Srpske vojvode

Srpske vojvode – Heroji hrabrosti i borbe za slobodu

Srpske vojvode su bili vojne vođe iz Srbije, koji su igrali značajnu ulogu u istoriji srpskog naroda. Srpske vojvode su se istakle u različitim periodima i sukobima, od srednjeg veka pa sve do modernog doba.

Vojvoda je titula koja se koristila u različitim vremenima i kulturama, a posebno je poznata u kontekstu vojne i političke istorije Srbije. Termin „vojvoda“ potiče od latinskog izraza „dux“, što znači „vođa“ ili „komandant“.

U srpskoj istoriji, vojvoda je bio visoko rangirani vojni vođa, često sa širokim političkim ovlašćenjima. Vojvoda je bio zadužen za organizaciju i vođenje vojnih operacija, kao i zaštite teritorija i naroda. U mnogim slučajevima, vojvode su bili izabrani od strane naroda ili vojnog staleža, a njihova legitimnost i autoritet su proistekli iz hrabrosti, vojnog znanja i sposobnosti vođenja.

U srpskoj istoriji, vojvode su igrale ključnu ulogu u otporu protiv turske vlasti tokom perioda Otomanske vladavine. One su organizovale ustane, vođene borbe za oslobođenje, formirale vojske i vodile bitke protiv turskih snaga. Vojvode su često postajale simboli otpora i nacionalnog ponosa.

Važno je napomenuti da se termin „vojvoda“ koristio i u drugim delovima sveta, kao što su Evropa i Balkan, u različitim istorijskim periodima. U svakom kontekstu, vojvode su bili vojni lideri sa visokim položajem i autoritetom, često povezani sa političkom moći i vlašću.

Ukratko, vojvoda je bio vojni vođa sa visokim položajem i autoritetom, često imajući političku moć i odgovornost. U srpskoj istoriji, vojvode su bile ključne figure u borbi za slobodu i nezavisnost, predstavljajući hrabrost, vojno umeće i liderstvo.

Srpske vojvode

Izuzetne vođe Srbije

Srpske vojvode predstavljaju izuzetne vojne vođe iz Srbije koje su igrale ključnu ulogu u bogatoj i burnoj istoriji srpskog naroda. One su simboli hrabrosti, vojne veštine i patriotizma, čija su dela ostavila neizbrisiv trag na nacionalni identitet i ponos Srbije.

Srpske vojvode su se pojavile u različitim periodima srpske istorije, od srednjeg veka pa sve do modernog doba. One su bile ključni akteri u borbi za oslobođenje, očuvanje teritorija i odbranu srpskog naroda. Njihova hrabrost, vojni talenat i strategijsko razmišljanje često su bile ključne odlike koje su obeležile njihovu ulogu.

Kada govorimo o kontekstu u kojem su srpske vojvode delovale, moramo uzeti u obzir istorijske okolnosti u kojima su se našle. Srbija je vekovima bila pod osmanskom vlašću, a Srpske vojvode su se izdigle kao vođe i simboli otpora protiv turske dominacije. One su se borile za očuvanje nacionalnog identiteta, verske slobode i teritorijalne integriteta.

Srpske vojvode nisu bile samo vojni vođe, već su imale i političku moć i autoritet. One su često bili istaknuti članovi društva, povezani sa vladajućim slojevima ili izabrani od strane naroda. Njihov status vojvode nije bio samo povezan s vojnom snagom kojom su komandovali, već i s političkim uticajem koji su imali.

Srpske vojvode su bile ključne figure u borbi za nezavisnost, ujedinjenje i modernizaciju Srbije. One su organizovale ustane, vođene bitke protiv turskih snaga i politički se angažovale u cilju postizanja nacionalnih interesa. Njihova hrabrost i vojni uspesi su često bili inspiracija za srpski narod i podsticaj za dalju borbu.

Srpske vojvode su takođe imale povezanost sa vojnom i političkom moći. One su bile vođe vojske, donosile vojne strategije, organizovale vojne jedinice i vodile bitke. Njihova vojna veština, hrabrost i sposobnost vođenja vojske su bili ključni faktori za postizanje vojnih uspeha.

Istaknute Srpske vojvode

Srpska istorija obiluje mnogim izuzetnim vojskovođama, poznatim kao vojvode, koji su igrali ključnu ulogu u odbrani i oslobađanju srpskog naroda tokom različitih perioda i sukoba.

