Novac

Novac je specifična mera i nosilac vrednosti opšteprihvaćen u razmeni roba i usluga

Novac je svojevrsna roba za koju se može kupiti svaka druga roba. Novcem se raspoređuju i razmjenjuju svi proizvodi ljudskog rada. Uobičajena definicija novca kaže da je novac obračunska jedinica, rezervoar vrednosti, te i sredstvo razmene. Iako većina autora tvrdi da su prva dva svojstva nebitna, jer slede iz posljednjeg.

Neke od funkcija novca su:

 • Novac je sredstvo za razmenu robe.
 • Novac je sredstvo za upoređivanje vrednosti i cene kapitala, tj. Mera vrednosti i cena.
 • Novac je sredstvo plaćanja.
 • Novac je sredstvo za osiguranje vrednosti imovine.
 • Novac je sredstvo za regulisanje distribucije.
 • Novac je sredstvo regulacije kreditnih operacija.
 • Novac je sredstvo za regulaciju cena.
 • Novac je sredstvo za regulisanje ekonomskog razvoja.
 • Novac je sredstvo oporezivanja.
 • Novac je sredstvo regulacije između dobra i zla.

Novac je zamenio trampu i to je prva i osnovna funkcija novca. Upotrebom novca, razmena je lakša, brža i sigurnija. Zahvaljujući novcu, čovek ne mora da prodaje i kupuje istovremeno, ali može da kupi kupovinu.

Novac

Novac – Razmena može biti domaća i međunarodna

U domaćoj razmeni domaća valuta služi kao sredstvo za razmenu.
U međunarodnoj razmeni, kao svetska kovanica danas, nekoliko najjačih valuta na svetu su američki dolar, euro i sve više Kineski Juan. Odnosi između pojedinačnih valuta na međunarodnom tržištu zavise od stabilnosti pojedinačnih valuta. Monetarne politike pojedinih centralnih banaka i ravnoteže međunarodne razmene zemlje čija valuta posmatramo.

Stabilnost valute zavisi od stabilnosti ekonomije i pravilno korišćenih mehanizama monetarnih kontrola. Centralna banka može u porastu iznosa novca u opticaju namerno rušiti tok sopstvene valute na međunarodnom tržištu. Kako bi podstakao sopstvenu proizvodnju i izvoz, a ako isto rade i druge zemlje, nakon toga mogu dostići valutni rat koje je lako imati trgovinski rat i rast protekcionizma. Namerna smanjenja sopstvenih valuta obično koriste zemlje koje imaju visok spoljni dug i negativan bilans razmene.

Međunarodni valutni špekulatori takođe mogu uticati na stabilnost valuta koje kupuju određene valute za finansijsku agresiju, da bi povećali njihov kurs. Nakon čega ih prodaju kako bi se stvorilo visoki profit. Pogotovo ako imaju podršku sopstvene centralne emisije banaka, od kojih pozajmljuju novac za takve operacije. Mogu da zarade veoma visoku profit i uzrokuju ekonomske krize u napadima. Dok njihove države postavljaju svoju ekonomiju sa takvim akcijama.

Istorijat novca na tlu Srbije

Istorijat novca

Tradicija upotrebe novca na prostorima današnje Srbije veoma je duga i seže u daleku prošlost. Najstariji primerci potiču iz VI–V veka p. n. e. Oni pripadaju kovanju grčkih gradova i svedoče o ranim dodirima stanovništva Balkana s razvijenim antičkim svetom. Sledi kovanje makedonskih vladara, Filipa II i Aleksandra Velikog. Zatim jadranskih gradova Apolonije i Dirahiona, kao i srebrni novac Kelta. Koji su živeli u oblasti današnjeg Srema i Beograda, gde su i kovali svoju monetu.

Dugotrajna i snažna dominacija Rimskog carstva u periodu od I do V veka n. e. uslovila je otvaranje dveju značajnih kovnica rimskog novca na području današnje Srbije. Sirmijum (Sremska Mitrovica) i Viminacijum (Kostolac). Naziv osnovne rimske monete – denar, preko srpskog srednjovekovnog kovanja i, nadalje, preko kovanja obnovljene Srbije u XIX veku, zadržao se do danas u nazivu dinar. Osnovne novčane jedinice monetarnog sistema savremene Srbije. Period do osnivanja samostalne srpske države u srednjem veku obeležen je opticajem novca koji su kovala varvarska plemena. A zatim moćna Vizantijska imperija.

