Kolubarska bitka

Kolubarska bitka – Najznačajnija bitka Prvog svetskog rata

Kolubarska bitka ili Suvoborska bitka je najznačajnija bitka između vojski Kraljevine Srbije i Austrougarske u Prvom svetskom ratu. Borila se u novembru i decembru 1914. godine na frontu dugom preko 200 km na području doline reke Kolubare, obronaka Suvobora i obronaka planine Maljen. Pa je teren Kolubarske bitke bio pre svega brdovit. Završeno je uspešnom protivofanzivom koju su snage Prve armije pod komandom generala Živojina Mišića izvele protiv veće i bolje opremljene austrougarske vojske. U vreme kada je ceo svet očekivao vest o kapitulaciji Kraljevine. Srbije. Bitka je u svojim fazama bila rovovskog tipa. Posle pobede srpske vojske u Kolubarskoj bici, na srpskom frontu je vladalo zatišje sve do početka jeseni 1915. godine. Po završetku bitke došlo je do sporadične epidemije tifusa, koja će dostići velike razmere početkom 1915. godine.

Uvod u bitku

Porazom u operacijama oko Drine (Bitka na Mačkovom Kamenu), srpska vojska se našla u teškom položaju. Prinuđena je na povlačenje pod borbom. Suočena sa nedostatkom artiljerijske municije, nedostatkom hrane, odeće i obuće i što je bilo možda i najgore sa velikim padom morala. Paralelno sa vojskom, pred zverstvima austrougarske vojske, povlačio se i narod, što je dodatno otežavalo povlačenje. Mnogi srpski vojnici koji su bili sa područja okupiranih od austrougarske vojske napuštali su svoje jedinice da bi na sigurnom smeštaju porodice. Nakon čega su se vraćali, dodatno slabivši moral srpske vojske.

Sve ove činjenice jasno su ukazivale da su srpska vojska i sama Kraljevina Srbija pred slomom i da nema mogućnosti da se austrougarsko napredovanje zaustavi. A kamoli da krene u protivudar. Dodatno opterećenje predstavljalo je vreme koje je dodatno onemogućavalo kretanje blatnjavim putevima zapadne Srbije. I koje bi se pokazalo kao jedan od najboljih saveznika srpske vojske, iako je veći deo srpske vojske bio mokar do gole kože, zbog nedostatak šatorskog platna.

U noći 14. novembra, komandant 1. armije general Petar Bojović je ranjen i zbog toga je smenjen sa dužnosti. Na njegovo mesto postavljen je general Živojin Mišić, nekadašnji pomoćnik načelnika štaba Vrhovne komande Radomira Putnika, rođen u Suvoboru. Mišić je preuzeo komandu od Petra Bojovića u mehaničarskoj radnji kod mosta na reci Ribnici.

kolubarska bitka

Kolubarska bitka – Uzroci i kontekst

Kolubarska bitka, koja se odigrala u toku Prvog svetskog rata, imala je duboke političke i vojne korene na Balkanskom frontu. Pre nego što je srpska vojska izvojevala odlučujuću pobedu na Kolubari, situacija u regionu bila je veoma složena i puna tenzija.

Pregled političke i vojne situacije na Balkanskom frontu pre Kolubarske bitke:

Na početku Prvog svetskog rata, Balkan je bio podložan geopolitičkim rivalstvima i trvenjima između evropskih sila. Austrougarska Monarhija, koja je bila saveznik Nemačke, imala je teritorijalne ambicije na Balkanu, posebno prema Srbiji. S druge strane, Srbija je težila ujedinjenju svih Južnih Slovena i formiranju Jugoslavije, što je izazivalo neprijateljstva sa Austrougarskom.

Uticaj prethodnih događaja na razvoj konflikta u Srbiji

Prethodni događaji na Balkanu, kao što su Balkanski ratovi 1912-1913, takođe su uticali na situaciju u Srbiji pre Kolubarske bitke. Srbija je u tim ratovima ostvarila teritorijalne dobitke, ali je i suočena s izazovima u vezi sa održavanjem tih teritorija i kontrolom nad etnički raznolikim regionima.