 1. Vožd Karađorđe Petrović: Karađorđe je osnivač moderne srpske države i lider Prvog srpskog ustanka, koji je izbio 1804. godine protiv Osmanskog Carstva. Bio je hrabar i harizmatičan vođa koji je uspeo da okupi srpske seljake i organizuje oružani otpor. Karađorđe je vodio mnoge bitke protiv Turaka i bio je ključni faktor u sticanju srpske autonomije.
 2. Hajduk-Veljko Petrović: Veljko Petrović, poznat kao Hajduk-Veljko, bio je jedan od najistaknutijih vođa u Drugom srpskom ustanku (1815-1817). Bio je vešt vojnik i taktičar, poznat po hrabrosti i sposobnosti da vodi male gerilske jedinice. Njegova vojska je izvodila uspešne diverzije i napade na turske snage.
 3. Knjaz Miloš Obrenović: Miloš Obrenović bio je srpski vođa tokom 19. veka, koji je bio ključan u borbi za srpsku nezavisnost. Iako nije bio vojni vođa po profesiji, bio je veoma sposoban političar i diplomat. Kao vođa Drugog srpskog ustanka, uspeo je da organizuje vojsku i sarađuje sa drugim evropskim silama u borbi protiv Osmanskog Carstva.
 4. Stevan Sinđelić: Stevan Sinđelić je postao simbol hrabrosti i otpora tokom Prvog srpskog ustanka. Predvodio je srpske seljake u bitci na Čegru 1809. godine, gde su se suočili sa nadmoćnom turskom vojskom. Kako bi izbegli zarobljavanje, Sinđelić je odlučio da zapali barutnu jamu u kojoj se nalazio sa svojim vojnicima, uništivši i sebe i neprijatelja. Njegova hrabrost i žrtva ostali su upamćeni kao jedan od najvećih herojskih činova u srpskoj istoriji.
 5. Karađorđe Petrović Šumadijski: Karađorđe Petrović Šumadijski, sin Karađorđa, bio je srpski vojvoda i političar tokom 19. veka. Učestvovao je u borbama za oslobođenje Srbije od turske vlasti, kao i u srpsko-turskom ratu 1876-1878. godine. Bio je poznat po svojoj hrabrosti i vojnom umeću.
Karađorđe Petrović

Vojvoda (vojni čin)

Vojvoda je bio najviši vojni čin u vojskama Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, koji je po značenju odgovarao činovima maršala ili feldmaršala u zemljama koje te činove primenjuju, odnosno činu generala armije u vojsci SAD. Uveden je Zakonom o ustrojstvu vojske Kraljevine Srbije od 1901. godine na predlog tadašnjeg ministra vojnog potpukovnika (potonjeg divizijskog generala) Miloša Vasića koji je bio njegov idejni tvorac.

U ovaj čin unapređeni su generali tokom balkanskih i Prvog svetskog rata. Vojska Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije imala je četiri vojvode: Radomira Putnika, Stepu Stepanovića, Živojina Mišića i Petra Bojovića. Jedina počasna titula dodeljena je francuskom maršalu Franše d’Epereu za njegove zasluge prema Srbiji tokom Prvog svetskog rata.

Austrougarski feldmaršal Svetozar Borojević je nakon Prvog svetskog rata, podneo zahtev da bude primljen u novu vojsku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i preveden u čin vojvode, ali je ovaj zahtev odbijen. Pre uvođenja ovog čina, najviši čin u vojsci Kraljevine Srbije od 1900. do 1901. bio je armijski general. Posle 1945. godine novoformirana Jugoslovenska armija nije nastavila sistem vojnog rangiranja Kraljevine Jugoslavije pa je ovaj čin prestao da postoji.

Srpske vojvode – Razlog za uvođenje čina

Krajem 1897. i početkom 1898. godine su se desile prelomne faze u razvoju vojske. Povratkom kralja Milana u Srbiju, započet je proces korenite vojne reforme. Najznačajniji datum u istoriji vojske Kraljevine Srbije bio je 25. decembar 1897. godine. Toga dana kralj Aleksandar je potpisao dva ukaza. Prvim je ponovo uspostavljena Komanda aktivne vojske, koja je trebalo da započne sa radom na Svetog Savu naredne godine dok je drugim ukazom kralj Milan postavljen za njenog komandanta. Istog dana Komanda aktivne vojske je vojnom uredbom bila podređena Ministarstvu vojnom.

