Živojin Mišić

Živojin Mišić – Jedan od najistaknutiji vojskovođa

Živojin Mišić, jedan od najistaknutijih vojskovođa u srpskoj istoriji, ostavio je neizbrisiv trag kao vojni strateški genije i hrabar vođa. Rođen 1855. godine u selu Struganik kod Valjeva. Mišić je svojim vojničkim dostignućima postao simbol hrabrosti, vojne veštine i nepokolebljive odlučnosti. Njegova uloga tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata bila je ključna za odbranu i oslobođenje Srbije.

Na samom početku svoje četrdesetogodišnje službe, bio je učesnik srpsko-turskih ratova (1876—1878), kao pitomac-narednik, kasniji potporučnik. U tim ratovima stekao je prva ratna iskustva. Pored četvorogodišnje Artiljerijske škole završio je Austro-Ugarsku školu gađanja u Bruku na Lajti i dvogodišnju pripremu za generalštabnu struku. Takođe je učestvovao i u kratkotrajnom Srpsko-bugarskom ratu 1885. godine. Punih šest godina pored redovnih dužnosti predavao je strategiju na Vojnoj akademiji. Nakon Majskog prevrata bio je primoran da se penzioniše u činu generalštabnog pukovnika. Pošto je posmatran previše bliskoj svrgnutoj dinastiji Obrenovića, ali je reaktiviran 1909. godine. Tokom ličnog zasedanja generalštabnih komandanata Vojske policije na ličnom zadatku generala pukovnika. koji ga je učinio svojim pomoćnikom. Mišić je pomogao generalu Putniku da sastavi srpski ratni plan u eventualnom ratu sa Austrougarskom.

I u Balkanskim ratovima Živojin Mišić je takođe bio pomoćnik načelnika štaba Vrhovne komande, generala Putnika. I bio je njegova desna ruka. Neposredno je sarađivao na planiranju i rukovođenju operacijama protiv turske Vardarske armije, zbog čega je posle Kumanovske bitke unapređen u čin generala. Posebno se isticao pravilnom procenom situacije prvog dana bitke na Bregalnici. Kada je srpska Vrhovna komanda u Skoplju razmatrala pitanje na kojoj će liniji biti primiti odsudnu bitku. Usvajanje njegovog predloga imalo je presudan uticaj na dalji tok i konačan ishod odlučujuće bitke Drugog balkanskog rata. Po završetku ovog rata, Mišić je po drugi put penzionisan na isti način zaslugom oficira pripadnika Crne ruke.

Živojin Mišić

Živojin Mišić – Rano detinjstvo

Živojin Mišić je rođen 7/19. jula 1855. godine od oca Radovana, zemljoradnika, i majke Anđelije (rođene Damjanović) u selu Struganiku nadomak Mionice. Mišićevi roditelji imali su trinaestoro dece, od kojih su dvoje bile devojčice. Živojin je bio trinaesto dete, i kada se rodio, samo osmoro njegovih sestara (Todora i Živana) i braće (Nikola, Ivko, Teodosije, Lazar, Vasilije i Teodor) je bilo živo.

Preci Živojin-a Mišić-a su se doselili u Struganik krajem 17. ili početkom 18. veka iz sela Tepca na južnim obroncima Durmitora. Porodica Mišić je prezime dobila po imenu Živojinovog dede – Miša Kaljevića. Živojinov deda se prvi rodio u Struganiku, bio je oženjen Anicom i imao je dva sina: Radovana (Živojinovog oca) i Radoslava. Živojinova majka Anđelija (rođena oko 1815. godine) bila je kćerka Jovana Damjanovića iz sela Koštunića.

Sa navršenih šest godina bio je pastir. Čuvao je ovce, koze, mladu junad i silno se namučio. Jednom prilikom je rekao:

,,Ko nije čuvao koze taj ne može ni zamisliti šta su to jadi i nevolje. Iako sam kod njih omiljen jer sam vazda u svojoj torbici nosio po jedan veliki krušac soli, ipak su mi vrlo često potpuno otkazivale poslušnost.“

Često je gubio ovce koje su puštene po livadi bežale i upadale u tuđa gazdinstva, brstile kupus, salatu i pravile veliku štetu na voćnjaku. Kad bi se probudio (jer je neretko spavao na livadi) i video da ovaca nema a kasnije saznao za štetu, redovno je dobijao batine šibom. Za razliku od njega Mišićevi vršnjaci su čuvali volove. Dešavalo se da slabe i nenaviknute mlade čobane izudaraju neposlušni volovi. Živojin Mišić o tome piše:

,,Ne zna se, dakle šta je gore — biti čobanin koza ili vodič volova.“

Uloga u Balkanskim ratovima

Živojin Mišić je bio vojni strateg i vođa koji je igrao ključnu ulogu tokom Balkanskih ratova. Njegovo vođstvo i strategije bile su od vitalnog značaja za srpsku vojsku i doprinele su ostvarenju značajnih pobeda. U nastavku ćemo razmotriti Mišićevu ulogu u Balkanskim ratovima, kao i značajne bitke i doprinose koje je dao tokom ovih sukoba.

 1. Vođstvo i strategije: Živojin Mišić je bio poznat po svom izuzetnom vođstvu i vojničkoj stručnosti. Njegova hrabrost i odlučnost u vođenju trupa su mu omogućile da bude cenjen vojni vođa. Bio je pažljiv planer i analitičar, koji je kombinovao taktičko znanje sa hrabrošću na bojnom polju.
 2. Bitka kod Kumanova: Jedna od značajnih bitaka u kojoj je Živojin Mišić igrao ključnu ulogu je Bitka kod Kumanova. Tokom ove bitke, koja je bila deo Prvog balkanskog rata, Mišić je komandovao Prvom armijom Kraljevine Srbije. Njegova strategija i vojnička veština su omogućile srpskoj vojsci da nadvlada protivničke snage i ostvari pobedu.
 3. Bitka na Bregalnici: Živojin Mišić je takođe igrao značajnu ulogu u Bitci na Bregalnici tokom Drugog balkanskog rata. Kao komandant Prve armije, uspešno je organizovao odbranu protiv Bugarske vojske i postigao važne pobede. Njegove strategije i vojničko vođstvo doprineli su srpskoj vojnoj superiornosti i ostvarenju konačne pobede.
 4. Značajne pobede : Mišićevi doprinosi u Balkanskim ratovima su bili od suštinskog značaja za Srbiju. Zahvaljujući njegovim vojničkim veštinama i vođstvu, srpska vojska je ostvarila značajne pobede, oslobađajući teritorije i jačajući položaj Kraljevine Srbije. Njegove strategije su omogućile efikasno korišćenje resursa i postizanje uspeha uprkos brojčanoj nadmoćnosti neprijateljskih snaga.

Mišićeva vojnička veština i hrabrost tokom Balkanskih ratova postavili su temelje za njegovu kasniju ulogu u Prvom svetskom ratu. Njegova vojna taktika, planiranje i vođstvo su postali uzor mnogim vojnim liderima širom sveta.

Prvi svetski rat

Međutim, pred samo izbijanje Prvog svetskog rata, opet je bio reaktiviran i postavljen za pomoćnika načelnika štaba Vrhovne komande. Tokom Kolubarske bitke, generalu Živojin-u Mišić-u je predata komanda nad Prvom armijom, koja je tada bila u vrlo teškoj situaciji. Najviše podržavajući njegovim ličnim naporima i znanju, Prva armija se od jedinice u rasulu stvorila u formiranju sposobnu za borbu. Živojin Mišić je insistirao na dubljem povlačenju, skraćenju fronta cele srpske vojske, kojim bi se ostalim armijama dalo vremena za odmor, popunu zaliha i snabdevanje. To njegovo kockanje se isplatilo pošto je austrougarska vojska previše raširila svoje linije, pa je teško poražena u potonjem srpskom kontranapadu. Za zasluge i izvojevanu pobedu, Živojin Mišić je 4. decembra 1914. godine unapređen u čin vojvode (feldmaršala).

Nakon novog udruženog pada nemačke, austrougarske i bugarske vojske u Srbiji u oktobru 1915. godine, kada se srpska vojna povukla na Kosovu, Živojin Mišić je predložio da se izvrši kontranapad. Ovaj predlog su odbili ostali zapovednici armije na sastanku u Peći i usledilo je povlačenje. Nakon ovoga predao je komandu armije i otišao na lečenje u Francusku.