Nakon atentata u Sarajevu 1914. godine, u kojem je ubijen austrougarski nadvojvoda Franca Ferdinanda, Austrougarska je izdala ultimatum Srbiji, zahtevajući da preduzme mere protiv terorističkih organizacija. Srbija je delimično prihvatila ultimatum, što je dovelo do austrougarske invazije na Srbiju 28. jula 1914. godine.

Usledila je serija okršaja i bitaka između austrougarske i srpske vojske, uključujući Bitku na Ceru i Bitku na Drini. Ipak, srpska vojska je uspela da odoli austrougarskoj ofanzivi i izvede kontranapad na Kolubari.

Kolubarska bitka predstavljala je prekretnicu u Prvom svetskom ratu i označila prvu veću savezničku pobedu nad Centralnim silama. Ova pobeda imala je snažan uticaj na moral srpskog naroda i saveznika, a samim tim i na dalji tok rata na Balkanskom frontu. Takođe, Kolubarska bitka je postala simbol srpske hrabrosti i odanosti domovini, ostavljajući dubok pečat u istorijskom pamćenju.

Kolubarska bitka – Pripreme i pozicije suprotstavljenih strana

Kolubarska bitka, koja se odigrala tokom Prvog svetskog rata, predstavljala je ključni sukob između austrougarske i srpske vojske na Balkanskom frontu. Pre same bitke, obe strane su se temeljno pripremile i razvile strategije kako bi postigle povoljan ishod.

Pregled priprema i strategija austrougarske i srpske vojske:

Austrougarska vojska:

 • Austrougarska Monarhija, saveznik Nemačke, nameravala je osvojiti Srbiju i eliminisati srpsku vojnu pretnju na Balkanu. Cilj je bio brzo i efikasno zauzeti Srbiju kako bi se oslobodila za dalje operacije prema jugoistoku.
 • Austrougarska vojska je imala veću brojčanu prednost u odnosu na srpsku vojsku, što joj je omogućavalo da sprovede masivnu ofanzivu.
 • Njihova strategija bazirala se na brzom napredovanju i iznenadnim napadima kako bi što pre osvojili ključne teritorije i kontrolisali važne prometne pravce.

Srpska vojska:

 • Srpska vojska je bila svesna nadmoćnosti austrougarskih snaga i pripremila se da odoli ofanzivi. Znala je da će ključ biti dobro iskoristiti terenske prednosti koje im je pružao teren oko reke Kolubare.
 • Njihova strategija bila je bazirana na obrambenim taktikama, iskorišćavanju prirodnih prepreka i spremnosti za kontranapad. Očekivali su da će austrougarska vojska napredovati prema njima, što će ih staviti u nepovoljan položaj.
 • Srpska vojska je takođe iskoristila priliku da povuče svoje trupe sa drugih delova fronta kako bi ih koncentrisala u odbrani ključnih teritorija.

Terenske prednosti i slabosti obe strane:

Austrougarska vojska:

 • Imala je veći brojčani kontingent trupa, što joj je dalo prednost u kvantitetu.
 • Njihova oprema i naoružanje bili su bolje snabdeveni u poređenju sa srpskom vojskom.
 • Međutim, austrougarska vojska nije bila dovoljno upoznata sa terenom i geografskim karakteristikama Srbije, što je predstavljalo slabost u sprovođenju operacija.

Srpska vojska:

 • Imala je prednost znanja terena i dobro poznavala uske prolaze i planinske puteve, što joj je omogućavalo bolju kontrolu nad kretanjem trupa i mogućnost iznenađenja.
 • Srpska vojska je pokazala izvanrednu hrabrost, odlučnost i borbenost, što im je pomoglo da se nose sa brojčanom nadmoćnošću austrougarske vojske.
 • Ipak, srpska vojska bila je ograničena u opremi i oružju, što je predstavljalo izazov u efikasnoj odbrani.

