Politika privatnosti

Lični podaci su informacije koje vas identifikuju, kao što su ime, e-mail ili poštanska adresa. Belgrade Antiques ne prikuplja vaše lične podatke, osim kada ih dostavite  i date saglasnost za njihovo korišćenje.

Mi čuvamo, koristimo, ili prenosimo vaše lične podatke uz vaš pristanak i u meri, u pogledu sadržaja i vremena, koja je potrebna u svakom pojedinačnom slučaju, na primer, da bismo odgovorili na vaša pitanja ili nedoumice, da bismo ispunili vaše zahteve ili vam poslali robu na kućnu adresu.

U skladu sa tim može biti potrebno da Belgrade Antiques dostavi lične podatke eksternim pružaocima usluga koji dodatno obrađuju podatke. Pružaoci usluga mogu, na primer, biti angažovani za isporuku robe koji su u obavezi da obrađuju lične podatke u skladu sa našim uputstvima i u skladu sa ovim obaveštenjem o zaštiti podataka.

Za bilo koji drugi prenos vaših ličnih podataka, na primer prenos podataka za prijavljivanje sa naših sajtova na sajt društvene mreže treće strane ili veb servis kao što je Facebook ili Twitter, potrebna je vaša izričita saglasnost. Belgrade Antiques garantuje da neće prodati ili iznajmiti vaše lične podatke trećoj strani. Međutim, možda ćemo biti u obavezi da objavimo podatke o vama ako nas na to obavezuje zakon ili to zahteva vlada.