Sredinom 1916. godine ponovo je postavljen zapovednik Prve armije koja je zaustavila i naterala na povlačenje bugarske vojske i u bici kod Goničeva oslobodila Bitolj. Pred kraj rata u junu 1918. godine zamenio je formacijsko mesto sa generalom Bojovićem i postavljen je za načelnika štaba Vrhovne komande. Komandovao je srpskom vojnom prilikom proboja Solunskog fronta u septembru iste godine, a za dva i po meseca je oslobođena Kraljevina Srbija. Engleski kralj Džordž V nagradio ga je titulom engleskog viteza bakalaureja. Kao najznamenitiji vojskovođa Prvog svetskog rata i srpske ratne istorije, od svog naroda smatran je za legendu.

Prva armija

Značaj bitke na Ceru

Bitka na Ceru je jedna od najznačajnijih i najslavnijih bitaka tokom Prvog svetskog rata, a Živojin Mišić je imao ključnu ulogu u vođenju srpske vojske tokom ove bitke.

Bitka na Ceru odigrala se u avgustu 1914. godine i predstavljala je ključni trenutak u odbrani Srbije od austrougarske invazije. Srpska vojska, pod vođstvom Živojina Mišića, suočila se sa nadmoćnijim austrougarskim snagama, ali je uspela da zadrži svoje pozicije i pruži snažan otpor.

Živojin Mišić je primenio hrabru i veštu strategiju tokom Bitke na Ceru. On je prepoznao važnost visoravni na planini Cer kao ključnog položaja za odbranu i uspešno je organizovao srpske snage da iskoriste prednosti terena. Njegova taktika je uključivala izgradnju rovova, postavljanje mitraljeza i kontraofanzivu koja je iznenadila austrougarske snage.

Živojin Mišić je pokazao izuzetnu hrabrost i odlučnost tokom Bitke na Ceru. Bio je stalno prisutan na bojnom polju, hrabreći svoje vojnike i pružajući im moralnu podršku. Njegova hrabrost i vojnička veština bili su inspiracija za srpske trupe, koje su pod njegovim vođstvom izdržale intenzivan napad austrougarskih snaga.

Bitka na Ceru završila se značajnom pobedom za srpsku vojsku. Zahvaljujući Mišićevoj strategiji i hrabrosti, srpske snage su uspele da odbiju austrougarski napad i nanesu im velike gubitke. Ova pobeda je imala šire značenje jer je podigla moral srpskog naroda i pokazala svetu snagu i otpornost srpske vojske.

Značaj Bitke na Ceru ne može se preceniti. Ova bitka je postala simbol srpske hrabrosti, izdržljivosti i vojničke veštine tokom Prvog svetskog rata. Mišićeva uloga u vođenju srpske vojske tokom ove bitke ostala je upamćena kao jedan od najsvetlijih trenutaka u srpskoj istoriji.

Hrabrost Živojin-a Mišić-a, strategija i vođstvo tokom Bitke na Ceru postavili su temelje za njegovu kasniju ulogu kao vojnog vođe u oslobodilačkim operacijama tokom Prvog svetskog rata.

Živojin Mišić – Ostale bitke i doprinosi

Živojin Mišić je bio vojni strateg i vođa čija je uloga u odbrani i oslobođenju Srbije tokom Prvog svetskog rata bila od izuzetnog značaja. Pored Bitke na Ceru, u kojoj je ostvario spektakularan uspeh, Mišić je učestvovao i u drugim bitkama koje su obeležile srpski otpor i oslobođenje tokom rata. U nastavku ćemo se osvrnuti na neke od tih bitaka i Mišićev značajan doprinos.

 1. Bitka na Kolubari (1914) : Nakon Bitke na Ceru, Živojin Mišić je bio ključni vojni vođa u Bitki na Kolubari. Ova bitka je bila ključni sukob u kojem su srpske snage uspele da odbiju nemačko-austrijski napad i povrate teritoriju. Mišićeva hrabrost, vojnička veština i strategija ponovno su došli do izražaja, a srpska vojska ostvarila je veliku pobedu.
 2. Proboj Solunskog fronta (1918): Živojin Mišić je imao važnu ulogu u proboju Solunskog fronta, koji je bio ključan za oslobađanje Srbije i kraja Prvog svetskog rata. Njegova strategija i vođstvo bili su od vitalnog značaja u uspešnom napadu na neprijateljske linije, što je rezultiralo oslobođenjem Beograda i ostalih delova zemlje.
 3. Cerska bitka (1914): Pre Bitke na Ceru, Živojin Mišić je takođe učestvovao u Cerskoj bici, jednoj od prvih bitaka Prvog svetskog rata. U ovoj bitci, srpske snage pod vođstvom Mišića pružile su hrabar otpor austrougarskoj vojsci i nanijele joj teške gubitke. Ova pobeda je postavila temelje za dalje uspehe srpske vojske u ratu.