Kolubarska bitka predstavljala je test hrabrosti, veštine i odlučnosti obe strane u sukobu. Iako je austrougarska vojska imala prednosti u kvantitetu, srpska vojska je iskoristila terenske prednosti i borbeni duh kako bi postigla odlučujuću pobedu. Ova bitka imala je dugotrajan uticaj na tok Prvog svetskog rata i predstavlja ključni događaj u istoriji Srbije i Balkana.

Kolubarska bitka

Tok bitke – Kolubarska bitka

Kolubarska bitka, koja se odvijala tokom Prvog svetskog rata, predstavljala je ključni trenutak u sukobu između austrougarske i srpske vojske na Balkanskom frontu. Ova bitka je imala ključan uticaj na dalji tok rata i ostavila je neizbrisiv trag u istorijskom pamćenju.

Opis glavnih faza i ključnih trenutaka tokom Kolubarske bitke:

 1. Austrougarska ofanziva: Početkom novembra 1914. godine, austrougarska vojska pokrenula je masivnu ofanzivu na srpske položaje. Napadali su uz reku Kolubaru, sa ciljem da brzo pređu na Beograd i osvoje ključne teritorije Srbije. Srpska vojska se suočila sa jakim pritiskom i morala se povlačiti ka unutrašnjosti zemlje.
 2. Obrambeni položaji: Kako su austrougarske trupe napredovale ka Beogradu, srpska vojska uspela je organizovati svoje redove i postaviti snažne obrambene položaje duž reke Kolubare. Ovaj teren predstavljao je prirodnu prepreku za austrougarske snage i olakšavao srpsku odbranu.
 3. Srpski kontranapad: Krajem novembra 1914. godine, srpska vojska je preduzela odlučujući kontranapad na austrougarske trupe. Iskoristili su terenske prednosti i iznenađenje kako bi potisnuli neprijatelja unazad. Njihova hrabrost, odlučnost i veština u borbi bili su ključni faktori u ovom kontranapadu.
 4. Povlačenje austrougarskih trupa: Srpski kontranapad naneo je velike gubitke austrougarskim trupama. Austrougarska vojska se zatekla u teškoj situaciji i bila primorana na povlačenje preko reke Drine. Srpska vojska uspela je osloboditi Beograd i vratiti teritoriju koju su ranije izgubili.

Kontranapad srpske vojske i oslobađanje Beograda:

Ključni trenutak tokom Kolubarske bitke bio je srpski kontranapad. Odlučnost srpske vojske i njihova veština u vođenju bitke omogućili su im da preokrenu situaciju i izvedu uspešan napad na austrougarske trupe. Kontranapad je označio prekretnicu u bitci, austrougarske trupe su pretrpele velike gubitke i morale su se povući preko reke Drine.

Oslobađanje Beograda bilo je od velikog značaja za Srbiju i saveznike. Ova pobeda podigla je moral srpskog naroda i pokazala svetu hrabrost i borbenost srpske vojske. Takođe je osnažila saveznike u veri u mogućnost pobede nad Centralnim silama.

Kolubarska bitka predstavljala je izvanredan primer hrabrosti i upornosti srpske vojske u odbrani svoje teritorije. Ova bitka ostala je trajno urezana u istorijsko pamćenje i simbolizuje otpor i odanost domovini u teškim trenucima. Oslobađanje Beograda bilo je samo jedan od mnogih podviga srpske vojske tokom Prvog svetskog rata, a njen značaj prevazilazi granice Srbije i ostavlja dubok trag u globalnoj istoriji.

Herojstvo i hrabrost srpske vojske

Kolubarska bitka tokom Prvog svetskog rata istakla je herojstvo i hrabrost srpske vojske u suočavanju s nadmoćnim austrougarskim snagama. Tokom bitke, srpski vojnici i vojvode su pokazali neverovatnu odlučnost, veštinu i požrtvovanost, što je imalo značajan uticaj na ishod bitke i saveznički napredak na Balkanskom frontu.