Prvi pomen „srpskih dinara” nalazi se u arhivskim dokumentima krajem 1214. godine, u vreme Stefana Prvovenčanog. Međutim, dosadašnja istraživanja upućuju na kralja Radoslava (1227–1234), koji se smatra prvim srpskim vladarem koji je kovao sopstveni novac. Novac su sve do pada despotovine, 1459. godine, nastavili da kuju gotovo svi srpski vladari. I to širom teritorije srpske srednjovekovne države, u kovnicama koje su se nalazile u blizini brojnih rudnika srebra kao što su Brskovo, Rudnik, Novo Brdo, Srebrnica, Trepča i drugi. Taj novac zvao se dinar i predstavlja jedno od najbitnijih obeležja samostalnosti i državnosti srpske države u srednjem veku. Brojnost, raznovrsnost i lepota tog novca, shodno vrhuncu moći srednjovekovne Srbije, dolaze do izražaja u kovanju najvećeg srpskog vladara, kralja (1331–1346). A potom cara (1346–1355), Dušana, kada srpska država obimom monetarne produkcije prevazilazi susedne zemlje toga vremena.

Dinar Cra Dušana

Novac Antičkog perioda

Grčki Novac

Najstariji novac na izložbi potiče iz perioda V–IV veka pre n. e. i predstavlja kovanje antičkih grčkih gradova, u kojem se posebno se ističe novac grada Atine. Nešto kasniji, helenistički period, predstavljen je, između ostalih, primercima makedonskih vladara, Filipa II i Aleksandra Velikog.

Rimski Novac

Čuveni rimski srebrni novac – denar, (od latinskog denarius), čiji je naziv do danas ostao prisutan u nazivima nacionalnih moneta različitih zemalja, između ostalih i Republike Srbije, na područje naše zemlje ulazi u opticaj tokom II i I veka pre n. e. Širenjem granica Rimskog carstva, koje su početkom I veka n. e. obuhvatile i teritoriju današnje Srbije, rimski novac, na izložbi predstavljen primercima od zlata, srebra i bronze, među stanovništvom nastanjenim na ovim prostorima biva uveden u intenzivan opticaj.

Srednjovekovni novac

Vizantijski novac

S obzirom na dugotrajnu dominaciju i uticaj Vizantije na Balkanu u periodu od V do XIII veka, njen novac znatno je prisutan na području današnje Srbije. Vizantijski novac, kovan najčešće u bronzi, potom u zlatu i veoma retko u srebru, kao i njegov opticaj tokom ovog dugog perioda na području današnje Srbije – zastupljen je primercima vladara čiji je uticaj bio najizraženiji.

Novac srpskih srednjovekovnih vladara

Predstavlja novac počev od Stefana Dragutina, a potom i ostalih vladara iz perioda kraljevstva. Carski period predstavljen je brojnim emisijama cara Dušana, za vreme čije vladavine, 1354. godine, kovanje novca, prvi put u srpskoj istoriji, biva uređeno zakonom. Period posle poraza srpske vojske u bici na Marici obeležen je jačanjem samostalnosti lokalnih vladara čija se moć ogledala i kroz pravo kovanja novca. Vladavina poslednjih srpskih srednjovekovnih vladara, despota Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića, takođe je predstavljena njihovim novčanim izdanjima. Padom Srbije pod osmanlijsku vlast u XV veku, sa istorijske scene nestaju srpska srednjovekovna država i srpski srednjovekovni novac – dinar.

Novac novog veka

Usled gubitka samostalnosti srpske srednjovekovne države, na području današnje Srbije sve do sredine XIX veka u upotrebi je bio novac stranih država, pretežno turski, a pored njega i dalje venecijanski i dubrovački, potom austrijski, ugarski. Kao i novac evropskih monarhija toga doba, Francuske, Španije, Holandije, Rusije i italijanskih i nemačkih zemalja.

Osmanlijsko carstvo postepeno zauzima ogromne prostore u Aziji, Evropi i Africi. Srbija ostaje pod vlašću Turske gotovo pet vekova i za to vreme kovnice turskog novca radile su i u Srbiji, kao i čitavom Carstvu.

Nacionalna moneta u obnovljenoj Srbiji 1868-1918.

