Solunski front

Solunski front – Pokušaj saveznika da pomognu Srbiji

Solunski front u Prvom svetskom ratu nastao je kao pokušaj saveznika da pomognu Srbiji u jesen 1915. Protiv zajedničkog napada Nemačke, Austrougarske i Bugarske. Ekspedicija je došla prekasno i u nedovoljnom broju da spreči pad Srbije. A ekspediciju je omela unutrašnja politička kriza u Grčkoj (Nacionalni raskol). Na kraju je stvoren stabilan front, koji se protezao od albanske obale Jadranskog mora do reke Strume. U kome su se međunarodne savezničke snage borile protiv Centralnih sila. Solunski front je ostao prilično stabilan, uprkos lokalnim akcijama, sve do velike savezničke ofanzive 14. septembra 1918. godine. Koja je rezultirala kapitulacijom Bugarske i oslobođenjem Srbije. Vojnici poginuli na frontu sahranjeni su na srpskom vojnom groblju na Zejtinliku u Solunu.

Austrougarska je napala Srbiju avgusta 1914, ali nije uspela da savlada srpski otpor. Nakon što je Osmansko carstvo ušlo u rat na strani Centralnih sila, odlučujući faktor je bio položaj Bugarske. Bugarska je zauzimala strateški važan položaj na strani Srbije, a njena intervencija na bilo kojoj strani bi presudno poremetila ravnotežu. Međutim, Bugarska i Srbija su vodile dva rata u poslednjih 30 godina, prvi 1885. (Srpsko-bugarski rat) i drugi 1913. (Drugi balkanski rat). Ishod ovog poslednjeg bio je ponižavajući za Bugarsku. A među bugarskom vladom i narodom je bilo široko rasprostranjeno mišljenje da je Srbija pokrala zemlju koja im je s pravom pripadala.

Dok su Saveznici mogli da ponude male teritorijalne ustupke od Srbije i (još uvek neutralne) Grčke, obećanja Centralnih sila bila su mnogo primamljivija. Jer su nudile većinu teritorije koju je Bugarska tražila. Posle poraza Antante kod Galipolja i ruskog poraza u Gorličko-Tarnovskoj ofanzivi. Čime je demonstrirana snaga Centralnih sila, kralj Ferdinand je potpisao sporazum sa Nemačkom i 21. septembra 1915. započeo je ratnu mobilizaciju.

Solunski front- srpski rov

Pozadina

Austrougarska je napala Srbiju avgusta 1914, ali nije uspela da savlada srpski otpor. Nakon što je Osmansko carstvo ušlo u rat na strani Centralnih sila, odlučujući faktor je bio položaj Bugarske. Bugarska je zauzimala strateški važan položaj na strani Srbije, a njena intervencija na bilo kojoj strani bi presudno poremetila ravnotežu. Međutim, Bugarska i Srbija su vodile dva rata u poslednjih 30 godina, prvi 1885. (Srpsko-bugarski rat) i drugi 1913. (Drugi balkanski rat). Ishod ovog poslednjeg bio je ponižavajući za Bugarsku. A među bugarskom vladom i narodom je bilo široko rasprostranjeno mišljenje da je Srbija pokrala zemlju koja im je s pravom pripadala.

Dok su Saveznici mogli da ponude male teritorijalne ustupke od Srbije i (još uvek neutralne) Grčke, obećanja Centralnih sila bila su mnogo primamljivija. Jer su nudile većinu teritorije koju je Bugarska tražila. Posle poraza Antante kod Galipolja i ruskog poraza u Gorličko-Tarnovskoj ofanzivi, čime je demonstrirana snaga Centralnih sila, kralj Ferdinand je potpisao sporazum sa Nemačkom i 21. septembra 1915. započeo je ratnu mobilizaciju.