Istaknuti primeri herojstva i hrabrosti srpskih vojnika i vojvoda:

 1. Vožd Karađorđe Petrović: Iako je Karađorđe Petrović bio vođa Prvog srpskog ustanka, njegova hrabrost i borbeni duh ostali su inspiracija za srpsku vojsku i tokom Prvog svetskog rata. Njegov duh otpora i borbe za slobodu bili su duboko ukorenjeni u srpskoj vojsci.
 2. Vojvoda Živojin Mišić: Vojvoda Mišić bio je vrhovni komandant srpske vojske tokom Kolubarske bitke. Njegova taktička genijalnost i veština u vođenju bitke ključni su bili u oslobađanju Beograda i pobedi nad austrougarskim trupama. Njegova hrabrost i odlučnost bili su inspiracija za vojnike pod njegovom komandom.
 3. Vojvoda Stepa Stepanović: Još jedan istaknuti vojvoda srpske vojske, Stepa Stepanović, igrao je važnu ulogu u Kolubarskoj bitci. Njegovo vođstvo i veštine u borbi pružili su ključnu podršku srpskim trupama u ključnim trenucima.
 4. Redovni vojnici: Osim vojvoda, mnogi obični vojnici pokazali su izuzetnu hrabrost i požrtvovanost u odbrani svoje domovine. Borili su se hrabro uprkos teškim uslovima, nedostatku opreme i ograničenim resursima.

Značaj srpskog otpora za celokupan saveznički napredak na Balkanskom frontu:

Srpski otpor tokom Kolubarske bitke imao je dalekosežne posledice za celokupan saveznički napredak na Balkanskom frontu. Pobeda srpske vojske nad austrougarskim trupama osnažila je saveznike u veri u mogućnost poraza Centralnih sila. To je ojačalo moral i motivaciju saveznika da nastave borbu protiv zajedničkog neprijatelja.

Herojstvo i hrabrost srpske vojske takođe su privukli pažnju saveznika i simpatije širom sveta. Ova hrabra borba za slobodu postala je simbol otpora protiv tiranije i nadmoćne sile, što je doprinelo jačanju savezničke solidarnosti.

Srpska vojska i njen otpor odigrali su ključnu ulogu u održavanju fronta na Balkanu i sprečavanju daljeg napredovanja austrougarskih trupa. Njihova borbenost i odanost domovini bili su presudni u očuvanju teritorije i savezničkog napretka.

U celini, herojstvo i hrabrost srpske vojske tokom Kolubarske bitke predstavljaju dragocen deo istorijskog nasleđa Srbije i simbol su borbe za slobodu i nezavisnost. Njihov doprinos savezničkoj borbi u Prvom svetskom ratu nikada neće biti zaboravljen, a sećanje na hrabre srpske vojnike ostaje kao podsticaj i inspiracija za buduće generacije.

kolubarska bitka

Kolubarska bitka – Posledice i uticaj

Kolubarska bitka, održana tokom Prvog svetskog rata, imala je značajne kratkoročne i dugoročne posledice na dalji tok rata i strategije austrougarske i savezničke vojske na Balkanskom frontu.

Kratkoročni efekti Kolubarske bitke:

 1. Oslobađanje Beograda: Pobeda srpske vojske nad austrougarskim trupama omogućila je oslobađanje Beograda, koji je bio značajan strateški cilj za obe strane. Ovo je ojačalo moral srpskog naroda i saveznika, a smanjilo moralni duh austrougarske vojske.
 2. Odbijanje austrougarske ofanzive: Kontranapad srpske vojske naneo je značajne gubitke austrougarskim trupama i prisilio ih na povlačenje preko reke Drine. Ovo je osujetilo austrougarski plan da brzo osvoji Srbiju i otvori put prema jugoistoku.
 3. Jačanje savezničke solidarnosti: Pobeda srpske vojske bila je inspiracija za saveznike na Balkanskom frontu, povećavajući njihovu veru u mogućnost poraza Centralnih sila. To je ojačalo savezničku solidarnost i motivaciju za dalju borbu.