U praksi to nije bilo tako, jer praktično komandant aktivne vojske je komandovao svim komandama, jedinicama i vojnim ustanovama, a ministar vojni je samo upravljao čime mu je oduzeto pravo upotrebe vojne sile i on pretvoren u vojnog administrativca. U to vreme ministar vojni je bio Dragomir Vučković koji je imao čin pukovnika. Njemu zvanično podređeni komandant aktivne vojske imao je čin generala. Kada je na mesto ministra vojnog postavljen Jovan Atanacković koji je imao čin generala, javila se potreba za uvođenjem novog vojnog čina za komandata aktivne vojske.

Ratni čin

Prvi unapređeni general bio je Radomir Putnik tek 1912. godine, i on je ovaj čin jedini nosio pune dve godine. On je ovaj ratni čin dobio kako je tad rečeno od strane Vrhovnog komandanta kralja Petra I. U znak priznanja i zahvalnosti Otadžbine, Đeneral Putnik je nagrađen ukazom od 20. oktobra 1912. godine proizvodstvom u čin prvog srpskog Bojnog Vojvode.

Stepa Stepanović (drugi) i Živojin Mišić (treći nosilac) su ovaj čin stekli u razmaku od pet meseci tokom 1914. godine. Stepa je ratni čin zaslužio: zbog uspešno vođenih u završenih bitaka, proterivanjem Austrijanaca iz Mačve i Šapca. Zbog čega je unapređen 20. avgusta 1914. godine, proizvodstvom u čin drugog srpskog Bojnog Vojvode.

Mišić je svoj ratni čin kako je tada rečeno: najviše zaslužio i otadžbinu zadužio. Jer je uspeo da za dvanaest dana istera Austrougare iz Srbije. Pa je unapređen ukazom od 4. decembra 1914. godine i proizvodstvom u čin trećeg Bojnog Vojvode, čime nije proslavio samo sebe, već ceo Srpski rod i ušao u legendu.

Četvrtog vojvodu Petra Bojovića, Kraljevina Srbija je dobila 1918. godine. On je bio poslednji srpski general unapređen u ovaj čin. Bojović je svoj ratni čin zaslužio: kao nagradu za prolom Solunskog neprijateljskog fronta za vreme dugotrajnog krvavog a po našu Otadžbinu srećnog rata. Te je unapređen ukazom od 13. septembra 1918. godine i proizvodstvom u čin četvrtog Bojnog Vojvode.

Novoformirana vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije nastavila je sistem vojnih činova vojske Kraljevine Srbije, sa malim izmenama. Leta 1919. godine, feldmaršal Svetozar fon Borojević uputio je molbu preko komande u Celovcu, da bude primljen u novu vojsku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i preveden u čin vojvode. Ova molba je bila odbijena kako je vojvoda Mišić saopštio zbog protivljenja jednog ministra iz Hrvatske. Počasni vojvoda je bio i francuski general Luj Franše d’Epere.

srpske vojvode

Ustrojstvo vojske i mornarice

Dana 19. jula 1923. novim zakonom o Ustrojstvu vojske i mornarice uvedena je gradacija generalskog čina po uzoru na francuski sistem stepenovanja: brigadni general, divizijski general i armijski general. Po tadašnjem zakonu iz strukture redovnih generalštabnih unapređena izdvojen je vojvoda kao poseban čin koji se mogao dobiti samo u ratu za izuzetne zasluge. Dizajn epolete je ostao isti sa jednom izmenom, državni grb Kraljevine Srbije zamenjen je zamenjen državnim grbom Kraljevine SHS/Jugoslavije.

Najduže je ovaj čin nosio od svih unapređenih generala, Petar Bojović punih dvadesetsedam godina (unapređen u 60. godini), zatim Stepa Stepanović petnaest godina (unapređen u 58. godini), Živojin Mišić sedam godina i Radomir Putnik najkraće samo pet godina (unapređeni u 59, odnosno 65. godini života).

Prema Ustavima Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, vrhovni komandanti su nosili uniforme sa vojvodskim oznakama. Među njima su: Kralj Milan Obrenović, kralj Aleksandar Obrenović, kralj Petar I Karađorđević, kralj Aleksandar I Karađorđević i kralj Petar II Karađorđević. Tim ustavima je regulisano da u slučaju rata zbog maloletnosti kralja, za zastupnika vrhovnog komandanta bude određen vojvoda a u slučaju nepostojanja ni jednog oficira sa ovim činom da se dužnost poveri nekom od armijskih generala.