Solunski front – Pad Srbije

Srbija je poslednjih devet meseci pokušavala da obnovi svoju oslabljenu vojsku i poboljša situaciju u snabdevanju. Uprkos velikim naporima, srpska vojska je bila samo 30.000 više nego na početku rata (oko 225.000) i još uvek nije bila dobro opremljena. Iako su Velika Britanija i Francuska razgovarale o ozbiljnijoj vojnoj pomoći Srbiji, ništa nije preduzeto dok već nije bilo kasno. Kada je Bugarska počela da se mobiliše, Francuzi i Britanci su poslali dve divizije u pomoć Srbiji, ali su one kasno stigle u grčki grad Solun. Deo razloga za ovo odlaganje bila su oprečna mišljenja u grčkoj vladi o ovom ratu.

Bugarska, nemačka i austrougarska vojska krenule su ka Srbiji. Sve pod komandom feldmaršala Avgusta fon Makenzena, sa ukupno oko 500.000 ljudi. Nemci i Austrougari započeli su napad 5. oktobra masovnom artiljerijskom pripremom, nakon čega su usledili prelazi preko Save i Dunava. Zatim je 11. novembra bugarska vojska napala iz dva pravca. Jedan sa severa prema Nišu, a drugi sa juga prema Skoplju. Bugarska vojska je bila velika i brzo je probila slabije srpske snage koje su pokušavale da zaustave njeno napredovanje. Zbog bugarskog prodora, položaj Srbije bio je beznadežan. Njena glavna vojska na severu zemlje bi ili bila opkoljena i primorana da se preda. Ili bi morala da pokuša da se povuče.

Povlačenje na jug

Vojvoda Putnik je naredio povlačenje na jug i zapad prema Crnoj Gori i Albaniji. Vreme je bilo loše, kao i putevi. A vojska je morala da pomogne desetinama hiljada civila koji su se njome povlačili. Ukupno je do obale Jadranskog mora stiglo oko 125.000 srpskih vojnika. Dolazili su brodovi (na ekspresnu intervenciju ruskog cara Nikolaja II Romanova) i ukrcavali se na francuske i druge savezničke transportne brodove koji su ih prevozili na brojna grčka ostrva (većina je otišla na Krf). Pre nego što su poslati u Solun. Vojvoda Putnik je morao da se nosi kroz povlačenje. Umro je nešto više od godinu dana kasnije u bolnici u Francuskoj (Umro u Nici 1917.)

Francuska i britanska divizija krenule su na sever od Soluna krajem novembra pod komandom francuskog generala Morisa Saraja. Međutim, britanskim divizijama je iz Londona naređeno da ne prelaze grčku granicu. Pa su se Francuzi i sami uputili ka Vardaru. Njihovo napredovanje je bilo od ograničene pomoći srpskoj vojsci u povlačenju. Pošto je bugarska vojska morala da koncentriše veće snage na južnom krilu da bi se izborila sa ovom pretnjom. Do sredine decembra, general Saraj je zaključio da je neophodno povlačenje zbog odlučnih bugarskih napada na njegove položaje.

Ovo je bila skoro potpuna pobeda Centralnih sila. Železnica od Berlina do Istanbula je konačno otvorena. I, kao rezultat toga, Nemačka je mogla da pomogne svom slabijem savezniku, Osmanskom carstvu. Jedini nedostatak pobede bilo je povlačenje srpske vojske, koja je posle samo šest meseci ostala organizovana i spremna za borbu.

Solunski front – Pripreme i postavljanje

Solunski front je predstavljao ključni teatar borbi tokom Prvog svetskog rata, gde su se sukobljavale snage saveznika i Centralnih sila u oblastima Balkanskog poluostrva. Pre nego što je došlo do žestokih bitaka na ovom frontu, obe sukobljene strane su pažljivo planirale i pripremale svoje strategije za borbu.

