Kuna

Kuna je bila nacionalna valuta Republike Hrvatske

Kuna je bila nacionalna valuta Republike Hrvatske od 30. maja 1994. godine. Kada je zamenila dotadašnji hrvatski dinar. Do 31. decembra 2022. godine, kada je zamenjena evrom. 1 kuna sastojala se od 100 lipa. Inflacija u 2010. je iznosila 1,8%.

Kuna se koristila i na teritoriji NDH za naplaćivanje roba i usluga i to paralelno s jugoslovenskim dinarom, italijanskom lirom i nemačkom rajh markom do 30.11. 1941. A nakon toga kao jedino i isključivo zakonito sredstvo plaćanja.

U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. novac je izdavala Narodna banka Kraljevine SHS. Tada je korišćen dinar, s manjom jedinicom para. 1939. uspostavljena je Banovina Hrvatska, na temelju sporazuma Cvetković – Maček. U sporazumu s Narodnom bankom Kraljevine Jugoslavije Banovina bi izdavala vlastiti novac. Koji bi bio u opticaju paralelno s jugoslovenskim dinarom. Početak Drugog svjetskog rata sprečio je realizaciju planova paralelnih valuta.

U Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941–1945) upotrebljavala se kuna, koja se delila na 100 banica. Али, kovanice (dizajnirane od Ive Kerdića) nikada nisu puštene u opticaj zbog visoke inflacije. Od kraja Drugog svetskog rata pa do 1991. u Hrvatskoj se upotrebljava jugoslavenski dinar. Hrvatski dinar pušta se, nakon proglašavanja nezavisnoti 25. juna, u opticaj 23. decembra 1991. Hiperinflacija je tada iznosila 1000% godišnje sve do do 1993. Današnja kuna je uvedena u opticaj 30. maja 1994. godine i to po kursu od 1.000 hrvatskih dinara za jednu kunu. Uveden je stabilizacijski program, kojim se kuna veže za nemačku marku u odnosu od 4,444 HRK = 1 DM.

Novčanice se izdaju u apoenima od 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 kn. Novčanica od 5 kn se od 2008. povlači iz opticaja jer troškovi štampanja prelaze njenu nominalnu vriednost. Na novčanicima se nalaze poznate osobe iz hrvatske istorije, himna hrvatske države, a kune štampa Giesecke & Devrient.

kuna

Kn to euro

Kurs kune i evra podložan je fluktuacijama na globalnom deviznom tržištu. Da biste pronašli trenutni kurs, možete da proverite web lokacije sa finansijskim vestima. Ili da se konsultujete sa službom za menjanje valuta. Uglavnom, kurs će biti naveden kao broj evra koje jedna kuna može kupiti. Odnosno broj kuna koje može kupiti jedan evro.

Prilikom pretvaranja kune u eure važno je imati na umu sve naknade ili provizije koje može naplatiti menjačnica ili banka. Ove naknade mogu da variraju u velikoj meri, tako da je dobra ideja da tražite najbolje cene i najniže naknade.

Za putnike je često najlakše koristiti kreditnu ili debitnu karticu, koja ne naplaćuje naknade za transakcije u inostranstvu. Prilikom kupovine ili podizanja gotovine u Hrvatskoj. Ovo može pomoći da se minimiziraju troškovi konverzije kune u eure i osigura da dobijete fer kurs.

Sve u svemu, pretvaranje kune u euro je jednostavan proces koji se lako može postići uz pomoć pravih alata i informacija. Bez obzira da li ste putnik, vlasnik preduzeća ili vas jednostavno zanimaju kursevi stranih valuta, informisanje i informisanje o aktuelnim kursevima i naknadama može vam pomoći da izvučete maksimum iz svog novca.

Kuna u euro

Hrvatska narodna banka (HNB) je naglasila da građani i dalje mienjaju kune u ekspoziturama banaka, FINA-e i podružnice Hrvatske pošte do kraja ove godine.

Zbog brojnih pitanja građana, HNB je saopštila da će, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, banke, poslovnice Hrvatske pošte i FINA sve usluge mjenjača obavljati u roku od 12 mjeseci od datum uvođenja eura. Odnosno od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. godine, po fiksnom kursu (1 euro = 7,53450 kuna).

U tom periodu sve će se zamjene obavljati besplatno, a u jednoj transakciji može se zamijeniti najviše 100 novčanica i 100 kovanica, napominju iz HNB-a.

HNB će od 1. januara 2024. godine besplatno, po fiksnom kursu, početi menjati kunu za euro gotovinu. Odnosno kovanice kuna, uključujući lipu, do 31. decembra 2025. i novčanice kuna bez vremenskog ograničenja.

„Prema propisima, HNB ne mijenja kunsku gotovinu za euro gotovinu prije 1. januara 2024. godine“, naglasila je centralna banka u kratkom saopštenju.