Nakon završetka Drugog svetskog rata, proglašenjem Federativne Narodne Republike Jugoslavije 29. novembra 1945. godine i uspostavljanjem Jugoslovenske armije (kasnije JNA) 24. aprila 1946. godine, usvojena je vojna hijerarhija po ugledu na Sovjetski Savez sa Maršalom kao najvišim činom. Ovom uredbom ukinuti su svi činovi koji su do tada važili pa je čin Vojvode koji je postojao punih četrdesetčetiri godine prestao da postoji.

Nasleđe Srpskih vojvoda

Srpske vojvode ostavile su dubok i trajan trag u istoriji Srbije, formirajući nacionalni identitet i ponos srpskog naroda. Njihovo nasleđe se proteže kroz vekove i i dalje ima snažan uticaj na savremeno društvo.

Jedan od ključnih elemenata nasleđa Srpskih vojvoda je formiranje nacionalnog identiteta. Kroz svoje hrabre čine i vojne uspehe, vojvode su postali simboli srpske hrabrosti, otpora i nezavisnosti. Njihova borba protiv osmanske vlasti i odbrana srpskog teritorija postala je neizbrisivi deo kolektivnog sećanja srpskog naroda. Ova herojska dela Srpskih vojvoda su postala deo narodne epohe, pesama i priča koje su se prenosile s generacije na generaciju. Ojačavajući identitet i osećaj pripadnosti srpskom narodu.

Srpske vojvode su takođe imale snažan uticaj na nacionalni ponos. Njihova hrabrost, vojna veština i posvećenost slobodi i nezavisnosti Srbije su postali uzor i inspiracija za mnoge generacije. Srbi su se identifikovali sa hrabrim vojvodama, osećajući ponos i divljenje prema njihovom junaštvu i hrabrim delima. Ovaj osećaj ponosa je prisutan i danas, pružajući osećaj kontinuiteta i povezanosti sa prošlošću.

Nasleđe Srpskih vojvoda ima i značajan uticaj na savremeno društvo. Njihova hrabrost, vojno znanje i liderstvo su postali inspiracija za moderne generacije. Mnogi se ugledaju na vojvode kao modele hrabrosti, istrajnosti i vođstva u suočavanju s izazovima i teškoćama. Njihova posvećenost slobodi, nezavisnosti i borbi protiv nepravde i okupacije ostaje relevantna i danas. Podstičući građane Srbije da se bore za svoje ciljeve i vrednosti.

Pored toga, nasleđe Srpskih vojvoda se održava kroz spomenike, muzeje, pesme i druge oblike kulturnog izražavanja. Spomenici i memorijali posvećeni vojvodama se nalaze širom Srbije, podsećajući ljude na njihovu hrabrost i doprinos. Muzeji čuvaju njihove artefakte, dokumente i priče kako bi se sačuvala uspomena na njih i prenela sledećim generacijama. Pesme, knjige i filmovi o Srpskim vojvodama nastavljaju da inspirišu i prenose njihovu priču na nove generacije.

Srpske vojvode

Zanimljive činjenice o srpskim vojvodama

Zanimljive činjenice o srpskim vojvodama:

 1. Prvi srpski vojvoda po imenu koji je zabeležen u istorijskim izvorima bio je vojvoda Časlav Klonimirović. Koji je živeo u 10. veku.
 2. Karađorđe Petrović, osnivač moderne srpske države, bio je seljak po poreklu pre nego što je postao vojvoda. Kao i vođa Prvog srpskog ustanka.
 3. Pojam „vojvoda“ potiče od reči „vojevoda“, što u prevodu znači „vođa vojske“ ili „vođa ratnika“. To je visoko poštovani vojnički rang koji je dodeljivan hrabrim i iskusnim vojnicima.
 4. Vojska koju su srpske vojvode predvodile bila je poznata po svojoj hrabrosti i sposobnosti da se suprotstavi i porazi turske osmanske snage. Iako su bile brojčano inferiornije.
 5. Srpske vojvode su često koristile taktiku gerilskog ratovanja, iskorišćavajući teren i iznenadne napade kako bi nadmudrile turske vojnike.
 6. Mnoge srpske vojvode su bile nepismene. Ali su ipak bile veoma sposobne u vođenju vojske i organizovanju otpora protiv osmanske vlasti.
 7. Vojska srpskih vojvoda nije samo vodila ratove protiv Osmanlija. Već je takođe branila srpske teritorije od drugih neprijatelja, kao što su Austrijanci i Mađari.
 8. Srpske vojvode su se često okupljale na većim skupovima poznatim kao „narodne skupštine“. Na kojima su donosile važne odluke i planirale akcije.
 9. Pored svoje vojne uloge, srpske vojvode su imale i politički značaj. Služeći kao vođe i predstavnici srpskog naroda u odnosima sa drugim zemljama.
 10. Nasleđe srpskih vojvoda je i danas prisutno u srpskom društvu i kulturi. Održavajući se kroz pesme, legende i spomenike koji podsećaju na njihovu hrabrost i doprinos borbi za slobodu i nezavisnost.