 1. Planiranje i strategija saveznika: Saveznici su činili pretežno srpska vojska, uz podršku francuske, britanske, italijanske i grčke vojske. Njihov cilj na Solunskom frontu bio je da oslobode Srbiju i Balkanski region od okupacije Centralnih sila. Saveznici su sarađivali u usklađivanju strategije kako bi postigli zajednički cilj.
 2. Planiranje i strategija Centralnih sila: Centralne sile, koje su predvodile Nemačka, Austrougarska, Bugarska i Osmansko carstvo, nameravale su ojačati svoju poziciju na Balkanu i sprečiti saveznike da prošire svoj uticaj. Njihova strategija je bila usmerena na zauzimanje ključnih teritorija i postavljanje čvrstih linija fronta.
 3. Postavljanje linija fronta: Postavljanje linija fronta bilo je kompleksan proces koji je zahtevao pažljivo planiranje i taktičko postavljanje trupa. Saveznici su se koncentrisali na ključne tačke kako bi zaštitili važne teritorije, dok su Centralne sile usmeravale svoje napore na osvajanje strateški važnih mesta.
 4. Ključne tačke zauzimanja položaja: Na Solunskom frontu, ključne tačke u postavljanju položaja bile su planinske oblasti, rečne doline i strateški važni gradovi. Takođe, obala Egejskog mora igrala je značajnu ulogu u strategijama obe strane.

Postavljanje fronta bilo je dug i zahtevan proces, a obe strane su uložile velike napore kako bi obezbedile povoljnu poziciju za borbu. Međutim, odlučujući trenuci tek su dolazili, a Solunski front će ostati upamćen po hrabrosti i požrtvovanosti vojnika koji su se suočavali sa teškim izazovima tokom ovog važnog perioda Prvog svetskog rata.

solunski front

Borbe i bitke na Solunskom frontu

Solunski front je bio poprište nekih od najtežih i najznačajnijih bitaka tokom Prvog svetskog rata. Ovaj front je obuhvatao oblasti Balkanskog poluostrva, uključujući Grčku, Srbiju, Bugarsku i Albaniju, gde su se sukobljavale snage saveznika i Centralnih sila. Evo detaljnog opisa nekih ključnih bitaka na Solunskom frontu, kao i istaknutih primera herojstva i požrtvovanosti srpske vojske i saveznika tokom ovih sukoba.

 1. Bitka na Kajmakčalanu (septembar 1916.): Ova bitka je bila jedna od najvažnijih tokom Solunskog fronta. Na vrhu Kajmakčalana, srpska vojska je pokazala neverovatnu hrabrost i izdržljivost u borbi protiv nadmoćnih neprijateljskih snaga. Ovaj strateški važan vrh bio je ključni položaj na frontu, a srpski vojnici su se suočavali sa ekstremnim vremenskim uslovima i teškim terenom. Ipak, hrabro su se borili i uspeli da odbiju brojne neprijateljske napade, čime su osigurali važan položaj za saveznike.
 2. Bitka kod Dobrog Polja (septembar 1918.): Ovo je bila odlučujuća bitka koja je označila kraj Solunskog fronta. Srpska vojska, uz podršku saveznika, nanela je ključan poraz bugarskim snagama na Dobrom Polju. Ova pobeda je omogućila saveznicima da probiju neprijateljske linije i započnu proboj Solunskog fronta. Srpski vojnici su se ponovo pokazali hrabro i požrtvovano, prihvatajući rizik i izazove u borbi za slobodu i oslobođenje.

Herojstvo i požrtvovanost srpske vojske i saveznika tokom bitaka na Solunskom frontu ostavili su dubok trag u istorijskim zapisima. Ove bitke nisu samo bile test hrabrosti vojnika, već i dokaz njihove vere u pravednost borbe za slobodu i nezavisnost. Njihova odlučnost i hrabrost su bili ključni faktori u postizanju uspeha na ovom važnom frontu tokom Prvog svetskog rata. Danas se sećamo njihovog herojstva i požrtvovanosti kao inspiracije za hrabrost i izdržljivost u suočavanju sa izazovima koje donosi istorija.