Kurs kuna

Kuna će se oprostiti od 2023. godine. Usvojena je pravna osnova po kojoj će Hrvatska koristiti evro od 1. januara 2023. godine. Kako su odredili kurs? Kada će početi dvostruka cena?

Kuna je zamenila hrvatski dinar 1994. godine. Ovo je prelazno sredstvo plaćanja od 1991. Tako će Hrvati posle skoro 30 godina promeniti svoju monetarnu valutu. Od 2023. hrvatska valuta će se oprostiti – njena razmena biće evro.

Ministri finansija članica Evropske unije usvojili su pravni osnov koji Hrvatskoj omogućava da koristi evro od 1. januara 2023. godine, što znači i da će se hrvatska kuna oprostiti. Koliki će biti kurs? To bi bilo 7,53450 kuna za jedan evro.

Oproštaj od kune i uvođenje evra Hrvatske znači da će naši susedi postati 20. članica evrozone. Ministri finansija usvojili tri zakonska akta za ulazak Hrvatske u zonu evra. Jedan od njih određuje kurs, koji će, kako je već rečeno, iznositi 7,53450 kuna za jedan evro. Jedna kuna je dakle otprilike 0,13 evra.

Od 5. septembra ove godine u Hrvatskoj počinje dvostruko obeležavanje cena. To znači da će u cenu artikla biti uključene i kune i euro. Dvostruko obeležavanje cena važiće i za celu 2023. Hoće li cene u Hrvatskoj nastaviti da rastu kada kunu zameni evro? Hrvatska je od 2013. godine deo Evropske unije – a 1. januara 2023. postaje 20. članica evrozone.

kuna

Kuna evro

Kuna i evro su dve različite valute koje se koriste u različitim delovima Evrope. Kuna je nacionalna valuta Hrvatske, dok se evro koristi kao zajednička valuta u Evropskoj uniji.

Kuna je podeljena na 100 lipa i predstavljena je simbolom „kn“. Prvi put je uvedena 1994. godine, zamenivši jugoslovenski dinar. Naziv „kuna“ potiče od hrvatske reči za kunu, koja se u srednjem veku koristila kao oblik novca.

Evro, s druge strane, koristi 19 od 27 država članica Evropske unije, uključujući velike ekonomije poput Nemačke, Francuske i Italije. Podeljen je na 100 centi i predstavljen je simbolom „€“. Evro je uveden 1999. godine kao virtuelna valuta i postao je fizički 2002. godine, zamenivši brojne različite valute širom Evrope.

Kurs između kune i eura podložan je tržišnim fluktuacijama i na njega mogu uticati faktori kao što su ekonomski uslovi, politički događaji i odluke monetarne politike. Kada menjate valute, važno je obratiti pažnju na trenutni kurs i sve naknade ili provizije koje mogu da naplate menjačnice ili banke.

Iako je Hrvatska članica Evropske unije, još nije usvojila evro kao zvaničnu valutu. Zemlja je trenutno u procesu ispunjavanja kriterijuma za članstvo u evrozoni, što uključuje postizanje ekonomske stabilnosti i ispunjavanje specifičnih kriterijuma inflacije i duga. Kada Hrvatska ispuni ove kriterijume, moći će da usvoji evro i pridruži se ostalim državama članicama EU koje koriste tu valutu.

Sve u svemu, kuna i evro su dve različite valute sa svojom istorijom i upotrebom. Razumevanje razlika između ovih valuta može biti važno za putnike, investitore i sve koji su zainteresovani za globalnu ekonomiju.

Kn euro – Interesantne činjenice

Zanimljive činjenice o kuni i evru:

Kuna:

 • Naziv „kuna“ dolazi od vste životinje, koja se u Hrvatskoj nekada koristila kao valuta.
 • Kuna je zvanična valuta Hrvatske od 1994. godine i zamenila je jugoslovenski dinar.
 • Hrvatska je jedina država članica EU koja još nije uvela evro, iako radi na ispunjavanju neophodnih kriterijuma za članstvo u evrozoni.
 • Kuna se proizvodi u tri kovnice novca u Hrvatskoj, Švajcarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.
 • Hrvatska narodna banka je 2018. godine izdala novu seriju novčanica sa istaknutim hrvatskim istorijskim ličnostima, među kojima su Nikola Tesla i Franjo Tuđman.

Evro:

 • Evro je druga najtrgovanija valuta na svetu, posle američkog dolara.
 • Evro je uveden kao virtuelna valuta 1999. godine, a postao je fizička valuta 2002. godine.
 • Evro koristi 19 od 27 država članica Evropske unije.
 • Dizajn novčanica i kovanica evra sadrži arhitektonske stilove iz različitih perioda evropske istorije.
 • Najveći apoen novčanica evra je 500 evra, iako se one postepeno ukidaju i više se neće izdavati nakon 2018.