Doprinos Živojin-a Mišića u ovim i drugim bitkama tokom Prvog svetskog rata bio je izuzetno značajan. Njegova vojnička veština, hrabrost i strategija bili su ključni faktori u odbrani i oslobođenju Srbije. Njegovo vođstvo i sposobnost da inspiriše vojnike bili su od presudnog značaja za uspeh srpske vojske. Njegov doprinos srpskoj vojnoj istoriji i borbi za slobodu nikada neće biti zaboravljen.

Živojin Mišić

Nasleđe i priznanja

Živojin Mišić je ostavio trajan pečat u srpskoj vojnoj istoriji, a njegovo nasleđe se ogleda u mnogim oblicima. Kroz spomenike, memorijale i druga obeležja, sećanje na ovog izuzetnog vojnog stratega i vođu i danas se čuva i poštuje.

Jedan od najznačajnijih spomenika posvećenih Živojinu Mišiću je monumentalni Spomenik na Ceru, podignut na mestu gde se odigrala Bitka na Ceru. Ovaj impozantni spomenik simbolizuje hrabrost i odanost srpskih vojnika, a takođe i Mišićevu ključnu ulogu u toj bitci. Pored toga, u Srbiji se mogu pronaći i druga obeležja koja čuvaju sećanje na Mišića, kao što su spomen-ploče, muzeji i vojni memorijali.

Priznanja i počasti koje je Mišić dobio za svoje vojničke podvige svedoče o njegovom izuzetnom doprinosu. Za svoje hrabrost i vojničke veštine, Mišić je dobio najviša vojna odlikovanja, uključujući Karađorđevu zvezdu, Svetog Save prvog reda i Francuski Ratni krst. Njegov vojnički genije i strategija takođe su mu doneli poštovanje i divljenje vojnih stručnjaka širom sveta.

Nasleđe Živojina Mišića nije samo fizičko, već se prenosi i kroz generacije vojnih lidera i strateških mislilaca. Njegove taktike, strategije i vojni principi i danas se proučavaju i primenjuju u vojnim akademijama širom sveta. Njegova hrabrost, požrtvovanost i vojnička veština ostaju inspiracija za vojnike i lideri širom sveta.

Živojin Mišić je bio vojni vođa čije je nasleđe i priznanja ostavilo dubok trag u srpskoj vojnoj istoriji. Kroz obeležja koja čuvaju sećanje na njega i kroz proučavanje njegovih vojnih dostignuća, njegova hrabrost i vojnička veština ostaju živi i inspirišuće. Neka nam Mišićeva hrabrost i požrtvovanost uvek služe kao podsetnik na snagu i odlučnost u suočavanju sa izazovima.

Inspiracija i značaj za današnje generacije

Živojin Mišić, jedan od najvećih vojnih lidera u srpskoj istoriji, ostaje izvor inspiracije i značajan uzor za današnje generacije. Njegova hrabrost, vojnička veština i liderstvo imaju dubok uticaj na nas i podsećaju nas na važne vrednosti. Koje možemo primeniti u savremenom svetu.

Mišićeva hrabrost u suočavanju sa izazovima na bojnom polju predstavlja izvor inspiracije. Bez obzira na neprijatelje, teškoće ili prepreke, Mišić je pokazao izuzetnu hrabrost i nepokolebljivu odlučnost. Njegova predanost i hrabrost služe kao podsetnik da se suočimo sa izazovima hrabro i ne odustajemo. Bez obzira na težinu situacije.

Njegovo liderstvo takođe ima izuzetan značaj za današnje generacije. Mišić je bio vojni lider koji je inspirisao svoje vojnike, gradio timski duh i uspešno vođstvo. Njegova sposobnost da motiviše i organizuje vojsku pokazuje nam vrednost vođstva. Koje se temelji na integritetu, pravičnosti i brizi za dobrobit svojih ljudi. Mišićeva vojnička veština i strategija ostaju primer izuzetnog liderstva koje može služiti kao uzor za današnje vođe u različitim oblastima.