Godine 1868, nakon što je proteklo više od četiri stoleća od kovanja poslednjeg srpskog srednjovekovnog novca, iskovan je prvi novac u obnovljenoj Srbiji. Ovaj novac Kneževine Srbije kovan je u bakru, dok je prvi srebrni novac iskovan 1875. godine. Kada je uspostavljena nacionalna monetarna jedinica – dinar. Nakon priznavanja pune nezavisnosti na Berlinskom kongresu 1878. godine, naredne, 1879, u Srbiji je izdat prvi novac od zlata. U apoenu od 20 dinara. Osnivanjem Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije 1884. godine, kada je štampana prva srpska novčanica u vrednosti od 100 dinara plativa u zlatu, započelo se sa izdavanjem papirnog novca u Kraljevini Srbiji. Zaključno sa 1918. godinom, Narodna banka Kraljevine Srbije izdala je ukupno devet banknota. Sve one štampane su u inostranstvu, u Belgiji i Francuskoj. Uporedo sa izdavanjem novčanica, Kraljevina Srbija je, zaključno sa 1917. godinom, nastavila sa emitovanjem serija kovanog novca.

Novac Jugoslavije

Ovaj novac ujedno je odraz burnih istorijskih, društvenih, političkih i ekonomskih prilika i okolnosti. Kroz koje je ova država prolazila, kao i promena državnih i društvenih uređenja tokom svog višedecenijskog trajanja. Od tridesetih godina XX veka naš novac konačno počinje da se izrađuje u zemlji. U Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca Topčider, u kojem i danas nastajaju izdanja novca namenjena opticaju. Pored pregleda novca koji je u bio u opticaju periodu Kraljevine, zatim socijalističke Jugoslavije, predstavljen je i odabir prigodnog kovanog novca čijim izdavanjem od 1968. godine Narodna banka beleži brojne događaje i jubileje od značaja za zemlju ili od šireg međunarodnog značaja.

Novac Narodne banke Srbije

Nastankom nove državne zajednice Srbije i Crne Gore 2003. godine, Narodna banka Jugoslavije postaje Narodna banka Srbije. I počinje da emituje novac namenjen opticaju na teritoriji Republike Srbije. Ova praksa nastavljena je i kada je Republika Srbija proglašenjem suvereniteta od strane parlamenta, juna 2006. godine, postala samostalna država.

Drvo novca

Japansko drvo novca ili krasula je biljka koja se lako uzgaja, a kažu da donosi pozitivnu energiju u kuću. Pa je nazivaju i feng šui biljkom. Ima jako malo problema, a za sve postoji rešenje.

Japansko drvo novca omiljena je sobna vrsta koja se lako uzgaja. Pripada sukulentima i nema velike zahteve. Atraktivno izgleda zbog mesnatog, sjajnog lišća koje može da razvije i crvenu nijansu oko ivica kada je dosta izloženo sunčevoj svetlosti.

Nove stabljike imaju istu boju i teksturu, a postaju smeđe i drvenaste kako stare, odnosno kako biljka stari.
Biljka može da cveta leti, ali retko to radi.

U zatvorenom prostoru drvo novca preferira osvetljeniji položaj. Po mogućstvu stavite ga na poziciju okrenutu prema jugu ili zapadu. Ukoliko nemate takav položaj, nemojte brinuti, biljka će da raste i u tamnijim uslovima. Leti može da se premesti napolje na toplo, ali obavezno je treba vratiti unutra, pre nego što krenu hladni jesenji dani

Drvo novca zahteva razumno dreniranu zemlju, pa dodajte malo peska u kompost ili kupite supstrat posebno pripremljen za kaktuse i sukulente. Prilikom sadnje, na vrh zemlje u saksiji dodajte malo ukrasnog šljunka da biste dobili prirodnu završnicu, ali i da biste smanjili isparavanje vode iz tla.

Što se tiče same nege, potrebno je umereno zalivanje tokom rasta biljke (od aprila do septembra), a još umerenije kada miruje, što je u jesen i tokom zime. Dovoljno je da je zalijete jednom do dva puta mesečno. Budući da je reč o sukulentnoj vrsti, drvo novca može dosta dugo da ostane bez vode, ali najbolje raste kada ima optimalan pristup vodi.

Hranite biljku uravnoteženim tečnim đubrivom, dva do tri puta tokom vegetacije od kraja proleća do kraja leta.

Kako zaraditi novac?