Ovo je samo nekoliko zanimljivih činjenica o kuni i evru, a ima još mnogo toga da se nauči o ovim valutama i njihovoj istoriji.

kuna

Tečaj kuna euro

Kurs kune i evra odnosi se na trenutnu vrednost hrvatske kune u odnosu na evro, zajedničku valutu koju koriste mnoge zemlje u Evropskoj uniji. Prema saznanjima u septembru 2021., kurs između kune i evra je bio oko 7,5 HRK/EUR, što znači da se jedan evro mogao zameniti za otprilike 7,5 hrvatskih kuna.

Tečaj između kune i eura konstantno varira na osnovu niza faktora kao što su ponuda i potražnja za pojedinom valutom, ekonomski i politički događaji i djelovanje centralnih banaka. Kao mala otvorena ekonomija, na tečaj Hrvatske utiču i globalna ekonomska kretanja i politike Evropske centralne banke.

Za one koji putuju u Hrvatsku iz zemalja koje koriste evro, važno je da prate trenutni kurs kako biste bili sigurni da dobijate fer vrednost prilikom razmene valuta. Slično tome, preduzeća koja se bave međunarodnom trgovinom sa Hrvatskom takođe moraju voditi računa o fluktuacijama deviznog kursa, jer promene u vrednosti kune mogu uticati na profitabilnost njihovog poslovanja.

Sve u svemu, kurs kune i evra je važan faktor u hrvatskoj ekonomiji i ima značajne implikacije kako za preduzeća, potrošače, tako i za putnike.

Euro Kn

Devizni kursevi su važan aspekt međunarodne trgovine, putovanja i investicija. Razumevanje načina na koji devizni kursevi funkcionišu i koji faktori utiču na njih je ključno za svakoga ko treba da menja valute, uključujući kunu i evro.

Kursevi se odnose na vrednost jedne valute u odnosu na drugu valutu. Oni konstantno fluktuiraju na osnovu ponude i tražnje na deviznom tržištu. Na primjer, ako postoji velika potražnja za evrima, a mala potražnja za kunama, vrijednost eura će se povećati u odnosu na kunu, i obrnuto.

Nekoliko faktora može uticati na kurs kune i eura. To uključuje ekonomske i političke faktore, kao što su stope inflacije, kamatne stope, trgovinska politika i geopolitički događaji. Na primjer, ako Hrvatska ima visoke stope inflacije, vrijednost kune može se smanjiti u odnosu na euro. Slično tome, ako postoji neizvesnost ili nestabilnost u Evropskoj uniji, vrednost evra može da varira.

Trenutni kurs između kune i eura može se pronaći preko provajdera valuta ili finansijskih web stranica na mreži. Od marta 2023, kurs između kune i eura je približno 7,5 kuna za 1 euro. Međutim, ova stopa može značajno da varira tokom vremena zbog gore navedenih faktora.

Tokom protekle decenije, kurs između kune i eura je značajno oscilirao. U 2010. godini, kurs je bio otprilike 7 kuna za 1 evro, ali je pao na oko 6 kuna za 1 evro 2015. Od tada je varirao između 7 i 8 kuna za 1 evro, uz povremene skokove ili padove zbog ekonomskih ili političkih događaji.

Kn u euro – Zašto menjati kunu za evro?

Razmena valuta je uobičajena praksa za ljude koji putuju ili posluju u inostranstvu. Ako putujete u zemlju koja koristi evro i imate kune, ili poslujete sa evropskim partnerima i morate da plaćate u evrima, moraćete da zamenite svoje kune za evre. Evo nekoliko razloga zašto bi neko mogao da zameni kunu za evro i kako to da uradi.

1 euro kuna – Razlozi za zamenu kune za evro:

 • Putovanje: Ako putujete u zemlju koja koristi evro, kao što su Francuska, Italija ili Španija, moraćete da zamenite svoje kune za evre da biste platili robu i usluge.
 • Posao: Ako poslujete sa evropskim partnerima, možda ćete morati da platite robu ili usluge u evrima.
 • Investicija: Ako želite da investirate u evropske akcije, obveznice ili druga finansijska sredstva, moraćete da zamenite svoje kune za evre da biste izvršili investiciju.
100kuna

Kako zameniti kunu za evro?