Iz života i dela Živojin-a Mišić-a možemo naučiti važne vrednosti kao što su hrabrost, odlučnost, požrtvovanost i vojnička disciplina. Njegov primer nam pokazuje da se sa predanošću, upornošću i strateškim razmišljanjem može prevazići svaki izazov. Njegova posvećenost slobodi i zaštiti svoje zemlje podseća nas na važnost odbrane vrednosti koje smatramo važnim i naše odgovornosti da se borimo za ono što verujemo.

U današnjem svetu, gde se suočavamo sa različitim izazovima, vrednosti hrabrosti, liderstva i odlučnosti koje smo mogli videti kod Živojin-a Mišić-a i dalje imaju značajan uticaj. Njegova inspiracija nas podstiče da se borimo za svoje ciljeve. Da se suočimo sa izazovima hrabro i da se trudimo da postanemo najbolja verzija sebe.

,,Moje uspomene“ Zivojin Misic

Vojvoda Živojin Mišić je, na kraju blistave vojničke karijere, počeo da piše svoje uspomene u Parizu, na bolesničkoj postelji.

Namera mu je bila da opiše sboj životni put od čobanina u valjevskom selu Struganiku, ispod Maljena i Suvobora, do komandanta srpske 1. armije u velikoj kolubarskoj bici i načelnika štaba Vrhovne komande za vreme savezničke solunske ofanzive 1918. godine, kojom je započeo definititvan slom Centralnih sila.

Zadatak koji je sebi postavio već ozbiljno oboleli i iznemogli vojvoda nije bio ni malo lak, jer je njegov životni put doista bio „duga i teška borba“. Više od četrdeset godina proveo je vojničkom mundiru i učestvovao u šest ratova. Uzižući se postepeno od najnižeg do najvišeg položaja u srpskoj vojsci. Od čina narednika do proslavljenog vojvode, čije je ime ušlo u udžbenike ratne istorije država skoro na svim kontinentima. Za sve to vreme zadržao neobičnu skromnost i lik pravog narodnog vojskovođe, čak i onda kada je postao legenda ne samo u Srbiji, već i daleko van njenih granica.

Živojin Mišić

Zivojin Misic – Strategija

Živojin Mišić je bio vojni strateg i vođa koji je poznat po svojoj izuzetnoj vojničkoj veštini i strategijama koje je primenjivao tokom različitih sukoba. Njegove strategije su bile ključne za uspeh srpske vojske u nekoliko bitaka tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata.

Jedna od njegovih najpoznatijih strategija bila je odbrambena taktika koju je primenio u Bitci na Ceru tokom Prvog svetskog rata. Živojin Mišić je prepoznao važnost čvrste odbrane na brdskom terenu, koristeći prirodne prednosti terena kako bi usporio napredovanje neprijatelja. Njegova strategija je bila da srpska vojska zauzme dobro utvrđene položaje na vrhovima Cera i izdrži protivnapad austrougarskih trupa. Ova taktika je bila ključna za srpsku pobedu u ovoj bitci.

Živojin Mišić je takođe bio poznat po svojoj pažljivoj analizi protivnika i planiranju vojnih operacija. Njegove strategije su uključivale iznenađujuće manevre, brze reakcije i taktičko iskorišćavanje slabosti protivnika. Bio je vrlo pažljiv u proceni situacija na terenu i prilagođavao je svoje planove u skladu sa promenama.

Njegova vojnička veština i strategije su bile od suštinske važnosti za srpsku vojsku tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Njegova hrabrost, inteligencija i liderstvo su mu omogućili da se izdvoji kao jedan od najpoznatijih vojnih vođa tog vremena.

Mišićeve strategije i vojničke taktike ostavile su dubok uticaj na vojnu doktrinu i obuku ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama. Njegove strategije su proučavane i analizirane u vojnim školama i njegovo nasleđe je ostalo živo u vojnoj istoriji.

Ukratko, Živojin Mišić je bio vojni strateg čija su hrabrost, inteligencija i vojničke strategije imale dubok i trajan uticaj na srpsku vojnu istoriju. Njegove strategije su bile ključne za uspeh srpske vojske tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, a njegovo nasleđe i dalje inspiriše vojne stručnjake širom sveta.