Solunski front – Teškoće i izazovi

Solunski front tokom Prvog svetskog rata bio je poprište ozbiljnih izazova i teškoća za obe sukobljene strane. Ovaj front obuhvatao je različite terene Balkanskog poluostrva, od planinskih vrhova do rečnih dolina, što je stvaralo velike izazove za vojne operacije. Uz to, vremenski uslovi i logistički problemi dodatno su otežavali vođenje ratnih dejstava.

 1. Uticaj terena na vojne operacije: Solunski front je imao izuzetno zahtevne terenske uslove. Planinske oblasti i planinski prevoji otežavali su kretanje trupa i snabdevanje, dok su rečne doline i rukavci predstavljali prepreke za napredak. Borbe u planinskim uslovima zahtevale su veliku izdržljivost i spremnost vojnika da se suoče sa teškim uslovima terena.
 2. Nepovoljni vremenski uslovi: Solunski front je imao nepredvidive i ekstremne vremenske uslove. Tokom zime, sneg i hladnoća otežavali su kretanje trupa i pravilno snabdevanje. Leti, vrućina i suša donosile su dodatne izazove za vojnike koji su bili izloženi ekstremnim temperaturama. Ovo je dodatno umanjivalo fizičke i mentalne kapacitete vojnika.
 3. Logistički problemi: Snabdevanje vojnika i trupa na Solunskom frontu predstavljalo je veliki izazov. Dugačke komunikacije, teškoće u transportu, pa čak i neprijateljske aktivnosti, otežavali su transport hrane, municije i medicinskih potrepština. Logistički problemi često su uticali na spremnost i efikasnost vojnih operacija.

Hrabrost i izdržljivost vojnika na Solunskom frontu morali su biti izuzetno jaki kako bi se suočili sa svim ovim teškoćama i izazovima. Neprijateljski napadi, gubitak kolega i prijatelja, teški uslovi terena i vremenskih uslova, sve su to bili faktori koji su zahtevali posebnu hrabrost i požrtvovanost. Vojska je pokazala izuzetnu odlučnost da se suoči sa ovim teškoćama i nastavi sa borbenim dejstvima kako bi branila svoje zemlje i saveznike.

Hrabrost i izdržljivost vojnika na Solunskom frontu ostaju inspiracija za generacije koje dolaze. Njihov podvig i požrtvovanost su obeležili istoriju i ostavili trajan utisak o hrabrim ljudima.

Spomenik na Kajmakčalan
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Proboj Solunskog fronta

Proboj Solunskog fronta tokom Prvog svetskog rata predstavljao je prekretnicu u toku ovog dugog i krvavog sukoba. Saveznici, predvođeni srpskom vojskom, uspeli su da probiju neprijateljske linije i ostvare ključnu pobedu na Balkanskom frontu. Odlučujući trenuci tokom ovog proboja imali su značajan uticaj na dalji tok rata i povratak slobode na oslobodjenoj teritoriji.

 1. Odlučujući trenuci tokom proboja: Proboj Solunskog fronta započeo je tokom septembra 1918. godine. Kada su saveznici počeli da intenziviraju svoje napade na neprijateljske položaje. Bitka kod Dobrog Polja bila je ključni trenutak u ovom proboju. Gde su srpska vojska i saveznici naneli ozbiljan poraz bugarskim snagama. Ova pobeda je osigurala saveznički napredak i omogućila probijanje neprijateljskih linija. Otvarajući put ka oslobođenju teritorije koju su okupirale Centralne sile.
 2. Značaj proboja Solunskog fronta: Proboj Solunskog fronta imao je višestruki značaj u toku Prvog svetskog rata. Pre svega, oslobađanje teritorije Balkanskog poluostrva od neprijateljske okupacije predstavljalo je ključni korak ka postizanju pobede saveznika u ovom regionu. Takođe, ovaj proboj je osnažio moral saveznika i srpskog naroda. Dajući im nadu u konačan trijumf i oslobađanje od ratnih patnji.
 3. Uloga srpske vojske u proboju: Srpska vojska je igrala odlučujuću ulogu tokom proboja Solunskog fronta. Njeni vojnici su pokazali izuzetnu hrabrost, izdržljivost i požrtvovanost u borbi za oslobođenje svoje zemlje i regiona. Vođena iskusnim vojvodama kao što su Radomir Putnik i Živojin Mišić, srpska vojska se istakla kao ključni faktor u postizanju pobede na ovom važnom frontu.