 • Menjačnice: Postoje mnoge menjačnice koje se nalaze na aerodromima, železničkim stanicama i turističkim područjima. Obično nude konkurentne kurseve i naplaćuju uslugu.
 • Banke: Mnoge banke nude usluge menjanja valuta za svoje klijente. Možda ćete morati da imate račun u banci ili da platite naknadu za uslugu.
 • Kreditne kartice: Možete da koristite svoju kreditnu karticu za kupovinu u evrima, ali imajte na umu da vam kompanija koja izdaje kreditnu karticu može naplatiti naknadu za transakciju u inostranstvu.
 • Bankomati: Možete podići evre sa bankomata koristeći svoju debitnu karticu, ali imajte na umu sve naknade koje naplaćuju bankomat ili vaša banka za transakciju.
 • Usluge onlajn razmene: Postoji mnogo usluga za menjanje valuta na mreži koje vam omogućavaju da zamenite kune za evre. Obavezno istražite uslugu i uporedite kurseve i naknade pre nego što ih koristite.

U zaključku, razmjena kuna za euro je uobičajena praksa za putnike, poslovne ljude i investitore. Postoji mnogo opcija za razmenu valuta, uključujući menjačnice, banke, kreditne kartice, bankomate i usluge menjanja na mreži. Obavezno istražite svoje opcije i uporedite kurseve i naknade da biste dobili najbolji mogući kurs.

Kursna lista kuna – Saveti za razmenu valute

Razmena valuta može biti neophodan deo putovanja ili međunarodnog poslovanja. Međutim, važno je preduzeti mere predostrožnosti kako biste obezbedili najbolji mogući kurs i izbegli prevare ili lažne prakse razmene. Evo nekoliko saveta za razmenu valuta.

Istražite kurseve i naknade:

Pre razmene valute, važno je istražiti trenutne kurseve i uporediti naknade različitih provajdera. Ovo će vam pomoći da dobijete najbolji mogući kurs i izbegnete preplatu za uslugu. Aktuelne kurseve i naknade možete pronaći na mreži ili preko provajdera menjača.

Izaberite renomiranog provajdera razmene:

Kada menjate valutu, važno je da izaberete renomiranog provajdera kako biste bili sigurni da dobijate fer kurs i izbegli prevare ili prevare. Potražite dobavljače koji su licencirani ili regulisani od strane državnih organa i koji imaju dobru reputaciju u industriji. Takođe možete pročitati recenzije drugih kupaca da biste stekli predstavu o pouzdanosti provajdera.

Budite svesni prevara i lažnih praksi razmene:

Nažalost, u industriji menjanja valuta postoje mnoge prevare i lažne prakse razmene. Budite oprezni sa provajderima koji nude kurseve koji su znatno viši ili niži od tržišnog, jer to može biti znak prevare. Takođe, budite oprezni sa provajderima koji traže unapred naknade ili zahtevaju da dostavite lične podatke, jer to može biti znak prevare.

Ostali saveti za razmenu valute:

 • Izbegavajte menjanje valute na aerodromima ili turističkim mestima, jer ovi provajderi mogu naplaćivati veće naknade.
 • Razmislite o korišćenju kreditne kartice bez naknade za transakcije u inostranstvu za kupovine u stranoj valuti.
 • Sačuvajte priznanice i proverite da li iznos valute koji ste primili odgovara iznosu koji ste razmenili.

Razmena valuta zahteva istraživanje i oprez kako biste osigurali da dobijete najbolji mogući kurs i izbegnete prevare ili obmane. Obavezno istražite kurseve i naknade, izaberite renomiranog provajdera razmene i budite svesni prevara i lažnih praksi u industriji.

Evro i kuna

Evro kuna – Zaključak

U zaključku, razumevanje kursa između kune i evra je od suštinskog značaja kada putujete ili poslujete u inostranstvu. Evo nekoliko ključnih tačaka koje treba imati na umu:

 • Kuna je zvanična valuta Hrvatske, dok se evro koristi u mnogim zemljama Evropske unije.
 • Kurs između kune i eura može varirati zbog raznih faktora, uključujući ekonomske uslove i političku stabilnost.
 • Kada menjate kune za evro, važno je istražiti kurseve i naknade, izabrati renomiranog provajdera razmene i biti svestan prevara i lažnih praksi u industriji.
 • Postoji mnogo opcija za razmenu valuta, uključujući menjačnice, banke, kreditne kartice, bankomate i usluge menjanja na mreži.
 • Informisanje o razmeni valuta može vam pomoći da dobijete najbolji mogući kurs i izbegnete prevare ili prevare.

Ukratko, razmena valute između kune i evra zahteva znanje i oprez kako biste bili sigurni da dobijate fer kurs i izbegavate prevare ili prevare. Bez obzira da li putujete ili poslujete u inostranstvu, važno je istražiti kurseve i naknade, izabrati renomiranog provajdera razmene i biti svestan prevara i lažnih praksi u industriji. Imajući na umu ove savete, možete sa samopouzdanjem i lakoćom zameniti kunu za evro.

Ukoliko posedujete stari novac ili antikvitete koje bi želeli da prodate, možete pogledati koje sve predmete otkupljujemo na : OTKUPLJUJEMO – Antikvarnica Beograd – Belgrade Antiques.