Zanimljive činjenice o Živojinu Mišiću

Evo nekoliko zanimljivih činjenica o Živojinu Mišiću:

 1. Živojin Mišić je bio jedan od najcenjenijih vojnih vođa Prvog svetskog rata. Njegove strategije su se istakle u ključnim bitkama kao što su Bitka na Ceru, Kolubarska bitka i Bitka na Dobrom Polju.
 2. Bio je poznat po svojoj hrabrosti i vojničkom duhu. Smatra se da je često bio na prvoj liniji fronta, gde je davao primer vojnicima hrabrošću i odlučnošću.
 3. Živojin Mišić je bio vrlo obrazovan vojni lider. Studirao je vojne nauke u Francuskoj, gde je stekao znanje o modernoj vojnoj strategiji i taktici. Ova znanja su mu pomogla da razvije svoje sopstvene efikasne strategije.
 4. Bio je poznat po svojoj briljantnoj analizi situacija na terenu i brzim odlukama. Njegova sposobnost da proceni snage i slabosti protivnika mu je omogućila da planira efikasne vojne operacije.
 5. Živojin Mišić je bio izuzetno cenjen i poštovan ne samo među svojim vojnicima, već i među saveznicima i neprijateljima. Bio je poznat po svojoj fer igri i poštovanju ratnih pravila.
 6. Nakon Prvog svetskog rata, Živojin Mišić se posvetio vojnom obrazovanju i postao je profesor Vojne akademije u Beogradu. Njegovo iskustvo i znanje su prenošeni na buduće generacije vojnih lidera.
 7. Živojin Mišić je dobio brojna priznanja za svoje vojničke podvige. Među njima su Orden Karađorđeve zvezde sa mačevima, Francuski Legija časti, Britanski Orden kupole svetog Mihajla i mnogi drugi.
 8. Njegova vojnička veština i strategije i danas se proučavaju i analiziraju u vojnim školama širom sveta. Smatra se jednim od najvećih vojnih stratega svog vremena.
 9. Mišićeva ličnost i vojničko nasleđe i danas inspirišu mnoge ljude, kako vojnike, tako i civile. Njegova hrabrost, liderstvo i vojnička veština ostaju trajni simboli hrabrosti i odanosti domovini.

Živojin Mišić je bio ne samo vojni vođa, već i simbol hrabrosti, inteligencije i vojničke veštine. Njegove strategije, hrabrost i vojnički duh ostaju neizbrisivi deo srpske vojne istorije i inspiracija mnogima širom sveta.

Živojin Mišić – Zaključak

U zaključku, Živojin Mišić je bio izuzetno značajan vojni lider čije su strategije, hrabrost i vojnička veština obeležile srpsku vojnu istoriju. Njegova uloga tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata ostaje neizbrisiva, a njegove vojničke podvige priznaju kako njegovi saveznici, tako i neprijatelji.

Mišić je bio simbol hrabrosti, odlučnosti i poštovanja ratnih pravila. Njegova sposobnost da analizira situacije na terenu, donosi brze odluke i razvija efikasne strategije izdvojila ga je kao vojnog genija svog vremena. Njegova vojnička veština i hrabrost inspirisale su ne samo njegove vojnike, već i generacije koje su došle posle njega.

Nasleđe koje je Živojin Mišić ostavio u srpskoj vojnoj istoriji je neprocenjivo. Njegova strategija, liderstvo i vojnička mudrost i danas se proučavaju i koriste kao primeri izuzetnih vojnih veština. Njegovo nasleđe se ogleda i u brojnim spomenicima, memorijalima i obeležjima koja čuvaju sećanje na njega i njegove podvige.

Poruka koju nosi priča o Živojinu Mišiću je poruka hrabrosti, vojničkog duha i poštovanja. Njegova priča inspiriše nas da cijenimo i negujemo vrednosti hrabrosti, liderstva i odanosti domovini. Mišić nam pokazuje da se velika dela postižu hrabrošću, inteligencijom i odlučnošću.

Neka nasleđe i priča o Živojinu Mišiću zauvek inspirišu i podsećaju nas na važnost hrabrosti, vojničke veštine i vođstva. Neka nas podsećaju da se nikada ne odričemo svojih vrednosti i da uvek nastojimo da budemo najbolja verzija sebe.

Živojin Mišić

Ako posedujete antikvitete koje bi želeli da prodate, možete pogledati koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.