe kojoj šaljete paket). Obe adrese treba napisati čitljivo i precizno kako bi se izbegle greške prilikom isporuke.
 3. Izbor poštanske usluge: Pošta obično pruža različite vrste poštanskih usluga za slanje paketa, kao što su standardno slanje, preporučeno slanje, kurirska isporuka ili ekspresna usluga. Svaka usluga ima svoje karakteristike, vreme isporuke i cene. Odaberite uslugu koja najbolje odgovara vašim potrebama u pogledu brzine isporuke, praćenja ili osiguranja paketa.
 4. Plaćanje poštarine: Za slanje paketa, trebate platiti odgovarajuću poštarinu. Cenu poštarine određuje poštanska služba na osnovu težine, dimenzija, destinacije i izabrane usluge. Plaćanje poštarine može se obaviti u pošti ili online, u zavisnosti od mogućnosti koje pruža poštanski provajder.
 5. Praćenje paketa: Većina poštanskih službi omogućava praćenje paketa tokom transporta. Prilikom slanja, dobićete broj za praćenje koji možete koristiti na veb stranici poštanske službe. Kako biste pratili kretanje vašeg paketa i saznali njegov trenutni status.
 6. Potvrda o preuzimanju: Pri isporuci paketa, obično se traži potpis osobe koja preuzima paket kao potvrda da je uspešno isporučen. Ova potvrda može biti deo preporučene usluge ili kurirske isporuke.

Važno je napomenuti da se specifični postupci slanja paketa mogu razlikovati u zavisnosti od poštanske službe, zemlje i

Posta kalkulator

Da biste izračunali cenu slanja paketa putem Pošte, preporučujem da posetite zvaničnu veb stranicu Pošte u vašoj zemlji. Tamo ćete obično pronaći kalkulator ili alatku za izračunavanje cene slanja paketa. Ovi kalkulatori obično zahtevaju unos određenih informacija o paketu, kao što su težina, dimenzije, destinacija i vrsta poštanske usluge koju želite koristiti.

Na veb stranici Pošte, potražite sekciju „Slanje paketa“ ili „Kalkulator cene slanja“ kako biste pristupili alatki za izračunavanje. Pratite uputstva i unesite relevantne informacije o vašem paketu. Nakon unosa svih podataka, kalkulator će vam pružiti procenjenu cenu slanja paketa.

Kalkulator cene slanja obično uzima u obzir faktore kao što su težina, dimenzije, udaljenost i izabrana usluga kako bi pružio tačnu procenu troškova. Takođe, treba imati na umu da cene poštanske usluge mogu varirati u zavisnosti od zemlje, vrste paketa i usluga koje se koriste.

Posta – Cenovnik

Neke opšte informacije o cenovnom rangu za neke od najčešćih poštanskih usluga u Republici Srbiji su:

 • Pismo unutar Srbije do 20 grama – oko 80 dinara
 • Preporučeno pismo unutar Srbije do 20 grama – oko 120 dinara
 • Pismo preko granice (međunarodno) – oko 100 dinara i više, zavisno od zemlje odredišta
 • Preporučeno pismo preko granice (međunarodno) – oko 220 dinara i više, zavisno od zemlje odredišta
 • Pošiljka unutar Srbije do 2 kg – oko 270 dinara i više, zavisno od težine i dimenzija
 • Preporučena pošiljka unutar Srbije do 2 kg – oko 500 dinara i više, zavisno od težine i dimenzija
 • Kurirska usluga unutar Srbije (npr. Post Express) – cena varira u zavisnosti od težine, dimenzija, brzine isporuke i drugih faktora, ali se obično kreće od oko 250 dinara i više za manje pakete.

Važno je napomenuti da su ovo samo okvirne cene i da se stvarne cene mogu razlikovati u zavisnosti od specifičnih zahteva i karakteristika pošiljke. Preporučujem da proverite ažurirani cenovnik na zvaničnoj veb stranici Pošte u Republici Srbiji ili da se direktno obratite Pošti za precizne informacije o cenama.

pošta

Pošta – Paketomat

Paketomat je jedna od novijih usluga koje nudi Pošta u Republici Srbiji. Radi se o automatu za slanje i preuzimanje pošiljki koji je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, na različitim lokacijama u gradovima širom Srbije.

Kako funkcioniše poštanski paketomat? Korisnik koji želi da pošalje paket treba da se registruje na sajtu Pošte, a zatim odabere opciju „Pošalji paketomatu“. Nakon toga, korisnik unosi detalje pošiljke i bira lokaciju paketomata na koju želi da pošalje pošiljku. Nakon što se pošiljka isporuči na odabrani paketomat, primaocu se šalje SMS obaveštenje o dostupnosti pošiljke, a on može preuzeti svoj paket uz pomoć koda za preuzimanje koji mu se šalje putem SMS-a.

Ova usluga je veoma praktična i korisna za ljude koji žele da pošalju ili prime pošiljku, ali ne mogu da se organizuju da posete poštanski šalter u radnom vremenu pošte. Paketomati su smešteni na različitim lokacijama, uključujući velike tržne centre, benzinske stanice i druge javne prostore. Takođe, ova usluga je pouzdana i sigurna, jer se svi podaci o pošiljci i njenom preuzimanju štite pomoću šifrovanja i drugih bezbednosnih mera.