Zarada novca je cilj koji mnogi ljudi imaju. Bez obzira da li će postići finansijsku stabilnost, isplatiti dug ili finansirati svoje strasti i hobije. Iako ne postoji garantovani način da zaradite novac, postoji nekoliko pristupa koje možete preduzeti da biste povećali svoj prihod i poboljšali svoju finansijsku situaciju. Evo nekih saveta o tome kako zaraditi novac:

Ulažite: Ulaganje svog novca je način da vremenom uvećavate svoje bogatstvo. Na zalihama, obveznicama, uzajamnim fondovima, nekretninama ili drugim investicijskim vozilima. Važno je obaviti svoje istraživanje i konsultovati se sa finansijskim savetnikom pre nego što uložite kako bi se osigurali da donosite informisane odluke.

Smanjite troškove: Smanjenje troškova je način da se oslobodi više novca za štednju i ulaganja. To bi moglo značiti pregovaračke račune, smanjivanje vašeg doma ili automobila ili pronalaženje načina da uštedite novac na namirnice i ostale potrebe.

Prodajte neiskorištene predmete: Prodaja neiskorištenih predmeta u kući je način da se dobije neki dodatni novac. Možete da prodate stavke na mrežnim tržištima na mreži poput eBay-a ili Craigsliste ili pravite garažne prodaje.

Nađite posao sa skraćenim radnim vremenom: Preuzimanje posla sa skraćenim radnim vremenom je još jedan način da zaradite dodatni prihod. Ovo bi moglo biti bilo šta da radi na maloprodajnoj prodavnici kao vozač. Ključ je pronaći nešto što se uklapa u vaš raspored i omogućava vam da zaradite novac, dok se bavite drugim stvarima.

Započnite posao: Pokretanje sopstvenog poslovanja je način da preuzmete kontrolu nad finansijske budućnosti. To bi moglo biti mali posao poput lokalne pekare ili većeg poduhvatanja poput prodavnice na mreži. Pokretanje posla zahteva naporan rad i posvećenost, ali to može biti nagrađeni način da zaradite novac.

Novac

Agencije za pozajmice novca

Agencije za pozajmice novca su finansijske institucije koje pružaju kredite pojedincima i preduzećima kojima je potrebna neposredna gotovina. Ove agencije nude različite vrste kredita, uključujući lične zajmove, poslovne kredite i zajmove za plaće, između ostalog. Obično zahtevaju da zajmovi pruže dokaz o prihodima, statusu zapošljavanja, kreditnom rezultatu i drugim finansijskim informacijama pre odobravanja zajma.

Novčane agencije za kredit optužuju kamatne stope na kredite koje pružaju, što može varirati u zavisnosti od vrste kredita i kreditne sposobnosti zajma. Neke agencije takođe naplaćuju naknade za obradu zajma, koji mogu da dodaju ukupne troškove zaduživanja. Važno je pažljivo preispitati uslove bilo kog ugovora o zajmu pre nego što ga prihvatite kako biste osigurali da razumete kamatne stope, naknade i uslove otplate.

Dok agencije za pozajmice novca mogu pružiti dragocenu uslugu onima kojima je potrebna neposredna gotovina, važno je da ih odgovorno koristite. Preuzimanje previše duga može dovesti do finansijskih teškoća, pa je važno da samo pozajmite ono što možete da priuštite da vratite. Pored toga, važno je da se blagovremeno isplati o svim kreditima koje izvadite da biste izbegli kasne naknade, kazne i oštećenja na vašem kreditnom rezultatu.

Ako uzimate u obzir uzimajući kredit od agencije za kredit novca, važno je da se učinite svoje istraživanje i uporedite ponude različitih zajmodavaca. Potražite agencije sa dobre reputacije, konkurentne kamatne stope i transparentne uslove zajma. Uzimajući vreme da pronađete ugledan zajmodavcu i pažljivo pregledati uslove vašeg kreditnog ugovora, možete da donesete informisane finansijske odluke i izbegavate potencijalne zamke.

Pozajmice novca

Dostupne su razne vrste pozajmica novca, uključujući:

Lični zajmovi: Neosigurani zajmovi koji se obično koriste za lične troškove poput obnove kuće, medicinskih računa ili konsolidacije duga. Oni se zasnivaju na kreditnoj sposobnosti, prihodu i drugim finansijskim faktorima zajmoprimca.

Krediti za plaćanje: To su kratkoročne zajmovi koji se obično dospevaju na sledećem danju zajmoprimca. Obično se koriste za pokrivanje neočekivanih troškova i često su povezani sa visokim kamatama i naknadama.