Oslobođenje teritorije Balkanskog poluostrva i proboj Solunskog fronta ostali su trajno zabeleženi u istoriji Prvog svetskog rata. Njihov značaj kao ključnih trenutaka u ratu naglašava hrabrost i požrtvovanost vojnika, kao i snagu zajedničkog savezničkog napora. Proboj Solunskog fronta ostaje inspiracija za buduće generacije. Podsećajući nas na važnost slobode, mira i očuvanja istorijskog sećanja na hrabre podvige naših predaka.

Uticaj Solunskog fronta na dalji tok rata

Proboj Solunskog fronta tokom Prvog svetskog rata imao je značajan uticaj na snage Centralnih sila i saveznike, te je izmenio odnos snaga na Balkanskom frontu.

Proboj Solunskog fronta predstavljao je težak udarac za snage Centralnih sila, naročito za Bugarsku koja je bila jedan od ključnih neprijatelja na Balkanskom frontu. Bugarska je pretrpela značajne gubitke i teritorijalne gubitke nakon proboja, što je oslabilo njenu poziciju na frontu. Osim toga, morale su opale, a pritisak saveznika i gubitak saveznika na drugim frontovima oslabili su njihovu sposobnost za dalje vojne operacije.

Proboj Solunskog fronta bio je ohrabrujući za saveznike, uključujući srpsku vojsku i druge saveznike koji su učestvovali na Balkanskom frontu. Ova pobeda je osnažila saveznike i podigla njihov moral, što ih je dodatno motivisalo da nastave sa vojnim operacijama. Proboj je takođe omogućio saveznicima da pređu u ofanzivu na drugim frontovima, doprinoseći daljem savezničkom napretku u Prvom svetskom ratu.

Nakon proboja Solunskog fronta, saveznici su uspeli da oslobode veliki deo Balkanskog poluostrva i odbace snage Centralnih sila. Ovaj front postao je manje značajan u narednom toku rata, jer su se glavne borbe fokusirale na drugim frontovima. Ipak, oslobođeni Balkanski region doprineo je promeni geopolitičkog pejzaža u ovom delu Evrope i doprineo savezničkoj pobedi u celokupnom ratu.

Uticaj Solunskog fronta na dalji tok rata bio je dubok i višestruk. Proboj je osnažio saveznike, oslabio snage Centralnih sila i doprineo promenama na Balkanskom frontu. Bez sumnje, hrabrost i požrtvovanost vojnika na Solunskom frontu ostavili su neizbrisiv trag u istoriji i podsećaju nas na važnost očuvanja slobode i mira u svetu.