Dugoročni efekti Kolubarske bitke:

 1. Promena taktičkih strategija: Nakon neuspeha u Kolubarskoj bitci, austrougarska vojska preispitala je svoje taktike i strategije na Balkanskom frontu. Odlučeno je da se smanje ofanzivne akcije i pređe na defanzivne položaje.
 2. Jačanje savezničkog povjerenja: Saveznici su prepoznali hrabrost i veštinu srpske vojske tokom Kolubarske bitke, što je ojačalo poverenje između saveznika i dodatno ujedinilo njihove napore u borbi protiv Centralnih sila.
 3. Otežavanje austrougarske ofanzive prema Srbiji: Kolubarska bitka osujetila je brzu austrougarsku ofanzivu prema Srbiji i održala front stabilnim na Balkanskom frontu. To je omogućilo Srbiji i saveznicima da se bolje organizuju i odupru nadmoćnijem neprijatelju.

Uticaj na austrougarsku i savezničku strategiju:

Kolubarska bitka imala je dalekosežan uticaj na strategiju austrougarske i savezničke vojske. Poraz austrougarske vojske na Kolubari prisilio ju je na preusmeravanje snaga i promenu planova na Balkanskom frontu. Sa druge strane, saveznici su prepoznali značaj srpskog otpora i ulogu koju Srbija ima u održavanju fronta na Balkanu.

U dugoročnoj perspektivi, Kolubarska bitka ostala je trajno urezana u istorijsko pamćenje i postala simbol srpske borbe za slobodu i nezavisnost. Ova bitka nastavlja inspirisati buduće generacije i podsećati na hrabrost i požrtvovanost srpske vojske tokom Prvog svetskog rata.

U celini, Kolubarska bitka imala je ključan uticaj na tok Prvog svetskog rata na Balkanskom frontu. Njena važnost kao prekretnice u ratu i herojstvo srpske vojske ostaće zabeleženi u istorijskim knjigama i sećanju nacije kao simbol odbrane domovine i borbe za slobodu.

Kolubarska bitka – Obeležavanje i sećanje

Kolubarska bitka, kao ključni događaj tokom Prvog svetskog rata, ima poseban značaj u istorijskom nasleđu Srbije. Obeležavanje ove bitke i sećanje na nju imaju važnu ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta i istorijskog pamćenja.

Kako se Kolubarska bitka obeležava u savremenoj Srbiji?

 1. Memorijalni centri i muzeji: U Srbiji postoje mnogi memorijalni centri i muzeji posvećeni Kolubarskoj bitci. Posetioci imaju priliku da saznaju više o ovom ključnom događaju kroz artefakte, dokumenta i interaktivne izložbe. Ovi centri služe kao mesta odavanja počasti hrabrim vojnicima i vojvodama koji su učestvovali u bitci.
 2. Godišnjice i komemoracije: Svake godine, 16. novembra, održavaju se komemoracije povodom godišnjice Kolubarske bitke. Zvaničnici, vojni predstavnici i građani se okupljaju kako bi odali počast poginulim vojnicima i odbraniteljima otadžbine. Ovi događaji uključuju polaganje venaca i cveća na spomen-obeležjima širom Srbije.
 3. Edukacija u školama: Kolubarska bitka ima poseban značaj u školskim programima istorije u Srbiji. Učenici uče o ovom događaju kao deo nacionalne istorije i dobijaju priliku da razumeju hrabrost i požrtvovanost srpske vojske tokom Prvog svetskog rata.

Značaj očuvanja istorijskog sećanja na ovaj događaj:

Očuvanje istorijskog sećanja na Kolubarsku bitku ima mnoge važne implikacije za savremenu Srbiju:

 1. Identitet i nacionalni ponos: Sećanje na hrabrost srpske vojske u Kolubarskoj bitci jača osećaj nacionalnog ponosa i identiteta među građanima Srbije. To pomaže u jačanju osećaja pripadnosti naciji i očuvanju kulturnog nasleđa.
 2. Pouke iz istorije: Sećanje na ovu bitku podseća nas na važnost učenja iz prošlosti. Pouke iz Kolubarske bitke mogu poslužiti kao inspiracija za suočavanje sa savremenim izazovima i podsticaj za očuvanje mira i stabilnosti.
 3. Podsećanje na žrtve i heroje: Očuvanje sećanja na Kolubarsku bitku omogućava nam da ne zaboravimo žrtve i heroje koji su se borili za slobodu zemlje. To je način da im odamo počast i zahvalimo za njihovu hrabrost i požrtvovanost.