Poslovni krediti: Ovo su krediti koji se koriste za finansiranje poslovnih troškova. Kao što je kupovina opreme, inventar ili obrtna sredstva. Oni se mogu osigurati ili neosigurani i mogu zahtevati obezbeđenje ili lična garancija.

Studentski krediti: To su krediti koji se koriste za plaćanje troškova obrazovanja. Kao što su školarine, naknade, knjige i troškove života. Oni mogu biti federalni ili privatni i mogu imati različite kamatne stope i uslove otplate.

Hipoteke: Ovo su krediti koji se koriste za kupovinu kuće ili imovine. Obično su osigurani od strane imovine i imaju duge uslove otplate.

Auto krediti: To su krediti koji se koriste za kupovinu vozila. Oni se mogu osigurati ili biti neosigurani, a kamatne stope i uslovi otplate mogu se razlikovati u zavisnosti od kreditne sposobnosti zajmoprila.

Važno je pažljivo razmotriti uslove i odredbe bilo kakvog zajma pre nego što ga izvedete da biste osigurali da je to pravi izbor za vašu finansijsku situaciju.

Kako zaraditi novac od kuce?

Novac

Društvene mreže su stekle veliku popularnost i nema sumnje da ih svako bar koliko toliko poznaje, kao i rad na njima, bar u privatne svrhe. Pored poznavanja društvenih mreža, za rad kao social media menadžer, neophodno je i znanje za rad u programima za obradu slika.

Uz adekvatne kurseve, kojih danas ima mnogo čak i u online verzijama, neophodne veštine za ovu poziciju se vrlo lako mogu savladati.

Ozbiljne kompanije su prisutne na društvenim mrežama, gdje promovišu svoje ideje. Posao online komunikacije obavlja social media menadžer, te je njegov glavni posao da komunicira sa korisnicima mreža u ime brenda.

Za početak, ono što je potrebno svakome je dobar plan i malo sreće za pronalazak dodatnog posla koji je najbolji za vas i koji vas interesuje.

Iz tih razloga je moguće da budete izbirljivi kada birate šta ćete raditi prije ili posle posla ili učenja. Jer je uloga koju ima honorarni posao od kuće da donese dodatnu zaradu, stoga bi trebalo ugoditi sebi koliko god je to moguće.

Za dodatne poslove je idealno izabrati ono što volite da radite zaista, ali niste imali prilike za to. Vrlo često se dešava da se iz dodatnih poslova izrodi uspješna karijera i odličan biznis. Da biste odabrali najbolji honorarni posao, potrebno je da krenete u istraživanje.

Kao što smo napomenuli ranije za poslove od kuće neophodno je da se fokusirate na sajtove koji povezuju poslodavce i freelancere.

Za rad preko interneta postoje određeni sajtovi, kao što su na primer Freelancer i Upwork. Na kojima vrlo brzo možete pronaći svog prvog poslovnog partnera, ukoliko imate adekvatne veštine i znanje.

Zajam novca

Zajam je definisan ugovorom o zajmu. Tim ugovorom se jedno lice (zajmodavac) obavezuje da drugom licu (zajmoprimcu) preda u svojinu određeni iznos novca ili drugih zamenljivih stvari. A zajmoprimac se obavezuje da isti iznos novca odnosno predmet iste vrste i kvaliteta vrati zajmodavcu u određenom roku. Sa naknadom ili bez naknade.

Ugovor o zajmu je neformalan ugovor. Međutim, ugovorne strane mogu odlučiti da ga zaključe u pismenoj formi i tako mu daju formalan karakter. “Volja za zaključenje ugovora može se izjaviti rečima, uobičajnim znacima ili drugim ponašanjem iz koga se sa sigurnošću može zaključiti o njenom postojanju”. Ugovor o zajmu je dvostrano obavezan, tako da zajmodavac preuzima obavezu da preda stvar koja je predmet ugovora. A zajmoprimac treba da vrati zajam i plati kamatu, ukoliko je ona definisana ugovorom (ukoliko je ugovor teretan).

Obaveze ugovarača se ne ispunjavaju istovremeno, već, po prirodi ovog ugovora, prvo obavezu ispunjava zajmodavac. Time što zajmoprimcu predaje stvar koja je predmet ugovora, a zajmoprimac svoju obavezu ispunjava kasnije, po isteku vremena koje je ugovoreno. Kada vraća istu količinu stvari iste vrste i kvaliteta, sa kamatom ukoliko je ugovorena. Ako u zajma nije dat novac, a ugovoreno je da će zajmoprimac vratiti zajam u novcu. Iznos duga u novcu određuje se prema vrednosti koje su pozajmljene stvari imale u vreme njihove predaje zajmoprimcu. Isto pravilo koje važi za nenovčani zajam koji se vraća u novcu važi i za slučaj kada nije moguće vratiti istu količinu stvari, iste vrste i istog kvaliteta.