Cene za slanje pošiljki putem paketomata se razlikuju u zavisnosti od težine, dimenzija i vrste usluge koja se koristi. Međutim, ovaj način slanja pošiljki obično košta manje nego tradicionalno slanje putem poštanske filijale ili kurirskom službom. Precizne cene za uslugu slanja putem paketomata možete proveriti na sajtu Pošte ili direktno na paketomatu pre slanja pošiljke.

Zanimljivosti

Evo nekoliko zanimljivosti o pošti koje možda niste znali:

 1. Najstarija pošta na svetu se nalazi u Iranu i datira iz vremena Persije pre 2500 godina. Nazivana je „Chapar Khaneh“ i služila je za brzu razmenu pisama i pošiljki između gradova.
 2. Najbrži poštanski sistem na svetu je japanski sistem „Shinkansen“ koji koristi brze vozove za prevoz pošiljki i dokumenata širom zemlje. Ova usluga omogućava dostavu pošiljki za samo nekoliko sati.
 3. Najveći poštanski sistem na svetu je kineski sistem „China Post“ sa više od 80.000 poštanskih filijala i preko milion zaposlenih.
 4. Poštanski žigovi se prvi put koristili u Engleskoj 1840. godine kada je izdata prva poštanska marka na svetu. Ova marka prikazuje portret kraljice Viktorije i koštala je jedan peni.
 5. U Sjedinjenim Američkim Državama, Poštanska služba koristi oko 212.000 vozila za prevoz pošiljki širom zemlje. Što je najveća flota vozila u vlasništvu jedne organizacije na svetu.
 6. Nemačka pošta (Deutsche Post) je bila prva poštanska služba na svetu koja je koristila električna vozila za dostavu pošiljki. Ova inovativna ideja je pokrenuta 2013. godine i smanjila je zagađenje vazduha u gradovima.
 7. Poštanske službe su često korišćene u špijunaži i tajnim operacijama. Tokom Hladnog rata, Sjedinjene Američke Države su koristile Poštansku službu za prisluškivanje telefona i pošte u cilju prikupljanja obaveštajnih podataka.
 8. Pošta-nski sandučići se prvi put koristili u Rimskom carstvu, gde su se korišćeni za prikupljanje javnih poruka i obaveštenja.
 9. Prvi poštanski avion je poleteo u Velikoj Britaniji 1911. godine i prevozio je poštu između grada Hendon i ostrva Vajt.
 10. Dan poštara se obeležava širom sveta 9. oktobra u čast svetog Jeronima, zaštitnika poštara i prevodilaca.

Značaj

Pošta ima izuzetan značaj u društvu kao vitalna institucija koja omogućava razmenu pisama, paketa i drugih pošiljki širom sveta. Ova usluga ima dugogodišnju istoriju i igra ključnu ulogu u održavanju globalne komunikacije i povezivanju ljudi.

Jedan od osnovnih značaja pošte je omogućavanje komunikacije među ljudima. Pre interneta, mobilnih telefona i drugih modernih tehnologija, pošta je bila osnovni način za slanje pisama, poruka i važnih dokumenata. Bez pošte, mnoge poruke i informacije ne bi mogle biti brzo i pouzdano dostavljene, posebno u slučajevima kada je fizička dostava neophodna.

Osim komunikacije, pošta ima ključnu ulogu u poslovnom svetu. Mnoge kompanije i organizacije koriste poštu za slanje važnih dokumenata, ugovora, faktura i drugih materijala. Pošta omogućava brzo i pouzdano prenošenje ovih informacija, što pomaže u održavanju efikasnog poslovanja.

Pored toga, pošta ima važnu ulogu u ispunjavanju potreba e-trgovine i online kupovine. Mnogi ljudi danas koriste usluge pošte za slanje i preuzimanje paketa koji su kupljeni putem interneta. Bez pouzdane poštanske mreže, online trgovina ne bi mogla funkcionisati na isti način.

Pošta takođe igra značajnu ulogu u podršci ruralnim i udaljenim područjima. U mnogim delovima sveta, gde su druge usluge možda nedostupne, pošta obezbeđuje osnovnu komunikaciju i dostavu robe. Ovo je posebno važno za stanovnike koji žive u udaljenim selima, planinskim područjima ili ostrvima.

Osim toga, poštanski radnici imaju važnu socijalnu ulogu. Oni često igraju ulogu poveznice u lokalnoj zajednici, budući da su oni koji redovno dolaze u kontakt sa građanima. Poštanski radnici često postaju poznati ljudima u svojim zajednicama i pružaju ne samo poštanske usluge, već i podršku, informacije i pomoć.

Napredak tehnologije i digitalizacija su promenili način na koji ljudi komuniciraju i obavljaju transakcije, ali pošta i dalje ima svoj značaj. Uz usvajanje novih tehnologija, mnoge poštanske službe su se prilagodile i ponudile inovativne usluge.

pošta