U celini, obeležavanje i sećanje na Kolubarsku bitku igraju ključnu ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta, istorijskog nasleđa i građenju bolje budućnosti. Kroz očuvanje sećanja na ove važne događaje, Srbija izgrađuje most između prošlosti i budućnosti, ističući vrednosti hrabrosti, požrtvovanosti i otpora koje su obeležile ovu ključnu epohu istorije.

Kolubarska bitka – Zanimljive činjenice

 1. Kolubarska bitka se odigrala tokom Prvog svetskog rata, tačnije u novembru 1914. godine, na Balkanskom frontu.
 2. Ova bitka je bila ključna u istorijskom kontekstu jer je predstavljala prekretnicu u toku rata na Balkanu.
 3. Srpska vojska je hrabro odolevala nadmoćnim austrougarskim snagama tokom Kolubarske bitke.
 4. Srpska vojska je iskoristila terensku prednost planine Jagodnje u odbrani od austrougarskih snaga.
 5. Vojvoda Živojin Mišić je igrao ključnu ulogu kao vrhovni komandant srpske vojske i svojom taktičkom genijalnošću uspeo je okončati austrougarsku ofanzivu.
 6. Pobeda srpske vojske donela je veliko olakšanje i podstrek savezničkim snagama na Balkanskom frontu.
 7. Tokom bitke, srpski vojnici su se suočavali sa ekstremnim zimskim uslovima, ali su pokazali izuzetnu izdržljivost i hrabrost u odbrani svoje domovine.
 8. Kolubarska bitka je dokazala da se ratni tok može promeniti u korist manje, ali odlučne vojske.
 9. Uloga seljaka u srpskoj vojsci bila je značajna, jer su mnogi obični seljaci pokazali izuzetnu hrabrost i odanost svojoj zemlji tokom bitke.
 10. Kolubarska bitka je i danas važan deo srpske istorije, a obeležavanje sećanja na ovaj događaj podseća na hrabrost i požrtvovanost srpske vojske tokom Prvog svetskog rata.

Zaključak

Kolubarska bitka predstavlja ključni događaj u srpskoj istoriji i Prvom svetskom ratu koji je ostavio dubok trag u kolektivnom sećanju srpskog naroda. Kroz analizu ključnih tačaka ove bitke, vidimo da je srpska vojska hrabro odolevala nadmoćnim austrougarskim snagama, koristeći terensku prednost i taktičku genijalnost svojih vojvoda.

Bitka na Kolubari bila je prekretnica u toku rata na Balkanu, donoseći olakšanje i podstrek savezničkim snagama. Srpski vojnici su se suočavali sa ekstremnim zimskim uslovima, ali su svojom izdržljivošću i odanosti zemlji dokazali da hrabrost i odlučnost prevazilaze nadmoćnost protivnika.

Očuvanje istorijskog sećanja na Kolubarsku bitku ima poseban značaj za srpsku istoriju. Kroz obeležavanje i komemoracije, srpski narod čuva sećanje na hrabrost i požrtvovanost svojih vojnika i vojvoda tokom ovog ključnog događaja. Kolubarska bitka je simbol borbe za slobodu i nezavisnost zemlje, a njeni junaci ostaju inspiracija za buduće generacije.

Kroz sećanje na Kolubarsku bitku, mi se podsećamo na važnost učenja iz prošlosti i pouka koje nam donosi istorija. Hrabrost srpske vojske i njihova odanost domovini ostaju trajni podstrek za očuvanje mira i stabilnosti.

U zaključku, Kolubarska bitka zauzima posebno mesto u srpskoj istoriji, a njeno obeležavanje i sećanje na hrabrost srpske vojske ostaće simbol odbrane domovine i borbe za slobodu. Neka heroji Kolubarske bitke budu večno poštovani, a pouke koje donosi ovaj događaj neka budu trajna inspiracija za očuvanje mira i solidarnosti među narodima.

kolubarska bitka

Ukoliko posedujete antikvitete za prodaju, možete pogledati koje predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.