Novac

Slanje novca postom

PostKeš – međunarodni prenos novca je usluga koja omogućava slanje novca u inostranstvo i prijem novca iz inostranstva međunarodnom uputnicom za: Rusiju, Ukrajinu, Belorusiju, Crnu Goru, Hrvatsku, BIH (Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina) i Katar.

Slanje i prijem novca se obavlja u dinarima, u skladu sa kursnom listom koju primenjuje Pošta Srbije

 • Jednostavnost – slanje i prijem novca samo uz važeću ličnu ispravu, bez popunjavanja obrazaca, dodatne dokumentacije i otvaranja deviznog računa u banci;
 • Dostupnost – u Srbiji je usluga dostupna u više od 1200 pošta. U inostranstvu se isplata obavlja u najbližoj ovlašćenoj pošti;
 • Izuzetno povoljne cene slanja novca. Proviziju plaća isključivo pošiljalac prilikom slanja;
 • Brzina – u zemljama regiona novac je raspoloživ za isplatu za svega 30 minuta;
 • Sigurnost – zaštićena informatička mreža i direktna veza sa poštanskim upravama.

Kako ustedeti novac?

Ljudima koji štede prioritet je štednja. Mnogi ovu naviku nauče još kao deca, mnogi počinju da štede u četrdesetima, a mnogima štednja teško polazi za rukom. Ukoliko pak postoji volja i cilj, moguće je uštedeti novac. Mnogi su sledili često ponavaljajuće savete i uspeli.

Sve svoje troškove stavite na papir

Ako ne planirate i ako niste disciplinovani, može vam se lako dogoditi da dočekate starost bez ikakve ušteđevine. Najbolji savet je da napravite jednu tabelu i napišete sa čim dnevno raspolažete i gde tačno trošite novac. Vrlo često najviše trošimo upravo na male, jeftine stvari. Na kraju meseca nam one oduzmu puno s računa, a mi i dalje mislimo da su to sitnice. Zapisujte i njih, poput kafe, žvaka i slično.

Uvek razmišljajte o budućnosti

Svi imamo često potrebu da nešto kupimo baš sada, pa zato nekontrolisano trošimo. Pa čak idemo i u minus na računu. Treba samo malo zastati, misliti na budućnost i taj novac staviti sa strane. To je bolje nego tražiti zadovoljstvo u trenutku.

Pažljivo sa malim troškovima

Obično više brinemo oko velikih ulaganja ili troškova, a oni manji nam često prođu nezapaženo. Ako želite da štedite, morate da režete po malo od svih troškova. Samo tako ćete na kraju uspeti da pristojno uštedite.

Nalozi za plaćanje

Da, olakšavaju vam život, ali s njima nemate dobar pregled koliko zaista trošite i imate. Samostalno plaćanje, bilo online ili u banci, aktivira vaš mozak i tera vas da pamtite te informacije, a samim tim i štedite.

Budžet

Dobre štediše imaju tablice koje redovno popunjavaju i znaju tačno na šta i koliko troše. Prvi znak da neko ima problema s novcem, je kad ne zna koliki im je mesečni protok novca. Ne možete uštedeti, ako ne znate koliko novca zapravo imate.

Radite što više možete

Pokušajte da povećate svoje prihode što više možete uz pomoć različitih dodatnih poslova. Prihvatite da radite i honorarno čak i lakše i manje plaćene poslove. Ako možete da ih uklopite sa stalnim zaposlenjem.

Dobre štediše koriste papiran novac

Ovo pravilo se ne odnosi na sve, ali istraživanja su pokazala da kada koristimo karticu trošimo i do 20 posto više jer je manje „bolno“.

Pratite akcije

Ako želite da uštedite novac, pratite akcije i sniženja. Ionako velika većina artikala košta do nekoliko puta manje od prodajne cene i zato ne bi trebalo da budete preponosni i propuštati takve prilike. Oni zarađuju na vama, pa zašto ne biste i vi na akcijama.

Ukoliko posedujete stari novac koji bi želeleli da prodate, možete pogledati koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.