Ove zanimljive činjenice o srpskim vojvodama pružaju uvid u njihovu ulogu, hrabrost i doprinos srpskoj istoriji, čineći ih nezamenjivim delom nacionalnog nasleđa.

Srpske vojvode – Zaključak

Srpske vojvode su ostavile neizbrisiv trag u srpskoj istoriji, čineći ih ključnim figurama u borbi za nezavisnost, očuvanje teritorija i nacionalni identitet. Njihova hrabrost, vojna veština i posvećenost slobodi su postali simboli ponosa i inspiracije za srpski narod.

Kroz ovaj tekst smo istakli ulogu Srpskih vojvoda u formiranju moderne srpske države i vođenju Prvog srpskog ustanka. Njihovi vojni uspesi, strategijsko razmišljanje i vođstvo su bili od ključnog značaja u ostvarenju borbe za nezavisnost Srbije. Njihova hrabrost i posvećenost slobodi su bili uzor i inspiracija za mnoge generacije.

Srpske vojvode su ne samo bile vojni vođe, već su imale i politički uticaj, što je dodatno pojačalo njihovu ulogu i značaj u srpskoj istoriji. Njihov doprinos u organizaciji i modernizaciji vojske, kao i vođenje bitaka, su obeležili njihovu vojvodsku poziciju.

Zahvaljujemo se i izražavamo duboko divljenje prema hrabrosti i borbi Srpskih vojvoda. Njihova hrabrost i vojni podvizi su nas inspirisali i motivisali da cijenimo i čuvamo slobodu koju danas uživamo. Njihovo nasleđe je temelj našeg nacionalnog identiteta i treba ga njegovati i prenositi budućim generacijama.

Ukupno, srpske vojvode su neodvojivi deo srpske istorije, simboli hrabrosti i otpora. Njihova uloga u borbi za nezavisnost, vojni uspesi i politički uticaj su ostavili trajni pečat na srpski narod. Zahvaljujemo se i divimo se njihovoj hrabrosti i posvećenosti, čuvajući uspomenu na njih i prenoseći njihovu priču sledećim generacijama.

Srpske vojskovođe – Dodatni izvori i literatura

Ako želite da produbite svoje znanje o temi Srpskih vojvoda, postoji niz izvora i literature koji vam mogu biti od pomoći. Evo nekoliko preporuka za dalje istraživanje:

 1. „Vojvode i vojskovođe srpske prošlosti“ – knjiga autora Miodraga Milanovića, koja pruža detaljan pregled o najpoznatijim srpskim vojvodama kroz istoriju i njihovom vojnom i političkom uticaju.
 2. „Vojvode i ustanici“ – knjiga autorke Ljiljane Ćinkul, koja istražuje život i delo srpskih vojvoda tokom Prvog i Drugog srpskog ustanka, pružajući uvid u njihovu ulogu u borbi za nezavisnost Srbije.
 3. „Karađorđe: Povest o životu i delu vožda Karađorđa“ – knjiga autora Mihaila Valtrovića, koja se fokusira na biografiju i ulogu Karađorđa Petrovića, osnivača moderne srpske države.
 4. „Ustanak i kult kneza Miloša“ – knjiga autora Čedomira Antića, koja analizira Prvi srpski ustanak i ulogu vojvoda u tom periodu, ističući politički kontekst i društvene promene koje su se desile tokom ustanka.
 5. „Ko su bili srpski vojvode?“ – članak objavljen u časopisu „Istorija“, koji pruža pregled o srpskim vojvodama, njihovim vojnim podvizima i njihovom mestu u srpskoj istoriji.

Takođe, možete proučavati relevantne istorijske izvore, kao što su memoari srpskih vojvoda, zbirke dokumenata, vojne strategije i istorijskih spisa koji se bave ovom temom.

Uvek je preporučljivo konsultovati različite izvore kako biste dobili različite perspektive i dublje razumeli ulogu Srpskih vojvoda u srpskoj istoriji.

Srpske vojvode

Ukoliko posedujete antikvutete koje bi želeli da prodate, možete pogledati koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.