Solunski front – Zanimljivosti

 1. Solunski front – Geografska raznolikost: Solunski front tokom Prvog svetskog rata obuhvatao je raznolike terene, uključujući planine, reke i guste šume, što je činilo vojne operacije izuzetno zahtevnim.
 2. Solunski front – Međunarodni karakter: Ovaj front bio je poprište sukoba vojski različitih saveznika i neprijatelja. Snage saveznika, uključujući srpsku, francusku, britansku, italijansku i grčku vojsku, sukobile su se sa snagama Centralnih sila koje su predvodile Nemačka, Austrougarska, Bugarska i Osmansko carstvo.
 3. Solunski front – Uloga srpske vojske: Srpska vojska igrala je ključnu ulogu na ovom frontu, naročito tokom proboja i oslobađanja teritorije. Njena borbenost, hrabrost i izdržljivost bile su presudne za uspeh saveznika.
 4. Solunski front – Prvi put korišćeni tenkovi: Ovde su prvi put korišćeni tenkovi u borbenim operacijama tokom Prvog svetskog rata. Ovaj novi tehnološki razvoj doneo je revolucionarne promene u načinu ratovanja i strategijama koje su obe sukobljene strane morale da prilagode.
 5. Solunski front – Logistički izazovi: Snabdevanje vojnika na ovom frontu bilo je izuzetno teško zbog dužih komunikacija i problematičnih puteva. Saveznici su se suočavali sa teškoćama u transportu hrane, municije i medicinskih potrepština do fronta.
 6. Solunski front – Rivalstvo između saveznika: Na Solunskom frontu postojala je rivalstvo između saveznika, naročito između srpske i grčke vojske. Neslaganja u strategiji i ciljevima učinila su saradnju izazovnom i dovela do tenzija između ovih vojnih snaga.
 7. Solunski front – Značaj oslobođenja Balkanskog poluostrva: Proboj Solunskog fronta omogućio je saveznicima oslobađanje velikog dela Balkanskog poluostrva, što je doprinelo promeni geopolitičkog pejzaža i savezničkoj pobedi u Prvom svetskom ratu.

Solunski front ostaje jedan od najznačajnijih frontova u istoriji Prvog svetskog rata, a hrabrost i požrtvovanost vojnika na ovom frontu ostaće zapamćeni kao simboli borbe za mir i slobodu.

Solunski front - spomenik

Zaključak

Solunski front, kao značajan front tokom Prvog svetskog rata, ostavio je dubok trag u istorijskom nasleđu i kolektivnom sećanju. Kroz pregled ključnih tačaka ovog fronta, možemo bolje razumeti njegov značaj i uticaj na tok rata i kasnije događaje.

Proboj Solunskog fronta bio je prekretnica koja je uticala na odnos snaga na Balkanskom frontu i doprinela oslobođenju dela Balkanskog poluostrva od neprijateljske okupacije. Hrabrost i požrtvovanost vojnika, naročito srpske vojske i saveznika, predstavljali su presudne faktore u ovom presudnom periodu.

Solunski front je bio mesto gde su prvi put korišćeni tenkovi u borbenim operacijama tokom Prvog svetskog rata, što je doneo revolucionarne promene u načinu ratovanja i strategijama koje su obe sukobljene strane morale da prilagode.

Ovaj front je takođe imao međunarodni karakter, gde su se sukobile vojske različitih saveznika i neprijatelja. Neslaganja i rivalstvo između saveznika dodatno su otežavali saradnju, ali hrabrost i požrtvovanost svih učesnika su na kraju doprineli savezničkoj pobedi.

Sećanje na Solunski front važno je za srpsku istoriju i sve zemlje koje su učestvovale u ovom sukobu. Herojska dela vojnika na ovom frontu podsećaju nas na važnost očuvanja istorijskog sećanja kako bismo izgradili bolju budućnost.

Kroz pamćenje i priznanje hrabrosti i žrtava na Solunskom frontu, možemo izvući važne pouke o miru, saradnji i važnosti prevencije sukoba. Neka nas ova istorijska lekcija podstakne da gradimo bolji svet u kojem se sukobi rešavaju dijalogom i nenasilnim sredstvima.

Učenje iz prošlosti i negovanje kolektivnog sećanja na Solunski front pomaže nam da razvijemo svest o vrednosti mira i poštovanju ljudskih prava. Neka hrabrost i požrtvovanost vojnika s Solunskog fronta bude zauvek zapamćena i inspiracija za izgradnju sveta u kojem vlada međusobno razumevanje i tolerancija.

Ukoliko posedujete antikvitete za prodaju, možete pogledati koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.